Navigace: Domů Kalendář akcí

Kalendář akcí pro rok 2019

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program.
Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny.
DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŠE OBCHODNÍ PODMÍNKY

28.2.

Praha

 Shromáždění členů Sekce SZKT Správa zeleně

Tree_lined_streetUstavující shromáždění Sekce SZKT Správa zeleně - pozvánka a  program zde . Na shromáždění proběhne volba rady sekce.
Vstup je volný pro všechny zájemce, členové SZKT se mohou přihlásit k členství v Sekci Správa zeleně i na místě a zapojit se.
  

Vstup volný

12.2. Praha

POZOR!

NOVÝ TERMÍN :

ČTVRTEK 14.3. 2019

Základy hodnocení stromů

20180524_153925_-_kopie

Ing. Jiří Rozsypálek | Seminář je určen pro širší odbornou veřejnost, která se v rámci tohoto semináře seznámí se základy hodnocení dřevin ve městech. Na úvod bude probrán význam dřevin ve městě, benefity a rizika, která z přítomnosti dřevin plynou. Následně bude otevřena problematika hodnocení dřevin. Probrány budou zásady měření dendrometrických parametrů, základy arboristického hodnocení (fyziologické stáří, vitalita, zdravotní stav, stabilita, perspektiva) a návrh vhodné technologie ošetření dle zjištěných skutečností. Na závěr bude část semináře věnována možnostem speciálního hodnocení dřevin v arboristice (biologická hodnota, provozní bezpečnost, mimoprodukční funkce dřevin, atd..). Výuka bude probíhat formou prezentací s praktickými příklady hodnocení dřevin ve městech. S ohledem na obsáhlost této problematiky nebude čas jít v rámci tohoto semináře do detailu jednotlivých hodnocení a na tento seminář budou navazovat jednotlivé specializované semináře, které v případě zájmu posluchačů umožní hlubší vhled do konkrétních problematik hodnocení.

       Profesní růst se SZKT

Kapacita naplněna

21.2.; 14.5.; 22.8.;24.10. 

Průhonice

Rok s dendrologií 2019 (zima, jaro, léto, podzim - lze se přihlásit i na jednotlivé části) 

Akreditováno Ministerstvem vnitra ČR: číslo akreditace AK/PV-280/2018 

4-Ilex_meservae_Blue_Angel-200Ing. Josef Souček | Celoroční cyklus čtyř workshopů zaměřený na dendrologii. Termíny workshopů jsou ve všech ročních obdobích vybrané tak, aby obsáhly celé spektrum sortimentu vždy při projevu jejich nejvýraznějších aspektů. Program seznamuje účastníky s kompletním sortimentem dřevin, učí jejich determinaci, seznámí Vás s jejich nároky a způsoby použití. Dle termínů přednášek je akcentován estetický účinek dřevin v určitém období roku.

Koncepce nízkého počtu 20 účastníků zajistí individuální přístup a to hlavně během praktické části s ukázkami v terénu. 

Jednotlivé workshopy jsou volně navazující, avšak zakoupením minimálně tří částí tohoto cyklu najednou, získají naši členové slevu v celkové hodnotě 600 Kč až 800 Kč.  

Cyklus Kapacita naplněna!

26.-27.2.

Průhonice

Řez keřů, růží a lián

kere_trvalkyIng. Martin Vlasák Ph.D. | Dvoudenní workshop s omezeným počtem účastníků věnovaný řezu keřů, růží a lián s teoretickou a praktickou částí během obou dvou dnů.
Náplní workshopu pro první den bude péče o keře, jmenovitě výsadba a řez. Bude představeno dělení keřů, ze kterého vyplývají praktické postupy při jejich pěstování. Budou popsány jednotlivé techniky a technologie řezu. Druhý den budou samostatně řešeny dřevité liány a růže. V případě růží budou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými pěstitelskými skupinami a vlivem původních rodičů.
Celá problematika bude také představena v exteriéru s praktickými ukázkami a možností vlastní práce pod vedením lektora.
Profesní růst se SZKT Kapacita naplněna!

Poslední volné místo!

1.3. Žďár nad Orlicí

Záchrana zraněného a základy první pomoci 

prvni-pomoc-100Jindřich Pražák | Kurz je zaměřen především technickou stránku záchrany stromolezce z koruny stromu v různých situacích. Současně budete stručně seznámeni s obecnými principy bezpečnosti práce z organizačního pohledu a základy poskytování první pomoci v místech dobře dostupnou zdravotní péčí.
Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Na závěr kurzu se mohou účastníci nechat přezkoušet z technické záchrany a poskytování první pomoci, a pokud zkoušku úspěšně zvládnou, bude jim uznávána jako nahráda za zkoušku Záchrana zraněného v rámci certifikace ETW pořádané SZKT. 

