Navigace: Domů

Kalendář akcí pro rok 2017

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". 

Řada Profesní růst se SZKT

Profesni_rust_i

Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).

Cílová skupina: krajinářští architekti, architekti a projektanti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Řada Zahradnická škola se SZKT

Zahradnicka_skola_i

  • Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".
  • .
  • Cílová skupina:Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA) - základní úroveň, odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 


Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny

Kalendář akcí SZKT

Datum Akce Forma/řada Místo Přihlášení
4.4.

PARAZITICKÉ HOUBY A MUTUALISTICKÉ SYMBIÓZY S VAZBOU NA KOŘENOVÝ SYSTÉM DŘEVIN 

symbioza-100Ing. Jiří Rozsypálek | Kurz je zaměřen na houby s pozitivní i negativní vazbou především na kořenový systém dřevin v městském prostředí i mimo něj. 

Profesní růst se SZKT

Praha

KAPACITA NAPLNĚNA

24.4.

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO STROMOLEZCE

prvni-pomoc-100Kurz je určen pro profesionální stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je zaměřen především na praktické zvládnutí krizových situací, osvojení si zásad a postupů první pomoci a bezpečný transport zraněného z koruny stromu.

  • Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW. 
  • Nejvyšší počet 10 účastníků zajistí co nejindividuálnější přístup ke každému z nich.
  • Kurz vedou dva zkušení lektoři.
Profesní růst se SZKT Hradec Králové

KAPACITA NAPLNĚNA

25.4.

HMYZ PŮSOBÍCÍ VÝZNAMNÉ ŠKODY NA NELESNÍ ZELENI 
Kurz_3-200_2Ing. Petr Martinek | Tento kurz je určen odborné veřejnosti s vazbou na management péče o nelesní dřevinnou vegetaci jak ze státního, tak soukromého sektoru.

Profesní růst se SZKT Praha

prihlaska

4.5.

VALNÁ HROMADA SPOD-ISA s doprovodným seminářem KTERÉ STROMY PADAJÍ?

padly-strom-2-100Valná hromada:

Na valnou hromadu jsou samozřejmě zváni nejen členové sekce ale i všichni ostatní, které zajímá arboristika, její vývoj, kdo by se rád dozvěděl o činnosti sekce, jejích členech či by se sám nějak rád zapojil. 

Seminář:

  • Kde je hranice přijatelného rizika?
  • Kde je tato hranice rozhodujete-li mezi kácením a zachováním stromu?
  • A kde je, pokud na takový strom máte vylézt?
Profesní růst SZKT Průhonice

prihlaska

11.5.

CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA ETW
20160512_115330-o-100Zvyšte si svojí profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Z terénních i teoretických dovedností a znalostí Vás vyzkouší zkušení komisaři.   

Přihlášení je možné pouze do 9. dubna 2017!

Zkouška

Mělník

prihlaska

16.5.

ROK S DENDROLOGIÍ I. "Jaro - dřeviny s převládajícím jarním efektem" 

1_dendrologieIng. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup. Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Cyklus Průhonice

KAPACITA NAPLNĚNA!

18.5.

INVAZNÍ ROSTLINY

Reynoutria_bohemica_02-100prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Ing. Jan Pergl, PhD., RNDr. Martin Hejda, PhD., Ing. Jan Šíma | Invaze nepůvodních druhů rostlin jsou průvodním jevem sílícího globálního vlivu člověka na biosféru. Seminář představí současný stav poznání v oboru rostlinných invazí, míru zasažení  invazními druhy ve světě i u nás, a faktory, které rozhodují o tom, proč jsou některé druhy úspěšné a jiné nikoli.

Profesní růst se SZKT

Praha

prihlaska

24.5.

Workshop s Markem Bridgem: PROFESIONALIZACÍ NA ŠPIČKU STROMOLEZENÍ V ARBORISTICE

IMG_3971-100

• Výstupové systémy • Dynamické zatížení • Vyhodnocení bezpečnostních rizik • Výběr kotevního bodu 

Velice prakticky založený workshop určený hlavně pro arboristy - stromolezce, vedoucí pracovních týmů nebo majitele arboristických firem. Celodenní seminář bude složen ze čtyř hlavních tematických částí, které se odehrají částečně formou přednášek v učebně a částečně venku během praktických ukázek.

