Základní dokumenty

Tisk

Stanovy a další dokumenty ve formátu PDF:

Základní dokumenty

 STANOVY SPOLEČNOSTI  (aktuálně platné, schválené valnou hromadou dne 29.11.2018)

ZÁSADY ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI  


2018

 Usnesení z valné hromady (29.11.2018)

 Usnesení z náhradní valné hromady (9.1.2018)

2017

 Zpráva o činnosti za rok 2017

 Stav hospodaření za rok 2017

2016

Zpráva o činnosti za rok 2016 
 Stav hospodaření za rok 2016  
Usnesení z valné hromady SZKT (1.12.2016)

2015

Zpráva o činnosti za rok 2015

Stav hospodaření za rok 2015

2014

Zprávu o činnosti za rok 2014

Stav hospodaření za rok 2014

2013

 Zpráva o činnosti za rok 2013

 Stav hospodaření za rok 2013

2012

 Zpráva o činnosti za rok 2012

 Stav hospodaření za rok 2012

2011

Výroční zprávu za rok 2011

2010

Zpráva o činnosti za rok 2010

2009

Zápis a usnesení VH SZKT 2009

Strategický plán 2009-2010

Zápis ze strategické schůzky 24.4. 2009

2008

Zpráva o činnosti 2008

Zpráva o hospodaření 2008

Zpráva revizní komise 2008

2007

Zpráva o činnosti 2007

Zpráva o hospodaření 2007