Navigace: Domů Novinky Spolupráce české a slovenské SZKT

Spolupráce české a slovenské SZKT

Tisk

szkt-slovensko-trendy-upravy18.1.2017 | Během akce Trendy 2017 zástupci obou správních rad využili své přítomnosti a sešli se na předem domluveném jednání, kde si odsouhlasili následující body podporující spolupráci deklarovanou smlouvou, která byla podepsaná již před několika lety. Za českou stranu se jednání zúčastnili místopředseda Ladislav Kejha, Jana Pyšková, Petr Förchtgott, Hana Pollertová a Světlana Vávrová, za Slovensko to byly Mária Parráková, členka správní rady, Libuše Murínová, místopředsedkyně slovenské SZKT.

Obě strany se dohodly na následujícím:

  • Kanceláře obou organizací si budou navzájem aktivně posílat informace o důležitých akcích kvůli včasné koordinaci připravovaných akcí. Jedná se především o zájezdy a vícedenní konference, z jednodenních seminářů zejména o ty, které se konají v místech dobře dostupných i pro členy partnerské organizace.
  • Na březen letošního roku je naplánováno rozesílání ukázkového čísla časopisu Zahrada-Park-Krajina zdarma na vybrané městské a obecní úřady, případně další instituce. Cílem je získat další předplatitele časopisu a účastníky pořádaných akcí, proto bude k zásilce připojen průvodní dopis a výroční zpráva. Česká SZKT poskytne slovenské balík výtisků časopisu - nad rámec běžných odběratelů a bez vložených dokumentů - a ta zajistí jejich distribuci za tímtéž účelem na Slovensku. Počet požadovaných výtisků nahlásí slovenská kancelář české do začátku března.
  • Slovenská SZKT přislíbila napomoci s financováním výroby časopisu Zahrada-Park-Krajina formou oslovování vytipovaných slovenských firem pro inzerci, spolupracovat na zvýšení počtu odběratelů na Slovensku a pomáhat s rozšiřováním okruhu možných autorů odborných článků.
  • Obě organizace si budou také navzájem pomáhat s oslovováním přednášejících pro odborné konference a semináře. 

Věděli jste, že k dohodě také patří,  že členové obou organizací mají nárok na členskou slevu jak na akcích české SZKT tak i slovenské SZKT? Při přihlášení stačí pouze dopředu nahlásit, že jste členy v jedné z organizací.