Profesní růst se SZKT

Mělník

prihlaska

30.5.

PROVOZNĚ NEBEZPEČNÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY 

houba-drevokaz-100Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.

Profesní růst se SZKT

prihlaska

jaro

MOBILNÍ NÁDOBY

připravuje se

Profesní růst se SZKT

připravuje se

12.-16.6.

SOUČASNÉ TRENDY V KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTUŘE BAVORSKA - odborná exkurze s místními průvodci ve spolupráci s BDLA

bavorsko_exkurze_100Navštívíme inovativní obytné soubory, které kromě uvědomělé práce se zdroji podporují rozvoj komunitního života. Většina z nich je zároveň příkladem spolupráce specialistů z různých oborů v níž je často zapojena veřejnost a politici. Zařazeny jsou i zdařilé projekty vzniklé v rámci německého fenoménu – zahradnických výstav Landesgartenschau. 

Exkurze

Bavorsko

prihlaska

19.8.

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ XVII.

Tentokrát ve spolupráci s Prahou 4 v parku Jezerka

Soutěž

Praha

připravuje se

21.-22.8.

KONFERENCE STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM XVI.

Odborná konference

Praha

připravuje se

24.8.

ROK S DENDROLOGIÍ II. "LÉTO - DŘEVINY S PŘEVLÁDAJÍCÍM LETNÍM EFEKTEM"

2_dendrologie

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup. 
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Cyklus

Průhonice

KAPACITA NAPLNĚNA !

19.9.

KARANTÉNNÍ A EXPANZIVNÍ ORGANISMY VYSKYTUJÍCÍ SE NA SÍDELNÍ ZELENI 

Kurz_1.-200

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek | Kurz je zaměřen především na organismy významně ohrožující existenci či omezující důležité funkce zeleně v sídlech (legislativní ukotvení problematiky, rizikové druhy dřevin, možnosti obrany či ochrany dřevin).

Profesní růst se SZKT

Brno

prihlaska

21.9.

ROK S DENDROLOGIÍ III. "ROSTLINY S PŘEVLÁDAJÍCÍM PODZIMNÍM EFEKTEM"

3_dendrologie

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup.
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou. 

Cyklus Průhonice

KAPACITA NAPLNĚNA!

září

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

Profesní růst se SZKT Praha připravuje se
10.10.

PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES

strom-ikonka-200JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa; Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu; Ochrana před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému); Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby; Výkon státní správy v ochraně dřevin, Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; Kontroly výkonu státní správy dřevin ČIŽP; Otázka odpovědnosti úředníka; Účast veřejnosti, práva ekologických spolků... 

Profesní růst se SZKT

Brno

prihlaska


29.11.-1.12.

KONFERENCE DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY XXII.

Odborná konference Luhačovice

připravuje se

7.12.

ROK S DENDROLOGIÍ IV. "JEHLIČNANY A DŘEVINY S PŘEVLÁDAJÍCÍM ZIMNÍM EFEKTEM" 

4_dendrologie

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup.
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Cyklus Průhonice

KAPACITA NAPLNĚNA!

Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

7.3.

Zahradní LED osvětlení 12 V - ARTLIGHTS / členové SZKT 50% sleva

Praha Irimon
10.3.-12.3.

Stavby z přírodních materiálů 2017, konference

Praha Baobaby
25.-27.4.

25. German Tree Care Conference (Deutsche Baumpflegetage)

Augsburg, Německo

Forum Baumpflege
GmbH & Co. KG

9.5.

 2. Veřejná debata o urbanistické studii "Vrch sv. Kříže, Praha 3"

Praha MČ Praha 3

11.-14.6.

WFRS Regional Rose Convention

Lublaň, Slovinsko v pozvánce
28.7.-2.8.

ISA KONFERENCE A MISTROVSTVÍ SVĚTA VE STROMOLEZENÍ 

Washington, DC
a Maryland, USA  

ISA