Co se děje?

Tisk
7.3.2019

OTEVŘENÉ ZASEDÁNÍ RADY SEKCE ČAKA spojené s PRACOVNÍM SETKÁNÍM ČLENŮ SEKCE ČAKA (21.3.2019, Praha)

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
zveme Vás na otevřené zasedání Rady Sekce ČAKA spojené s pracovním setkáním členů sekce.
Setkání proběhne:  21. března 2019 (čtvrtek), od 16:30 hodin (registrace od možná od 16:00). Předpokládaný konec 18:00 hodin.
Místo konání: SZKT, z. s., Plzeňská 24/59, Praha 5 (kontaktní telefon pro vstup do budovy: 602363999 - pokud nebude fungovat bzučák)
Program:

Všechny náměty pro schůzi prosím zasílejte na email kanceláře Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , můžete se také obracet přímo na nás - na Radu sekce ČAKA ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Na otevřené setkání můžete přizvat i hosty - zájemce o členství a dění v SZKT a ČAKA.


Shromáždění členů Sekce SZKT - Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA)

5.11.2018 |

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

rada Sekce SZKT Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA) tímto svolává Shromáždění členů Sekce v termínu: úterý 20. listopadu 2018 od 16:00 hodin, na adrese Plzeňská 247/59, Praha 5 (sídlo SZKT, z. s.).

Program jednání:

1. Zahájení a přivítání

2. Volba komisí – návrhové, mandátové

3. Schválení programu Shromáždění členů Sekce ČAKA

4. Volba nového člena rady Sekce ČAKA

5. PR a propagace - web, tisk, televize - možnosti a náměty, obnovení procesu diskusí o náplni Sekce ČAKA

6. Zhodnocení výsledků činnosti za uplynulé období, práce v IFLA - regulace profese

7. Úkoly vyplývající z práce IFLA EU, program do dalšího období (semináře, workshopy, zájezdy)

8. Konference v rámci Landsape Festivalu v Ostravě - ano či ne, možnosti a úskalí (již bude známo stanovisko SR)

9. Akreditace ČZU a reakreditace ZAKA MENDELU (zpráva z procesu)

10. Aktuální témata - adaptace na klimatickou změnu a možnosti přispění ke zmírňování

11. Projednání přípravy smlouvy o spolupráci s ČKA, IPR a dalšími subjekty

12. Různé

13. Zpráva mandátové komise

14. Zpráva návrhové komise - návrh, schválení usnesení ze Shromáždění členů Sekce ČAKA

15. Závěr

Na Shromáždění jsou zváni nejen členové Sekce ČAKA, ale jako vítaní hosté i členové SZKT a další zájemci o dění na poli krajinářské architektury a zahradní tvorby. Připomínáme také, že členství v Sekci ČAKA není omezené jen na autorizované krajinářské architekty, Sekce ČAKA je otevřena i studentům a absolventům oboru ZAKA. Věříme, že naše práce z poslední doby Vás mohla přesvědčit, že má smysl se na ní podílet. Úkoly, související se stavem krajiny sídelní i otevřené, jsou velmi důležité a my můžeme přispět k jejich řešení. Jistě vám neušel velký ohlas na výzvu k ochraně stromů ve městech, kterou SZKT s aktivním přispěním Sekce ČAKA rozeslala, anebo úspěch Plovárny ve druhém patře - expozice na Landscape Festivalu 2018.


 Výzva k přihlášení projektů na výstavu "Krajinářská architektura - společná řeč“  (Landscape Architecture as a common ground - výzva IFLA Europe)
7.3.2018 | Do 16.3.2018 máte možnost přihlásit své dílo nebo doporučit dílo kolegy na výstavu, jejímž iniciátorem je IFLA Europe. Podrobnosti v českém jazyce zde: VÝZVA.


Konference a Valné shromáždění IFLA Europe v Bukurešti 
5.8.2017 | Na začátku června (1.-4. června 2017) proběhla regionální konference a Valné shromáždění Evropské regionální asociace IFLA, kterého se účastnili zástupci ze 34 národních asociací z Evropy. Členem IFLA EU je v České republice sekce naší Společnosti - Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA, anglicky CZLA). V Bukurešti ji reprezentovala Eva Jeníková (delegátka) a Jana Pyšková (prezidentka asociace).


Hledání identity české krajinářské architektury 
14.10.2015 | Galerie Jaroslava Fragnera pořádala v rámci Landscape festivalu 2015 cyklus doprovodných přednášek. Hned ta první, která proběhla 14. 9.2015, měla více než zajímavé téma: Hledání identity české krajinářské architektury.