www.SZKT.cz
 
Navigace: Domů
(IFLA - Mezinárodní federace krajinářských architektů) byla založena v roce 1948 a sdružuje jak národní profesní organizace krajinářských architektů, tak jednotlivce z těch zemi, kde zatím národní profesní organizace založeny nejsou. V současnosti je to 58 národních sdružení a jednotlivci z 18 zemí. Vždy jen jedna národní organizace může být členem IFLA, toto kritérium má za cíl sjednocení oboru v rámci jednotlivých zemí.

V rámci IFLA jsou ustaveny od 1.1.2007 čtyři regiony:

  • americký region - státy severní, jižní a střední Ameriky
  • evropský region - státy Evropy
  • africký region - státy Afriky a Středního Východu
  • asijský region - státy Asie, Austrálie, Nový Zéland

Nejstarší a počtem členů největší národní asociací je American Society of Landscape Architects (ASLA - Americká společnost krajinářských architektů), která byla založena v roce 1899 a nyní má přes 12 000 členů. Autorizace krajinářský architekt je udělována ve 45 státech USA, uznané vzdělání pro obor poskytuje 60 universit v USA a Kanadě.

Českým členem IFLA je od roku 1996 Sekce krajinářské architektury- IFLA, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která v ČR působí od roku 1990. Členem této sekce se může stát každý člen SZKT, který je zároveň autorizovaným architektem pro obor krajinářská architektura.

V dubnu 1989 byla v Bruselu podepsána dohoda některých profesních asociací krajinářských architektů členských zemí Evropského společenství, které souhlasily s vytvořením EFLA - European Foundation for Landscape Architecture (Evropská nadace pro krajinářskou architekturu). Cílem tohoto mezinárodního sdružení, bylo řešit oborovou tématiku v rámci Evropské unie. Toto rozhodnutí mělo ve své době opodstatnění, postupně však došlo k tomu, že se činnost Centrálního regionu IFLA a EFLA začala překrývat. EFLA sdružující 19 národních asociací krajinářských architektů, řešila obdobné problémy jako sdružení národních asociací v rámci IFLA. V roce 2004 v rámci pražské konference Centrálního regionu IFLA, který uspořádala Sekce krajinářské architektury- IFLA ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, došlo k podepsání tzv. Pražského memoranda, jehož obsahem byla vůle ke sloučení obou organizací. Proces sjednocování je vždy obtížnější než rozdělování, ale přesto se sloučení podařilo. O 1.1.2007 zastupuje profesi krajinářského architekta pouze jedna světová organizace - IFLA.


 

Aktuálně jsme vydali

titulna_SZKT_aktualne_9_10_2019

Titulka_ZPK_3_2019

facebook_iii
 

Anketa "Jméno oboru"


Partneři SZKT

NPU_logo

logo_zeli-s-textem_krivky_web

logo-szuz-web

np-nove-web
logo_mzlu-zf logo_ldf
vos_melnik mendelu_cesky_barevne_pozitiv_web

mzp-i

garant ocenění E.F.E.
a Zelená stuha ČR

civilscape_logo

GaLaBau_2018_Logo_300dpi_RGB

SZKT je členem


logo_isa logo_eac_mensi ifla_logo

aefp_logo3_i


Oborová platforma ekologických nevládních organizací

zeleny_kruh_logo

Podporujeme projekty:


frantiskova_alej_logo