Navigace: Domů Novinky Informace z posledního setkání Platformy ZELEŇ PRO OBCE - KVALITA PRO OBČANA...

Informace z posledního setkání Platformy ZELEŇ PRO OBCE - KVALITA PRO OBČANA...

Tisk
01_Renesann_radnice_web Kana_Chlapec_s_rybou_web Brno_P9220023_svisle_web Litomysl_web 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zdravíme Vás spolu s kolegyněmi a kolegou z Plzně a Uherského Brodu a dovolujeme si s odstupem času v krátkosti shrnout, co přineslo poslední setkání členů i nečlenů platformy Zeleň pro obce – kvalita pro občana. Setkání bylo tentokrát dvoudenní, hlavním tématem byla péče o zeleň v širších souvislostech. K programu bylo zajištěno několik tematických přednášek:

Ing. Lukáš Štefl - Indikátory kvality městského prostředí a péče o zeleň (na příkladu příčin poškození dřevin v městském prostředí)

Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - Systémové nástroje v péči o zeleň sídel

Doc. Ing. Tatiana Kuťková CSc. - Péče o květinové záhony v podmínkách sídel

Ing. Hana Hrdličková - Zadávání veřejných zakázek na úrovni statutárního města v praxi

Ing. Marie Straková - Péče o trávníky v podmínkách sídel

Ing. Pavel Wágner, Ing. Marek Žďárský - Péče o dřeviny v podmínkách sídel

Ing. Jan Šenk - Národní soustava kvalifikací a zahradnické obory

Ing. Hana Pijáková - Projekt profesního vzdělávání „Zahradnická perspektiva"

Každá přednáška měla vymezen hodinový prostor s tím, že polovina času byla věnována vlastnímu výkladu a druhá polovina diskuzi – neb diskuze je právě to, oč všichni společně usilujeme. Tento navržený formát se velice osvědčil, prostor pro diskuzi byl po každém tématu zcela vyčerpán, zájem ptát se, komunikovat a sdílet vlastní zkušenosti byl veliký. Z výrazů ve tvářích účastníků semináře bylo čitelné, že jednotlivá témata a seminář jako takový naplnily očekávání a že čas strávený ve sněmovním sále plzeňské radnice byl přínosný a obohacující.

PŘIPRAVUJEME DALŠÍ SETKÁNÍ NA JAŘE 2013!

V rámci diskuze v závěru semináře jsem byla iniciátory platformy, Hankou Hrdličkovou a Pavlem Šimkem navržena coby mluvčí a koordinátorka platformy na další období. Zároveň byli osloveni Ing. Petr Veselovský z odboru ochrany přírody magistrátu města Pardubice a Ing. Daniel Jeřábek, správce městské zeleně a zaměstnanec technických služeb města Hradec Králové a požádáni o spolupráci při organizaci dalšího setkání. Rádi bychom, aby se setkání pokaždé konalo na jiném místě, aby byla dostupnost míst a dojezdová vzdálenost pro všechny zájemce přijatelná. Pro další setkání je tedy momentálně v jednání konání semináře v Pardubicích. Setkání je navrhováno na únor-březen 2013.

V nadcházejícím čase budeme připravovat programovou náplň setkání, rádi bychom zachovali stejný koncept, jaký byl uveden v Plzni – tedy několik přednášek a dostatečný prostor k diskuzi. Co se tématu týká, část semináře bude určitě věnována problematice veřejných zakázek a výběrovým řízením, rádi bychom se rovněž pokusili přizvat na setkání německé kolegy ze správy zeleně.

Závěrem mého dopisu Vás všechny vyzývám a žádám o spolupráci. Každý, kdo máte zájem podělit se s ostatními s úspěchy a neúspěchy Vašeho města v oblasti správy veřejné zeleně, každý, kdo máte chuť sdílet své zkušenosti, poradit ostatním, nebo naopak o radu požádat, využijte možností platformy. Je tu pro nás všechny a všichni jsme Vašim příspěvkům otevřeni.

Rovněž velmi uvítám, máte-li podněty a nápady na dílčí témata, či Vás napadají zajímavé osoby, které by k tématu měly co říci na dalším setkání, podělte se o své nápady.

Kontaktovat mne můžete na tomto emailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popř. na tel. čísle: 378 037 024.

Ing.Lucie Nižaradzeová