Navigace: Domů Kalendář akcí Kalendář akcí

Kalendář akcíPortfolio seminářů

Tisk

Níže naleznete seznam seminářů, které máme v dlouhodobé nabídce. Nemají ještě konkrétní datum, některé plánované mají jen určené místo. Svými preferencemi můžete ovlivnit, které z nich se budou konat v nejbližší době. Při označení konkrétního semináře dostatečným množstvím předběžných zájemců seminář pro Vás uspořádáme do tří měsíců a na uvedený email Vám teprve zašleme závaznou přihlášku.


Kvalitativní parametry výpěstků okrasných rostlinpredbezny-zajem

Ing. Stanislav Flek |  Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché neboť jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti


Výsadba stromů v urbanizovaném prostředípredbezny-zajem

Seminář akreditován MV ČR - číslo akreditace: AK/PV-511/2017

Ladislav Kejha | Seminář se bude zabývat výsadbou stromů na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Cílem každé výsadby je ujmutí vysazených stromů a zajištění perspektivního růstu a jejich dlouhodobé životnosti a provozní bezpečnosti na stanovišti. Zopakujeme si základní předpoklady jak ujmutí a dlouholeté perspektivy dosáhnout a jak nám v tom může pomoci standard výsadby stromů  (SPPK A02 001: 2013 - Výsadba stromů). 


predbezny-zajem

Technika řezu, zakládací řezy mladých stromů a principy povýsadbové péče - seminář na toto téma vypsán na 29.3. 2018 - hlásit se můžete zde: 

http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/technika-a-technologie-rezu-stromu-29.3.-2018.html

Ing. Pavel Wágner | Školení se zabývá vysvětlením principů správné techniky řezu a její uplatnění při řezu mladých stromů. Dále detailně rozebere technologie zakládacích řezů od založení koruny, přes povýsadbový až k výchovnému  řezu. Součástí školení budou zmíněny i principy povýsadbové péče, nejčastější chyby v praxi a jejich možná eliminace.


predbezny-zajemProvozně nebezpečné dřevokazné houby

Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.


predbezny-zajemHmyz působící významné škody na nelesní zeleni 

Ing. Petr Martinek | Tento kurz je určen odborné veřejnosti s vazbou na management péče o nelesní dřevinnou vegetaci jak ze státního, tak soukromého sektoru.


predbezny-zajemKaranténní a expanzivní organismy vyskytující se na sídelní zeleni

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek | Kurz je zaměřen především na organismy významně ohrožující existenci či omezující důležité funkce zeleně v sídlech (legislativní ukotvení problematiky, rizikové druhy dřevin, možnosti obrany či ochrany dřevin).


predbezny-zajemParazitické houby a mutualistické symbiózy s vazbou na kořenový systém dřevin 

Ing. Jiří Rozsypálek | Kurz je zaměřen na houby s pozitivní i negativní vazbou především na kořenový systém dřevin v městském prostředí i mimo něj. 

 

Kalendář akcí pro rok 2017

Tisk


Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny.

7.12.

Průhonice

Rok s dendrologií IV. "Jehličnany a dřeviny s převládajícím zimním efektem" 

4_dendrologie

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup.
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Cyklus

KAPACITA NAPLNĚNA!

Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

7.-8.12.

 8. studentská arboristická konference

Mělník ČZA Mělník
7.12.

 Tradiční seminář Historické parky a záhrady

Muzeum Červený Kameň SZKT Slovensko
do 31.12.

 Výstava ateliéru M3

Semestrální práce studentů Katedry zahradní a krajinné architektury ČZU v Praze

Praha FAPPZ ČZU

říjen, listopad

Semináře v dendrologické zahradě

Průhonice
 

Kalendář akcí pro rok 2018

Tisk


Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny.

24.1.

Praha

Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků

006_300dpi_3000x1976_-_kopie

Ing. Marek Hamata |Trávníky pro veřejný prostor, soukromé zahrady, sportovní využití, extenzivní a alternativní využití travnatých ploch.

