Minimální kvalifikace, vymezení obsahu práce

Tisk

Vymezení obsahu práce krajinářského architekta

Profese řeší tyto úkoly:

Minimální kvalifikace pro výkon profese dle IFLA:

Velká rada IFLA schválila 26.5.1985 prohlášení o minimálních požadavcích na kvalifikaci pro výkon praxe krajinářského architekta a doporučila členským organizacím IFLA přijmout tato doporučení s ohledem na úroveň vzdělávání v jednotlivých zemích a jejich speciální potřeby.

Výchova a vzdělávání studenta pro praxi krajinářské architektury má zajistit:

Vzdělávání by mělo minimálně zahrnovat:

Vzdělávací programy mají být uznány národními asociacemi krajinářských architektů tak, aby byly v souladu s národními vzdělávacími možnostmi, které odrážejí místní životní prostředí a sociální potřeby a naplňují požadavky pro profesionální praxi v jednotlivých zemích. Je důležité, aby tyto národní požadavky vyhověly minimálním mezinárodním požadavkům na vzdělávací kritéria. Je žádoucí, aby jako doplnění akademického vzdělání byly vzdělávací programy doplněny o období odborné praxe.

 

Minimální kvalifikace pro výkon profese dle EFLA - nyní Evropský region IFLA:

Minimální požadavky na vzdělání krajinářského architekta z pohledu EFLA (European Foundation for Landscape Architecture) jsou obsaženy v příloze deklarace a popisují cíle a předměty vzdělání pro uvedenou profesi. V roce 1998 výbor pro vzdělání EFLA revidoval tento dokument a vypracoval minimální požadavky na vzdělání profese krajinářského architekta:

Společná struktura evropských škol je založena na minimálně čtyřletém vzdělávání a zahrnuje čtyři okruhy a cíle:

Důraz je kladen na provázanost předmětů, tak aby bylo eliminováno riziko fragmentace studijního programu. Kombinace povinných a volitelných předmětů může být sestavena podle vzrůstajících potřeb a příležitostí v jednotlivých zemích. Některé školy mohou klást větší důraz na krajinné plánování (landscape planning), zatímco jiné se mohou zaměřit na plánován a projektování urbanizovaného prostoru (site planning), často se zaměřením na konstrukční detaily a plány výsadeb. Toto zaměření vyplývá také z postavení krajinářské architektury v různých zemích.


Základní oblasti znalostí a dovedností:

Navrhování a plánování

Člověk, společnost, prostředí

Přírodní a funkční aspekty krajiny

Technologie a management

Seznam typických projektů (neúplný výběr) zpracovávaných krajinářským architektem a seznam aktivit, v kterých je členem týmu (dle EFLA).

Legenda:
1 - odpovědný za celkový návrh
2 - odpovědný za plán výsadeb
3 - člen mezioborového týmu
4 - poradce nebo konsultant pro určité aspekty plánování nebo hodnocení

 

Typ projektu Úloha krajinářského architekta
(pozice v řešitelském týmu)
Městské parky 1
Soukromé a veřejné zahrady 1
Hřbitovy 1
Střešní zahrady 1,2
Golfová hřiště 1,2
Skládky 1,2
Náměstí a pěší zóny 1,2,3
Universitní areály 1,2,3
Botanické zahrady 1,3
Venkovní rekreační zařízení 1,2,3,4
Rekultivace 2
Výsadby podél dálnic 2
Zahradní výstavy a expozice 2,3
Obchodní centra 2,3
Dopravní komunikace 2,3
Historické parky a zahrady 2,4
Obytné celky 2,3
Průmyslové zóny 2,3
Památníky 2,3,4
Rehabilitace okolí vodních toků 2,3,4
Návrhy změn využítí pozemků 2,3,4
Krajinné plánování 3,4
Regionální plánování 3,4
Studie využití území 3,4
Městské plánování 3,4
Ekologické parky a sítě 3,4
Lesy 3,4
Přírodní oblasti 3,4
Nová města 3,4
EIA 3,4
Hodnocení pohledových kvalit 4