Navigace: Domů Novinky UVÍTÁME VAŠI SPOLUPRÁCI ČI PODPORU NAŠÍ ČINNOSTI, JSME OTEVŘENI VŠEM!

UVÍTÁME VAŠI SPOLUPRÁCI ČI PODPORU NAŠÍ ČINNOSTI, JSME OTEVŘENI VŠEM!

Tisk

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu je občanským sdružením odborníků - profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba). 

kosatce Dolni_Brezany_web zamecky_francouzsky_park Brno_P5160372_web

Naše společnost byla založena byla v únoru 1990 z potřeby posílit postavení a úroveň oboru v naší republice. Posláním Společnosti je tedy přispívat ke konstruktivní, odborné spolupráci při využívání krajiny a urbanizovaného prostoru; prosazovat respekt k odbornému názoru při rozhodování, které se týká krajiny a urbanizovaného prostoru; zvyšovat odbornou úroveň dílčích profesí v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, které se podílejí na řízení, plánování, rozhodování, projektování, realizaci, následné správě a údržbě a ochraně krajiny, parků a zahrad; ovlivňovat legislativu, která se týká činnosti zmíněných profesí; vytvářet prostor pro odbornou diskusi jako nezbytného předpokladu pro hledání optimálních řešení.

Vznik Společnosti je spojen s úsilím pracovníků oboru zahradní a krajinářská tvorba, zaměřeným na zvyšování kvality životního prostředí, popularizaci otázek zeleně v sídlech a krajině jako významného prvku životního prostředí, růst odborné úrovně v oboru a k posílení společenského postavení oboru i jeho zastánců a pracovníků.

Znáte naše aktivity?  Stručný nástin  aktuálních projektů  společnosti ke shlédnutí  zde

Pokud vás naše činnost zaujala, přidejte se mezi nás, nebo nás podpořte v naší činnosti buď spolupráci na konkrétní aktivitě, či finančním příspěvkem na chod naší společnosti - ať již sponzorským příspěvkem či darem. Každá pomoc je pro nás důležitá a ceníme si jí. Děkujeme!

Jste srdečně zváni mezi nás, navštivte některou z našich akcí nebo přijďte k nám do kanceláře na kus řeči a na dobrý čaj či kávu. Jsme tady pro všechny zájemce, vždyť každý chce mít své místo k životu zdravé, zelené a kvetoucí. Těšíme se na vás!   

Zároveň tímto děkujeme všem našim členům, přáíznivcům a partnerům za podporu a spolupráci!