Navigace: Domů Kalendář akcí

Kalendář akcí pro rok 2019

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program. Který můžete zhlédnout zde.
Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny.
DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŠE OBCHODNÍ PODMÍNKY

27.-29.11.

Luhačovice

cover_image_s_nzvem_Dny_ZKT_2019_M24. Dny zahradní a krajinářské tvorby

Krajinářská architektura, zahradní design, zahradnictví a arboristika, obory, které sdružuje SZKT se dnes musí přizpůsobovat novým trendům na poli klimatických, ekonomických a společenských změn. Ekonomické a klimatické faktory mají přímý dopad na způsoby navrhování, zakládání i péči o (nejenom) vegetační prvky. Měnící se společenské prostředí vyžaduje mezioborovou spolupráci, ale i nové formy myšlení a změnu tradičních postupů. Letošní ročník se bude věnovat problematice udržitelnosti staveb krajinářské architektury (park, veřejné prostranství, ulice, hřbitov, zahrada, stromořadí...) v kontextu těchto změn a představí konkrétní projekty, realizace a příklady zejména z České republiky a vybraných evropských zemí.
Připravované bloky přednášek jsou péče a návrhy veřejných prostranství, krajina zítřka, nové formy spolupráce, komu patří budoucnost a inspirativní projekty a hračky ve městě i krajině.
Konference prihlaska

10.12. Praha

Shromáždění členů Sekce péče o dřeviny s moderovanou diskuzí na téma: Cena kácení a oceňování arboristických prací

ISA-cz_barevne

Proč zrovna v době, kdy cena lidské práce roste každým dnem, máme ceny snižovat? Podřezáváme si pod sebou větev nebo Vám to přijde v pořádku? Přijďte diskutovat!

Budeme se bavit nejen o zmíněné ceně kácení, ale především o obecných principech oceňování zakázek, o možnostech a slabinách existujících ceníků, k čemu slouží a z čeho vychází. Povíme si jak kalkulovat režijní náklady firmy i zisk, o tom jak zvyšovat efektivitu prací atdPostup oceňování ceníkových položek Vám objasní zástupce týmu SZKT, z. s., který provedl rozsáhlé úpravy stovek položek ceníku 823-1 v roce 2015."

prihlaska

PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2020

21.1.

Praha

Pozemkové úpravy a krajinné plánování

titulka

Odborný garant semináře Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Pozemkové úpravy jsou jedním nejúčinnějších nástrojů krajinného plánování, jsou obrovským přínosem nejen pro majitelé pozemků, ale i pro obce. Jejich prostřednictvím dochází k vyřešení často složitých vlastnických vztahů, které brání racionálnímu hospodaření vlastníků půdy, ale i realizaci veřejně prospěšných opatření či staveb, mezi které patří polní a lesní cesty, protipovodňová a protierozní opatření nebo výsadba zeleně.

Cílem semináře je účastníky podrobně seznámit s procesem zpracování pozemkových úprav, a to jak z pohledu úředníka, tak z pohledu projektanta. Chybět nebudou ani zkušenosti starostů a starostek, které si pozemkovými úpravami již prošli. Představíme Vám příklady spolupráce krajinářských architektů a projektantů pozemkových úprav.
Seminář je určen zejména pro zástupce obcí a místních samospráv, ale i další odbornou i laickou veřejnost se zájmem o téma pozemkových úprav.

9.00 - 9.30   Otevření problematiky

9.30 - 12.00    První blok

12.00 – 13.00  přestávka na oběd

13.00 – 14.00   Druhý blok

14.00 – 15.30   Diskuzní panel; moderují: Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D.

28.1. 

Praha

Nebezpečné rostliny v parku a zahradě

Nebezp_rostliny_orez_2

Ing. Samuel Burian

Čím mohou být rostliny nebezpečné - toxicita, alergeny, jiná rizika. Jedovaté rostliny - co je to jed, hlavní skupiny toxinů, přehled jedovatých rostlin. Jedovaté není totéž jako nebezpečné - hodnocení rizika. Galerie nebezpečných druhů. Sázet, či nesázet? Co dělat při otravách a alergiích - první pomoc, důležité kontakty.

Profesní růst se SZKT

prihlaska

21.4. 

Praha

Dendrologický cestopis - 1. část

titulka_2

Ing. Josef Souček | Dendrologický cestopis – jehličnany ve svém přirozeném prostředí.

První část z cyklu dvou přednášek zabývající se jehličnatými dřevinami světa s důrazem na jejich přirozená stanoviště v přírodě. ... od nejmenšího po největší jehličnan světa | od Abies nebrodensis po Pinus squamata.
Přednášky představují ucelený přehled botanických druhů jehličin rozdělený dle jejich geografického výskytu na planetě. Většina představených druhů byla pozorována autorem na svých přirozených stanovištích ve společenstvu dalších dřevin. Kromě vlastního poznání jednotlivých druhů bude podstatná část přednášek věnována právě vybraným přírodním stanovištím, strategiím jednotlivých druhů, jejich celkovému rozšíření a případnému použití v našich podmínkách.
První přednáška bude věnována druhům starého světa (Evropa, Asie, Severní Afrika), druhá pak dřevinám světa nového (Amerika, Austrálie, Nový Zéland).

Celý cyklus je založen na vlastním přírodním pozorování a zkušenostech s růstem a vlastnostmi jednotlivých mnohdy u nás i dosti málo známých druhů.

Cyklus přednášek

17.9.

Praha

Dendrologický cestopis - 2. část

titulka_3

Ing. Josef Souček | Dendrologický cestopis – jehličnany ve svém přirozeném prostředí

Druhá část cyklu souboru přednášek zabývající se jehličnatými dřevinami světa s důrazem na jejich přirozená stanoviště v přírodě. ... od nejmenšího po největší jehličnan světa | od Lepidothamnus imeretinus po Sequoia sempervierens.
Přednášky představují ucelený přehled botanických druhů jehličin rozdělený dle jejich geografického výskytu na planetě. Většina představených druhů byla pozorována autorem na svých přirozených stanovištích ve společenstvu dalších dřevin. Kromě vlastního poznání jednotlivých druhů bude podstatná část přednášek věnována právě vybraným přírodním stanovištím, strategiím jednotlivých druhů, jejich celkovému rozšíření a případnému použití v našich podmínkách.
První přednáška bude věnována druhům starého světa (Evropa, Asie, Severní Afrika), druhá pak dřevinám světa nového (Amerika, Austrálie, Nový Zéland).

Celý cyklus je založen na vlastním přírodním pozorování a zkušenostech s růstem a vlastnostmi jednotlivých mnohdy u nás i dosti málo známých druhů.

Cyklus přednášek

Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

roční kurz

Komplexní péče o dřeviny 

Mělník

ČZA


 
https://ramprocorp.com/idn-poker/ . http://getbestonlinecasinos.com/daftar-sbobet/ . taruhanaslijudionline.com