www.SZKT.cz
 
Navigace: Domů

Výběr z kalendáře akcí


22.10.2019, PRAHA
Seminář je akreditovaný, číslo akreditace: AK/PV-216/2018

Ing. Marek Hamata | Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem. Důraz bude kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru, na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí semináře je i exkurze (po obědě) s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách..


airspade_trench_3

5.11. 2019, PRAHA
David Hora, DiS. | Stromy, jako jeden ze základních prvků modrozelené infrastruktury, hrají významnou roli v adaptačních stategiích měst na změnu klimatu. Zelená města jsou vizí, ke které se upínáme. Jsme však schopni zajistit soužití stromů v rychle se měnícím prostředí měst? Dokážeme je ochránit před negativními vlivy stavební činnosti? Má smysl chránit stávající stromy nebo je lepší vsadit na generaci novou. Je nové vždy lepší? Krátký seminář se zaměří na výše uvedené otázky a na hlavní principy, které musíme respektovat,  pokud chceme zachovat existující stromy v požadované kvalitě s plněním funkcí, které od nich očekáváme.

cover_image_s_nzvem_Dny_ZKT_2019_M
27.11. - 29.11. 2019, LUHAČOVICE
Krajinářská architektura, zahradní design, zahradnictví a arboristika, obory, které sdružuje SZKT se dnes musí přizpůsobovat novým trendům na poli klimatických, ekonomických a společenských změn. Ekonomické a klimatické faktory mají přímý dopad na způsoby navrhování, zakládání i péči o (nejenom) vegetační prvky. Měnící se společenské prostředí vyžaduje mezioborovou spolupráci, ale i nové formy myšlení a změnu tradičních postupů.
Letošní ročník se bude věnovat problematice udržitelnosti staveb krajinářské architektury (park, veřejné prostranství, ulice, hřbitov, zahrada, stromořadí...) v kontextu těchto změn a představí konkrétní projekty, realizace a příklady zejména z České republiky a vybraných evropských zemí.
Připravované bloky přednášek jsou péče a návrhy veřejných prostranství, krajina zítřka, nové formy spolupráce, komu patří budoucnost a inspirativní projekty a hračky ve městě i krajině.

Výběr z novinek


 Vernisáž výstavy  ateliéru M3, vedeného doc. Jebavým na katedře zahradní a krajinné architektury na ČZU v Praze se uskuteční v úterý 1. 10. 2019 v 16:00 hod v galerii „U zřícené lávky“ v Praze – Troji. V „CAMP – IPR Praha“ se uskuteční ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 10:00 do 12:00 hod. přednáška, představující řešení úpravy krajiny v okolí Vltavy ve zmíněných městských částech, vzniklá v rámci ateliéru M3 a představená na výstavě.


Hodnocení mezinárodní soutěže Entente Florale Europe v Ostopovicích

V letošním ročníku mezinárodní soutěže je Česká republika reprezentována pouze jedním zástupcem, a to vítězem Zelené stuhy ČR Vesnice roku 2018 - obcí Ostopovice v Jihomoravském kraji. V letošním ročníku nebylo nominováno sídlo z kategorie město. Letošního ročníku se zúčastní celkem 14 různých evropských sídel z devíti evropských zemí. 
Hodnotící komise složená ze zástupců všech zúčastněných zemí, navštíví obec Ostopovice dne 30. června 2019.

Slavnostní vyhodnocení celého ročníku 2019 se uskuteční dne 28. září 2019 v rakouském Hausu. 

Garantem ocenění Entente Florale Europe je mzp-i

BYL VYDÁN NOVÝ ARBORISTICKÝ STANDARD AOPK ČR - SPPK A 02 009 Speciální zásahy na stromech


Uspořádáme seminář na klíč nejen pro stavební firmy, projekční firmy, správce zeleně.... Neváhejte nás kontaktovat pro podrobnosti:

 Ochrana dřevin při stavebních činnostech - nabídka semináře na klíč pro stavební firmy 

Aktuálně jsme vydali

Titulka_Bulletin_7_8_2019

Titulka_ZPK_3_2019

facebook_iii
 

Anketa "Jméno oboru"


Partneři SZKT

NPU_logo

logo_zeli-s-textem_krivky_web

logo-szuz-web

np-nove-web
logo_mzlu-zf logo_ldf
vos_melnik mendelu_cesky_barevne_pozitiv_web

mzp-i

garant ocenění E.F.E.
a Zelená stuha ČR

civilscape_logo

GaLaBau_2018_Logo_300dpi_RGB

SZKT je členem


logo_isa logo_eac_mensi ifla_logo

aefp_logo3_i


Oborová platforma ekologických nevládních organizací

zeleny_kruh_logo

Podporujeme projekty:


frantiskova_alej_logo