Navigace: Domů
Tisk

Autorizovaní krajinářští architekti 

Vybrané činnosti ve výstavbě, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zákona č.360/1992 Sb. (odkaz - viz níže)  jako autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik. Autorizovaný architekt může získat autorizaci pro obory architektura, územního plánování nebo krajinářské architektury. Autorizované architekty v České republice registruje Česká komora architektů.

Vybranými činnostmi ve výstavbě jsou zpracování územně plánovací dokumentace, dále zpracování dokumentace  pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy a odborné vedení stavby. Za stavby podléhající Stavebnímu zákonu, jejichž projekty musí zpracovat autorizovaná osoba, se považují i díla krajinářské („zahradní“) architektury, která svými parametry naplňují v zákoně uvedená kritéria. Zpracovávat projektovou dokumentaci pro díla krajinářské architektury přísluší především autorizovaným architektům pro obor krajinářská architektura (lidově „zahradní architekti“). Může je ale zpracovávat také architekt s tak zvanou všeobecnou působností.

Titul „architekt“ ať již samotný nebo s nějakým přívlastkem je chráněný zákonem a smí ho používat pouze osoba, která jej získala jako vysokoškolský titul, nebo osoba, která jej získala autorizací. Titul „zahradní architekt“ neexistuje, podle zákona je odpovídajícím titulem autorizovaný krajinářský architekt. Neautorizovaná osoba, která u svého jména uvádí „zahradní architekt“ se tak dopouští nezákonného jednání, které může být potrestáno pokutou do výše 2.000,- Kč. 

Podobně, jako jinou jednoduchou stavbu, může i návrh rodinné zahrádky, která svými parametry nenaplňuje ve stavebním zákoně uvedená kritéria, vytvořit i osoba bez autorizace. Návrh zahradní úpravy neautorizovanou osobou bude možná lacinější, přináší ale také některá rizika.

 Proč je  dobré mít projekt od autorizovaného krajinářského architekta?

 Autorizovaný architekt ručí ze zákona za své dílo celoživotně.

  1. Autorizovaný architekt má povinně pojištěnu odpovědnost za škody způsobené při výkonu profese
  2. Odbornou úroveň autorizovaného architekta garantuje Česká komora architektů
  3. Samostatná projekční činnost bez příslušné autorizace je v rozporu se zákonem

Nabízí Vám projekt osoba bez autorizace?

  1. Zeptejte se jí, jak dlouho Vám na své dílo poskytne garance.
  2. Požádejte jí, ať Vám ukáže pojistnou smlouvu, která kryje škody způsobené při projektové činnosti.
  3. Zeptejte se, kdo garantuje její odbornou úroveň a na koho se můžete obrátit, když budete mít pochybnosti o kvalitě projektu.

Požádejte jí, ať Vám ukáže živnostenský list na projekční činnost (projekční činnost ve výstavbě je činností vázanou a smí jí provádět jen osoba, která splní zákonem dané podmínky). 

Seznam autorizovaných krajinářských architektů - členů SZKT

Seznam je řazen podle krajů. Pokud potřebujete najít konkrétní jméno, najdete ho nejlépe pomocí stisku kláves Ctrl+F.

V seznamu jsou uvedeni pouze krajinářští architekti, kteří jsou členy Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu. Ostatní členové SZKT jsou v seznamu uvedeni pouze na vyžádání. (Důvodem je to, že pokud nám o své autorizaci neřeknou, my o nich nemusíme vědět.)

Kompletní seznam krajinářských architektů naleznete na stránkách České komory architektů zde: 