Na semináři budou popsány jednotlivé technologie zakládání travnatých ploch (výsev, výsev předklíčeným osivem, výdrol ze sena, pokládka textilií se všitým osivem, hydroosev, pokládka travního koberce a pokládka travního koberce nestandardní velikosti), včetně obecné a speciální péče v průběhu roku.

Profesní růst se SZKT prihlaska

Změna termínu:

29.1.

Praha

Kořenové čistírny pro domy a obce, zelené mokřadní střechy a fasády, využití dešťové a odpadní vody v domech a zahradách

korenovky_5_b_-_kopieIng. Michal Šperling, Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., Ing. Michal Kriška - Dunajský Ph.D., Ing. Vít Rous, Ing. Jaroslav Kršňák, Petr Jeništa | Soubor přednášek zahrnuje základní informace o kořenových čistírnách,historii výstavby a jejich vývoje v ČR i ve světě,principy fungování a vhodnost použití pro domy i obce. Součástí přednášek je seznámení s legislativou a povolováním výstavby kořenových čistíren odpadních vod. Ekonomika výstavby KČOV je prakticky ukázána na příkladu domovní i obecní čistírny ve srovnání s konvenčními čistírnami odpadních vod. Jako příklad úspěšného fungování KČOV v obci je zahrnuta přednáška o obci Velká Jesenice

Profesní růst se SZKT prihlaska

27.2.

Praha

Marketing zahradnické firmy

marketing_malaIng. Stanislav Flek, Dr. Jiří Miler |
Image zahradníka. Jaký mají zahradníci image a proč ? Jak jej využít ? Jak jej budovat ?Jak budovat image firmy ? Profesionalita, korektnost. SLEVA, SLEVA, SLEVA -Jak se nedostat do slevové spirály, aneb dejte svým klientům  víc než chtějí, víc než si dovedou představit. Jak nebýt stejný s ostatními kolegy, aneb jak jít svou cestou a být úspěšný. Trendy v zahradnickém byznyse - aneb čekají nás dobré časy, jak toho využít ?

Profesní růst se SZKT prihlaska

29.3.

Brno

Technika a technologie řezu stromů

rezy_s_arboristyIng. Pavel Wágner |První část školení se zabývá vysvětlením principů technik řezu, reakcí stromů na vzniklá poranění a procesům hojení ran. Další část bude věnována technologiím řezů od zakládacích, přes povýsadbové, rozvojové, udržovací, stabilizační až k tvarovacím. Školení je prakticky zaměřené na využití v  provozu, včetně aplikace standardu řezu stromů SPPK A02 002. Výklad je provázen názornými obrázky. Na semináři budou probírána i témata vhodná jako příprava na zkoušku ETW.


Profesní růst se SZKT prihlaska

24.4.

Průhonice

Tulipány a ostatní cibuloviny

Tulipany_maceskyZdeněk Kiesenbauer | Seminář bude zaměřen na praktické zkušenosti s jejich skladováním, výsadbou, pěstováním a použitím v zahradách a parcích, ale také na jejich vytrvalost.

Přednáška v délce 2,5 hodiny s navazující prohlídkou výsadeb cibulovin a diskuzí.

Profesní růst se SZKT prihlaska

24.5.

Mělník

Certifikace ETW

zkouška připravuje se

21.8.

Průhonice

Trvalky - letní a podzimní efekt 

ABR_2910_-_kopieIng. Adam Baroš | Druhá polovina srpna je v trvalkových záhonech zvláštní období, ve kterém se letní aspekt začíná měnit v podzimní. Díky bohatému sortimentu vysázenému na Dendrologické zahradě navštívíme jak stinná, polostinná tak zcela osluněná stanoviště a ukážeme si spektrum zajímavých rostlin, které jsou atraktivní právě v tomto období. Budeme se věnovat jak zakládání, údržbě, tak rozvoji a dlouhodobému vývoji v různém typu záhonů. Toto setkání by mělo fungovat také jako velká diskuze všech účastníků a témat, která Vás o trvalkách budou zajímat. 

Profesní růst se SZKT prihlaska

Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

16.1. 

Zahrada a její složky

Praha NZM

14-15.2

 Záhradnícke fórum

Nitra

SZKT 

Slovensko

roční kurz

Komplexní péče o dřeviny 

Mělník

ČZA