Workshop pro stromolezce prihlaska

18. - 19. 3. a  3. - 4.6. Olomouc

Škůdci dřevin a jejich diagnostika I. a II. - rostlinolékařský kurz pro zahradníky                       

brouk_4Ing. Jakub Beránek, Ph.D. | Dva na sebe navazující dvoudenní bloky s obsáhlými ukázkami škůdců. V obecné části kurz nabídne seznámení se základními rozlišovacími diagnostickými znaky larev, dospělců a symptomů poškození jednotlivých skupin škůdců dřevin (dle taxonomických čeledí) využitelnými v běžné rostlinolékařské praxi. Navazující speciální část seznámí s hlavními škůdci jednotlivých druhů listnatých a jehličnatých dřevin. Součástí kurzu budou i informace o vybraných karanténních škůdcích dřevin a Rostlinolékařském portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Profesní růst se SZKT

prihlaska

26.3. Praha

Dětská hřiště a plánování pro hru - nové trendy pro udržitelné a přívětivé město

23V rámci konference představíme memorandum Děti a město / Prostor pro hru a prohloubíme témata, kterým se věnovala konference Architektura dětem 2018. Přijďte se seznámit s novými přístupy a strategiemi, jak navrhovat prostory pro hru, ale i veřejné prostory obecně tak, aby naplňovaly potřeby dětí a dobře sloužily všem uživatelům.

Dotkneme se řady témat, jako například certifikace herních prvků včetně autorských prvků, konceptu hodnocení přínosného rizika, platné legislativy a zodpovědnosti, která z ní vyplývá pro provozovatele herních ploch, a také třeba problematiky použití syntetických povrchů v prostorách sportovních a dětských hřišť.

Konference prihlaska

28.3. Průhonice

Determinace běžných druhů stromů v bezlistém stavu a jejich nároky a požadavky na řez

tree-1034194_1920_-_kopieIng. Marek Žďárský | Seminář s ukázkami dřevin a techniky řezů vybraných mladých stromů v terénu (řezy dřevin budou probíhat školitelem ze země pouze pomocí ruční pilky a dvousečných nůžek u jím vybraných jedinců). Seminář bude probíhat převážně venku pouze s krátkým teoretickým úvodem v učebně.

Profesní růst se SZKT Kapacita naplněna 

Pro velký zájem přidáváme termín!

2.4. Průhonice

Hajničky a podrostové trvalky 

Hajniky_1Ing. Tereza Antošová (Vlasáková) | Jak si vytvořit takové kouzelné místo v zahradě? Nejen tomu se bude věnovat seminář o podrostových trvalkách. Seminář představí širokou škálu domácích druhů hajniček i vyšlechtěných zahradních kultivarů. Dopodrobna se budeme věnovat jejich použití v zahradním designu, různým strategiím rozmnožování a jejich nárokům na pěstování.

V druhé terénní části semináře projdeme v Dendrologické zahradě hajní partie s podrostovými trvalkami i nové pokusy směsných trvalkových výsadeb do stínu. Ukážeme si jednotlivé druhy a jejich strategie v rámci bylinného patra lesa.

Kapacita semináře je omezena na 20 míst!

Profesní růst se SZKT prihlaska

4.4. Praha

Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úprav

rozpoctovaniIng. Marek Hamata, Petr Vykrut | Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále upozornění na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci dotačních programů AOPK. Další novinkou tohoto semináře je nabídka možného položkového rozpočtování zahradnických a krajinářských prací tak, aby byly pro zadavatele zakázek srozumitelnější a snazší k následné (zpětné) kontrole.  Námi nabízená struktura položkových rozpočtů by měla usnadnit i práci rozpočtářům v zahradnických firmách, které zakázky naceňují a soutěží o ně.

Profesní růst se SZKT prihlaska

11.4.

Průhonice

Hajničky a podrostové trvalky 

Hajniky_8_-_kopieIng. Tereza Antošová (Vlasáková) | Jak si vytvořit takové kouzelné místo v zahradě? Nejen tomu se bude věnovat seminář o podrostových trvalkách. Seminář představí širokou škálu domácích druhů hajniček i vyšlechtěných zahradních kultivarů. Dopodrobna se budeme věnovat jejich použití v zahradním designu, různým strategiím rozmnožování a jejich nárokům na pěstování.
V druhé terénní části semináře projdeme v Dendrologické zahradě hajní partie s podrostovými trvalkami i nové pokusy směsných trvalkových výsadeb do stínu. Ukážeme si jednotlivé druhy a jejich strategie v rámci bylinného patra lesa.

Kapacita semináře je omezena na 20 míst!

Profesní růst se SZKT Kapacita naplněna!

15. - 16.4.

Průhonice

Jarní floristika - dvoudenní kurz       

floristika_1Ing. Klára Franc Vavříková | V rámci kurzu se účastník naučí vyhledávat a odborně sklidit rostlinný materiál z venkovních zdrojů (zahrada, krajina). Naučí se  nakládat se svými zdroji tak, aby byly obnovitelné a jeho řez vedle ziskového byl i výchovný. Účastník se dále naučí a prakticky si vyzkouší ošetření natěženého materiálu a jeho přípravu na samotné aranžování. Druhý den si vytvoří květinové dekorace a to volně do kulata vázanou vegetativní kytici a vypichovanou dekoraci do aranažovací hmoty.

Floristický kurz Kapacita naplněna!