https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu

Titul Jméno Příjmení Číslo            autorizace Typ autorizace Kraj Tel Email
Ing., DiS. Jaroslav ŠÍMA 3627 A.3 Jihočeský 603 181 493 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Pavel POPELA 1261 A3, A.3.1 Jihočeský 604 823 291 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Nataša BARTLOVÁ 1231 A.3 Jihočeský 724 026 389 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Ludmila BÍNOVÁ, CSc. 1133 A2,A3,A3.1 Jihomoravský 721 959 496 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Přemysl KREJČIŘÍK 3289 A.3 Jihomoravský 604 834 527 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Jana JANÍKOVÁ 1357 A.3, A.3.1 Jihomoravský 545 577 959 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Doc., Ing. Petr KUČERA, Ph.D. 1723 A.2, A.3.1, A.3 Jihomoravský   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Jana KŮROVÁ 1402 A.3 Jihomoravský 603 785 898 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Igor KYSELKA, CSc. 3650 A.3 Jihomoravský 543 233 580 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Prof. Ing.  Ivar OTRUBA, CSc. 32 A.3 Jihomoravský 736 239 458
Ing. Miroslava POLACHOVÁ 3335 A.3 Jihomoravský 775 350 031 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Jaroslav ŠUBR 35 A.3 Jihomoravský 546 427 322  
Ing. Yvona LACINOVÁ 1292 A.3,A.3.1 Jihomovaský 733 738 920 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Barbora MÁJKOVÁ 3999 A.3 Jihomoravský 733 738 920 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Jiří FINGER 1138 A.0 Olomoucký 585 233 557 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Helena HOFERKOVÁ 2723 A.3 Olomoucký 548 252 991 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Radek PAVLAČKA 2080 A3., A.3.1 Olomoucký 606 717 331 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Klára SALZMANN JANČUROVÁ 3506 A.3.1, A.3 Plzeňský 724 749 086 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Pavel VALTR 186 A.3.1, A.2, A.3 Plzeňský 377 227 068 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Martina FOREJTOVÁ 3779 A.3 Praha

603365158

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ing. Jana PYŠKOVÁ 4160 A.3 Praha 606 760 230 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. arch. Lucie VOGELOVÁ 3857 A.3 Praha 606 603 203 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Štěpán  ŠPOULA 3936 A.3 Praha 605 370 645 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. arch. Magdalena DANDOVÁ 588 A.0 Středočeský 602 290 630 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D. 2919 A.3 Středočeský 606 824 266 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. David NECHANICKÝ 3533 A.3 Středočeský 608 889 508 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Jan ŠTEFLÍČEK 26 A.3.1, A.3 Středočeský 235 311 555 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Maxim TURBA 3128 A.3 Středočeský 604 480 055 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc. 875 A.0 Středočeský 224 355 347 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Jitka TREVISAN 93/R A.3 Středočeský 728 889 696 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Ivana VĚTROVCOVÁ 1421 A.3 Ústecký 605 141 040 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Anna GRÜNEROVÁ 1591 A.3 Ústecký 416 732 037-8 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Eva JONEŠOVÁ 1362 A.3 Vysočina 776 701 863 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Jiří ČERVENÝ 1669 A.3 Zlínský 577 603 533 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Doc. Ing. Ph.D. Pavel ŠIMEK 1269 A.3 Zlínský 572 633 520 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing Kateřina TUZAROVÁ 155 A.3 Zlínský 731 169 581 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Typ autorizace:

VP - autorizace se všeobecnou působností (A.0) - autorizovaný architekt, který může vykonávat činnost v celém rozsahu vymezeném
písm. a) až l) §17 zákona č. 360/1992

A - obor architektura (A.1) - autorizovaný architekt pro obor architektura, který je oprávněn vykonávat činnosti v rozsahu vymezeném
písm. a), b), d) až f), g) až l) §17 zákona č. 360/1992

UP - obor územní plánování (A.2) - autorizovaný architekt pro obor územní plánování nebo autorizovaný urbanista, který je oprávněn vykonávat činnosti dle
písm. a), e), f), k), l) §17 zákona č. 360/1992

KA - obor krajinářská architektura (A.3) - autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura - vykonává činnosti dle písm. c), e), f) h) až l) §17 zákona č. 360/1992

ÚSES - projektant územních systému ekologické stability (A.3.1) - vykonává činnosti dle
odst. 7 § 3 Autorizačního řádu ČKA
(ze dne 15.10.2008)

IT - obor interiérová tvorba - autorizovaný architekt pro obor interiérová tvorba - vykonává činnosti dle
písm. e), g), h), k) §17 zákona č. 360/1992
v platném znění zákona č.164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb.

...

ZÁKON
č. 360/1992 Sb.
ze dne 7. května 1992,
o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě,
ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb.,
zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.

Viz odkaz: http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40084&nr=360~2F1992~20Sb.&ft=pdf