Navigace: Domů Kalendář akcí

Kalendář akcí pro rok 2019

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program.
Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny.
DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŠE OBCHODNÍ PODMÍNKY
24.1. Praha

Ochrana stromů při projektování staveb a jejich realizaci

airspade2David Hora, DiS. | Jak lze nejlépe ochránit strom při stavební činnosti? Jak postupovat při rekonstrukci parků, ulic nebo domů? Kdy je lepší strom zachovat a kdy raději pokácet a vysázet nový? Na co se zaměřit, aby stromy i po dokončené stavbě zůstaly dlouhou dobu zdravé, plnily všechny své funkce a byly pro okolí bezpečné? Pokud na všechny tyto aspekty myslíme už během projektové přípravy, šance jsou dobré. Ochrana stromů až ve fázi realizace stavby, bez přesné specifikace způsobu ochrany stávajících stromů v projektu a výkazu výměr je velice obtížná až skoro nemožná.

  Profesní růst se SZKT prihlaska
7.2. Praha

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les  včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018 a prvních zkušeností z aplikační praxe, připravovaná novela vyhlášky č. 189/2013 Sb.

strom-ikonka-200JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa (lesních porostů), ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami - odlišné principy, prameny, vztahy; veřejnoprávní předpisy a občanský zákoník, právní (ne)závaznost technických norem, obecně závazné vyhlášky obcí k ochraně dřevin a jiné zeleně. Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, připravovaná novela vyhlášky: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka; metodické materiály MŽP ...........

Profesní růst se SZKT prihlaska

21.2.; 14.5.; 22.8.;24.10. 

Průhonice

Rok s dendrologií 2019 (zima, jaro, léto, podzim - lze se přihlásit i na jednotlivé části) 

Akreditováno Ministerstvem vnitra ČR: číslo akreditace AK/PV-280/2018 

4-Ilex_meservae_Blue_Angel-200Ing. Josef Souček | Celoroční cyklus čtyř workshopů zaměřený na dendrologii. Termíny workshopů jsou ve všech ročních obdobích vybrané tak, aby obsáhly celé spektrum sortimentu vždy při projevu jejich nejvýraznějších aspektů. Program seznamuje účastníky s kompletním sortimentem dřevin, učí jejich determinaci, seznámí Vás s jejich nároky a způsoby použití. Dle termínů přednášek je akcentován estetický účinek dřevin v určitém období roku.

Koncepce nízkého počtu 20 účastníků zajistí individuální přístup a to hlavně během praktické části s ukázkami v terénu. 

Jednotlivé workshopy jsou volně navazující, avšak zakoupením minimálně tří částí tohoto cyklu najednou, získají naši členové slevu v celkové hodnotě 600 Kč až 800 Kč.  

Cyklus prihlaska

26.-27.2.

Průhonice

Řez keřů, růží a lián

kere_trvalkyIng. Martin Vlasák Ph.D. | Dvoudenní workshop s omezeným počtem účastníků věnovaný řezu keřů, růží a lián s teoretickou a praktickou částí během obou dvou dnů.
Náplní workshopu pro první den bude péče o keře, jmenovitě výsadba a řez. Bude představeno dělení keřů, ze kterého vyplývají praktické postupy při jejich pěstování. Budou popsány jednotlivé techniky a technologie řezu. Druhý den budou samostatně řešeny dřevité liány a růže. V případě růží budou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými pěstitelskými skupinami a vlivem původních rodičů.
Celá problematika bude také představena v exteriéru s praktickými ukázkami a možností vlastní práce pod vedením lektora.
Profesní růst se SZKT prihlaska

11.4.

Průhonice

Hajničky a podrostové trvalky 

Hajniky_8_-_kopieIng. Tereza Antošová (Vlasáková) | Jak si vytvořit takové kouzelné místo v zahradě? Nejen tomu se bude věnovat seminář o podrostových trvalkách. Seminář představí širokou škálu domácích druhů hajniček i vyšlechtěných zahradních kultivarů. Dopodrobna se budeme věnovat jejich použití v zahradním designu, různým strategiím rozmnožování a jejich nárokům na pěstování.
V druhé terénní části semináře projdeme v Dendrologické zahradě hajní partie s podrostovými trvalkami i nové pokusy směsných trvalkových výsadeb do stínu. Ukážeme si jednotlivé druhy a jejich strategie v rámci bylinného patra lesa.

Kapacita semináře je omezena na 20 míst!

Profesní růst se SZKT prihlaska

18.4.

Průhonice

Tulipány a ostatní cibuloviny

Tulipany_macesky_-_kopieZdeněk Kiesenbauer | Pěstováni cibulovin v Dendrologické zahradě má tradici dlouhou již několik desítek let. Postupně bylo v Dendrologické zahradě odzkoušeno přes 400 druhů a odrůd různých druhů a odrůd cibulovin. Seminář proto bude zaměřen na praktické zkušenosti s jejich skladováním, výsadbou, pěstováním a použitím v zahradách a parcích, ale také na jejich vytrvalost.
Přednáška v délce 2,5 hodiny s navazující prohlídkou výsadeb cibulovin a diskuzí.

Kapacita semináře je omezena na 20 míst!

Profesní růst se SZKT prihlaska

20.-26.5.

Anglie

Zahrady Anglie s návštěvou Chelsea Flower Show

Great_DixterAnglie je Mekkou zahradníků a anglické zahrady jsou velkým pojmem. Připravili jsme pro Vás zájezd s výběrem toho nejlepšího, co je v Anglii k vidění. Zájezd nabídne od každého něco - malé květinové zahrady, velký krajinářský park, proslulou botanickou zahradu Kew, velkou vlajkovou loď Královské zahradnické společnosti (RHS - Royal Horticultural Society) a další. Součástí zájezdu je i návštěva celosvětově proslulé zahradnické výstavy RHS Chelsea Flower Show. 

Exkurze

prihlaska


Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

roční kurz

Komplexní péče o dřeviny 

Mělník

ČZA

4.10. - 31.12. 2018

 Karlínské ostrovy

Výstava studentských prací

Praha FAPPZ ČZU

únor - listopad 2019

 Ovocný strom v krajině

Kurz celoživotního vzdělávání

Brno

Zahradnická fakulta MENDELU