18.4.

Průhonice

Tulipány a ostatní cibuloviny

Tulipany_macesky_-_kopieZdeněk Kiesenbauer | Pěstováni cibulovin v Dendrologické zahradě má tradici dlouhou již několik desítek let. Postupně bylo v Dendrologické zahradě odzkoušeno přes 400 druhů a odrůd různých druhů a odrůd cibulovin. Seminář proto bude zaměřen na praktické zkušenosti s jejich skladováním, výsadbou, pěstováním a použitím v zahradách a parcích, ale také na jejich vytrvalost.
Přednáška v délce 2,5 hodiny s navazující prohlídkou výsadeb cibulovin a diskuzí.

Kapacita semináře je omezena na 20 míst!

Profesní růst se SZKT Kapacita naplněna !

25.4. Olomouc

Vertikální zahrady - interiérové zelené stěny

SOBOLA_Chateau_Gbelany_restaurant_-_Green_wall_5

Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. | Interiérová zelená stěna – vertikální zahrada je v současnosti ten nejexkluzivnější prvek, který nám interiérové květinářství nabízí. Dodává interiéru prvek luxusu a zároveň představuje bezprostřední styk s přírodou – evokuje zeleň deštných pralesů. Je ale zároveň jedním z nejnáročnějších prvků na údržbu a udržitelnost v interiéru. Účastníci se  dozví o způsobu zakládání zelených stěn a jejich rozdělení na jednotlivé typy. Na semináři se bude lektor hlouběji věnovat především praktickým zkušenostem – jak se rostliny v těchto stěnách chovají, praktickým poznatkům z péče o zelené stěny, ale také problémům, jako je udržitelnost takto drahého prvku v interiéru.

Profesní růst se SZKT prihlaska

30.4. Mělník

Certifikace ETW                 

etw_kalendar

Zvyšte si svou profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Z praktických i teoretických dovedností Vás vyzkouší zkušení komisaři. 

certifikace prihlaska

20.-26.5.

Anglie

Zahrady Anglie s návštěvou Chelsea Flower Show

Great_DixterAnglie je Mekkou zahradníků a anglické zahrady jsou velkým pojmem. Připravili jsme pro Vás zájezd s výběrem toho nejlepšího, co je v Anglii k vidění. Zájezd nabídne od každého něco - malé květinové zahrady, velký krajinářský park, proslulou botanickou zahradu Kew, velkou vlajkovou loď Královské zahradnické společnosti (RHS - Royal Horticultural Society) a další. Součástí zájezdu je i návštěva celosvětově proslulé zahradnické výstavy RHS Chelsea Flower Show. 

Exkurze

Kapacita naplněna!

30.5. Průhonice

Trvalky - jarní a časně letní efekt

P1050471_-_kopieIng. Adam Baroš | Přímo v terénu na Dendrologické zahradě si ukážeme přelom jarního a časně letního aspektu. Na osluněných lokalitách se záhony začínají dostávat do svého největšího květu. Řízená diskuze se bude týkat zejména všech aktuálních otázek stran zakládání a dlouhodobého rozvoje trvalkových výsadeb různých typů.

Seminář bude rozdělen na kratší teoretickou část v učebně a hlavní část přímo v terénu.

Profesní růst se SZKT

prihlaska

8. - 9. 6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

18.-19.6.

Spolková výstava BUGGA Heilbronn 2019 

zájezd připravujeme

září

18. ročník konference Strom pro život - život pro strom 2019

konference připravuje se

druhá polovina září

Exkurze po dílech krajinářské architektury v Čechách 2019

kuks25Během třídenní exkurze navštívíme rozmanitý koktejl realizací krajinářské architektury z nedávné doby – zahradu MŠ v Lysé nad Labem, City Park v Benátkách nad Jizerou, Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi, zámecký park v Jičíně, Kuks, soukromou krajinnou zahradu v Rábech, parky v Pardubicích, klášterní zahradu v Chrudimi. V Litomyšli si kromě prohlídky zámeckého parku, klášterních zahrad a úprav kolem říčky Loučná budeme povídat i o Architektonickém manuálu, který je v českém prostředí poměrně unikátní. Navštívíme Přírodní rezervaci Milovice, kde se seznámíme s údržbou krajiny pomocí velkých kopytníků, ale i s netradiční podporou návratu ohrožených druhů rostlin a hmyzu pomocí vojenské techniky.

exkurze připravuje se


Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

roční kurz

Komplexní péče o dřeviny 

Mělník

ČZA

4.10. - 31.12. 2018

 Karlínské ostrovy

Výstava studentských prací

Praha FAPPZ ČZU

únor - listopad 2019

 Ovocný strom v krajině

Kurz celoživotního vzdělávání

Brno

Zahradnická fakulta MENDELU

20.,21.,22.2. 2019

Semináře a školení v oblasti závlah

http://www.ittec.cz/cs/site/intro-rozcestnik.htm

ITTEC, s.r.o.

leden a únor 2019

    Školení závlahy 2019

Sleva 50% z vložného pro členy SZKT, z.s.

IRIMON, spol. s r.o.