Navigace: Domů Projekty a soutěže Entente Florale Europe ČESKÁ SÍDLA SE PREZENTUJÍ V EVROPSKÉ SOUTĚŽI

ČESKÁ SÍDLA SE PREZENTUJÍ V EVROPSKÉ SOUTĚŽI

Tisk

100x100xlogo_efe_kvtky-maleZápadočeskou obec Drmoul (okres Cheb, držitele Zelené stuhy ČR 2011) a moravské    město Uherské Hradiště (okres Uherské Hradiště, držitele Města stromů 2011), navštívila ve dnech 4.-7.srpna mezinárodní hodnotitelská komise prestižní celoevropské soutěže Evropská kvetoucí sídla - Entente Florale Europe (EFE).

Porotci z 12 evropských zemí posuzovali české zástupce dle hlavních hledisek soutěže: péče o životní prostředí, Drmoul_7_webokrasné zahradnictví a cestovní ruch. Při hodnocení se zaměřili na kvalitu prostředí v sídlech, zejména na systém vegetace, kvalitu založení a údržby výsadeb  různých typů od intenzivních sezónních přes historické i moderní, zahradní a  parkové úpravy, rekreační plochy a veřejné prostory až po přírodě blízké struktury zeleně, naučné stezky apod. Sledovali také kvalitu péče o životní prostředí, o kulturní dědictví a vytváření podmínek pro únosný turismus a cestovní ruch. Velkou pozornost věnovali také na zhodnocení spolupráce představitelů sídel, zástupců soukromých firem i jednotlivých občanů ve zlepšování kvality života v dané lokalitě.

Drmoul_4_webObě letos soutěžící sídla se návštěvu komisařů celý rok pečlivě připravovala za pomoci odborníků Spole čnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, kteří jim svými zkušenostmi a doporučeními pomohli zvládnout přísný pohled zahraničních odborníků. Velmi nás těší, že české vesnice a města se po celou dobu více než 10 let zpravidla umisťují na výborné stříbrné pozici a to je velký úspěch naší země ve srovnání s ostatními soutěžícími evropskými zeměmi. Práce na zlepšování kvality prostředí, na péči o veřejná prostranství a na péči o zeleně je totiž nutně dlouhodobá, příkladná a systematická.

Konečné výsledky hodnocení letošního ročníku soutěže budou slavnostně vyhlášeny 14. září v holandském Venlu, takže do té doby budeme našim zástupcům držet palce pro štěstí a nedočkavě čekat na jejich ohodnocení.

Uherske_Hradiste3_webPřipomeňme si, že cílem soutěže Evropská kvetoucí sídla - Entente Florale Europe - je propagace zdravého prostředí našich sídel a to zejména s důrazem na rozvoj zeleně. Možností reprezentovat Českou republiku v tomto mezinárodním klání chceme povzbudit představitele obcí a měst ke zlepšení kvality života v sídlech a zároveň inspirovat k vytváření lepších podmínek pro kulturu sídla a únosný turistický ruch. Účast českých zástupců v mezinárodní soutěži organizuje od roku 2002 občanské sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Organizaci soutěže v České republice finančně podpořily kraje, ve kterých se soutěžící česká sídla nacházejí: finančním darem ve výši 20 tis.KČ přispěl Karlovarský kraj a účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20 tis.KČ poskytl Zlínský kraj. Oběma donorům velice děkujeme!

Uherske_Hradiste5_webVíce informací o soutěži naleznete zde:http://www.szkt.cz/entente-florale-europe/index.php