Navigace: Domů Novinky Problematika kácení standard A02 005 a Workshop Řez stromů ke standardu: A 02 002

Problematika kácení standard A02 005 a Workshop Řez stromů ke standardu: A 02 002

Tisk

Vážení,

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně pořádá 19.5.2014 seminář zaměřený na problematiku kácení dřevin v mimolesním prostředí. Účelem semináře je získat přehled o současné situaci v oblasti kácení stromů z pohledu používaných technologií. Výstupy ze semináře budou podkladem ke zpracování standardu A02 005 - Kácení stromů.

Seminář bude obsahovat následující oblasti:

  • Seznámení s nařízením vlády o dřevě - EUTR
  •  Seznámení s tvorbou ceníků - sestavení cen, položek, vývoj
  • Seznámení s vývojem ceníků v oblasti odstraňování dřevin
  • Seznámení se standardem Kácení stromů SPPK 02 005:2013
  •  Diskuze k předloženým materiálům

Seminář bude probíhat od 9:30 hod v budově A.

Více informací a přihlášku naleznete na ldf.mendelu.cz/und/

V současné době dále připravujeme také workshop Řez stromů, který proběhne 24.6.2014 

Tento workshop bude zaměřen řez stromů a revizi současného arboristického standardu SPPK A02 002 - Řez stromů:2015.

Workshop bude obsahovat následující oblasti:

  • Seznámení se současnou verzí standardu  A02 002 - Řez stromů
  • Diskuze nad revidovanými body
  • Seznámení se standardem C02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin
  • Diskuze se zástupci vývojového týmu standardu C02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin

Více informací a přihlášku naleznete na ldf.mendelu.cz/und/