Navigace: Domů Kalendář akcí

Kalendář akcí pro rok 2019

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program.
Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny.
DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŠE OBCHODNÍ PODMÍNKY

22.10.

Praha

krajinn__trvnk1Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů

Seminář je akreditovaný, číslo akreditace: AK/PV-216/2018

Ing. Marek Hamata | Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem. Důraz bude kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru, na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí semináře je i exkurze (po obědě) s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách...

Profesní růst se SZKT prihlaska

24.10. 

Brno

Procházka parkem s arboristou - fytopatologem

houba2_JirkaRIng. Jiří Rozsypálek | Náplní tohoto workshopu bude praktická ukázka dřevin napadených dřevními houbami v parku Lužánky. Na konkrétních případech si ukážeme a vysvětlíme jak determinovat konkrétní rod či druh dřevní houby, jaké nebezpečí vyplývá z její přítomnosti a jakými technologiemi ošetření můžeme zvýšit bezpečnost napadených dřevin. Rozsah workshopu bude přibližně 5 hodin.

Profesní růst se SZKT Kapacita naplněna!

29.10.

Praha

Procházka parkem s arboristou - fytopatologem

houba2_JirkaRIng. Jiří Rozsypálek | Náplní tohoto workshopu bude praktická ukázka dřevin napadených dřevními houbami v parku Stromovka. Na konkrétních případech si ukážeme a vysvětlíme jak determinovat konkrétní rod či druh dřevní houby, jaké nebezpečí vyplývá z její přítomnosti a jakými technologiemi ošetření můžeme zvýšit bezpečnost napadených dřevin. Rozsah workshopu bude přibližně 5 hodin.

Profesní růst se SZKT Kapacita naplněna!

31.10.

Průhonice

Rok s dendrologií - podzim | Ing. Josef Souček - změna termínu!

Původní termín 24.10. 2019 je zrušen!

Cyklus Informace pro již přihlášené účastníky!

5.11.

Praha

Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci a Valná hromada SZKT. z.s.

airspade_trench_3David Hora, DiS. | Stromy, jako jeden ze základních prvků modrozelené infrastruktury, hrají významnou roli v adaptačních stategiích měst na změnu klimatu. Zelená města jsou vizí, ke které se upínáme. Jsme však schopni zajistit soužití stromů v rychle se měnícím prostředí měst? Dokážeme je ochránit před negativními vlivy stavební činnosti? Má smysl chránit stávající stromy nebo je lepší vsadit na generaci novou. Je nové vždy lepší? Krátký seminář se zaměří na výše uvedené otázky a na hlavní principy, které musíme respektovat,  pokud chceme zachovat existující stromy v požadované kvalitě s plněním funkcí, které od nich očekáváme.

Profesní růst se SZKT prihlaska

14.11.

Praha

Shromáždění členů Sekce ČAKA (Česká asociace pro krajinářskou architekturu)

logo_AKA_CJ

s přednáškami Ing. Karla Slánského a členů rady ČAKA - Ing. Evy Jeníkové, Ing. Jany Pyškové a Ing. Maxima Turby.


Připravujeme

27.-29.11.

Luhačovice

cover_image_s_nzvem_Dny_ZKT_2019_M24. Dny zahradní a krajinářské tvorby

Krajinářská architektura, zahradní design, zahradnictví a arboristika, obory, které sdružuje SZKT se dnes musí přizpůsobovat novým trendům na poli klimatických, ekonomických a společenských změn. Ekonomické a klimatické faktory mají přímý dopad na způsoby navrhování, zakládání i péči o (nejenom) vegetační prvky. Měnící se společenské prostředí vyžaduje mezioborovou spolupráci, ale i nové formy myšlení a změnu tradičních postupů.
Letošní ročník se bude věnovat problematice udržitelnosti staveb krajinářské architektury (park, veřejné prostranství, ulice, hřbitov, zahrada, stromořadí...) v kontextu těchto změn a představí konkrétní projekty, realizace a příklady zejména z České republiky a vybraných evropských zemí.
Připravované bloky přednášek jsou péče a návrhy veřejných prostranství, krajina zítřka, nové formy spolupráce, komu patří budoucnost a inspirativní projekty a hračky ve městě i krajině.
Konference prihlaska


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

1.10.2019

Vernisáž výstavy ateliéru M3, vedeného doc. Jebavým na katedře zahradní a krajinné architektury na ČZU v Praze se uskuteční v úterý 1. 10. 2019 v 16:00 hod v galerii „U zřícené lávky“ v Praze – Troji. V „CAMP – IPR Praha“ se uskuteční ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 10:00 do 12:00 hod. přednáška, představující řešení úpravy krajiny v okolí Vltavy ve zmíněných městských částech, vzniklá v rámci ateliéru M3 a představená na výstavě.

Praha ČZU, IPR

roční kurz

Komplexní péče o dřeviny 

Mělník

ČZA

únor - listopad 2019

 Ovocný strom v krajině

Kurz celoživotního vzdělávání

Brno

Zahradnická fakulta MENDELU


 
https://ramprocorp.com/idn-poker/ . http://getbestonlinecasinos.com/daftar-sbobet/ . taruhanaslijudionline.com