Navigace: Domů Projekty a soutěže Entente Florale Europe VÝSTAVA "10 LET EVROPSKÝCH KVETOUCÍCH SÍDEL V ČR"

VÝSTAVA "10 LET EVROPSKÝCH KVETOUCÍCH SÍDEL V ČR"

Tisk

nklogo_cmykSenat_logo_CMYK_webAktuálně připravujeme zajímavou akci - propagační a prezentační výstavu s názvem "10 let Evropských kvetoucích sídel v ČR". Bude prezentovat 10 let účasti českých sídel v mezinárodní soutěži Evropská kvetoucí sídla – Entente Florale Europe. Představí oceněné zástupce z řad českých měst a obcí za dobu desetiletého působení České republiky, tedy 10 vesnic a 10 měst oceněných a také dvě sídla letos soutěžící - zde se ocenění dozvíme v průběhu výstavy (14.9.2012), do výstavy bude doplněno. Partnerem a spolupracující organizací je Národní knihovna ČR. Na Výstavu „Entente Florale Europe – 10 let Evropských kvetoucích sídel v ČR“  je poskytnuta záštita Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova. O záštitu jsou dále požádány tito partneři: Ministerstvo kultury, Svaz měst a obcí a  Spolek pro obnovu venkova.

Cíl akce:povzbuzení představitelů sídel, zástupců soukromých firem i jednotlivých občanů ke spolupráci na zlepšování kvality života v sídlech a to zejména s využitím širokého spektra funkčních typů ploch zeleně - od sezónních i trvalých výsadeb květin a keřů přes městské parky a zahrady a uliční stromořadí až k rekreačním plochám a sportovištím, dále k vytváření podmínek pro šetrný turistický ruch a rozvoje ohleduplného k životnímu prostředí.  Zprostředkuje inspiraci a umožní rozšíření povědomí o zajímavých místech naší země, úspěšných v rámci Evropy. V neposlední míře tato výstava bude motivovat zastupitele či občany dalších našich obcí a měst a podnítí jejich zájem na participaci na dalším rozvoji místa, kde žijí. Výstava je zacílena na široké spektrum návštěvníků – laiky i odborníky, úředníky i veřejnost.

Forma výstavy: 11 ks exteriérových dvoustranných panelů s fotografiemi a jejich  popisem (1 panel za každý rok, jedna strana za sídlo v daném roce) a dále interiérová forma – minimálně 4-6 panelů A1 s fotografiemi a popisem, prezentace pamětních a propagačních materiálů sídla použitých v soutěži ve výstavním mobiliáři (skleněné vitríny a skříně). Rozsah interiérové prezentace je limitován velikostí a mobiliářem poskytnutých prostor. Dále bude pro výstavu zpracovaná informační brožura v rozměrech 210x210 mm(24 stran plus obálka) s přehledem oceněných sídel a doplňujícími informacemi o sídlech a soutěži Evropská kvetoucí sídla – Entente Florale Europe.

Výstava bude putovní, a to v termínu od 5.9.2012 do 31.10.2013 s možností případného prodloužení. Zahajovat bude 5.9.2012 dopoledne v NK ČR  slavnostní vernisáží (Klementinum, interiér v prostorách Výstavní chodby v přízemí a exteriér v prostorách Révového nádvoří). Ukončení výstavy je plánováno na 31.10.2013 a to v prostorách Senátu ČR (interiér v Chodbě místopředsedů a exteriér ve Valdštejnské zahradě a III.nádvoří Valdštejnského paláce).  V mezidobí bude výstava putovat po českých městech dle dohodnutého harmonogramu, potvrzující jednání momentálně probíhají.

V souvislosti s výstavou jsou od pondělí 23.7.pokládány hádanky - poznejte sídlo podle fotografií a indícií:

Středa 25.7.:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.347651978648848.82491.320264354720944&type=1

Pondělí 23.7.:: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.346823315398381.82251.320264354720944&type=1

Leteck_pohled_-_koupalit_web Maceky_u_Labunka_web Kana_Chlapec_s_rybou_web Hlavn_tda_web 01_Renesann_radnice_web