Navigace: Domů Kalendář akcí

Kalendář akcí pro rok 2019

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program. Který můžete zhlédnout zde.
Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny.
DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŠE OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2020

21.1.

Praha

Pozemkové úpravy a krajinné plánování

titulka

Odborný garant semináře Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Pozemkové úpravy jsou jedním nejúčinnějších nástrojů krajinného plánování, jsou obrovským přínosem nejen pro majitelé pozemků, ale i pro obce. Jejich prostřednictvím dochází k vyřešení často složitých vlastnických vztahů, které brání racionálnímu hospodaření vlastníků půdy, ale i realizaci veřejně prospěšných opatření či staveb, mezi které patří polní a lesní cesty, protipovodňová a protierozní opatření nebo výsadba zeleně.

Cílem semináře je účastníky podrobně seznámit s procesem zpracování pozemkových úprav, a to jak z pohledu úředníka, tak z pohledu projektanta. Chybět nebudou ani zkušenosti starostů a starostek, které si pozemkovými úpravami již prošli. Představíme Vám příklady spolupráce krajinářských architektů a projektantů pozemkových úprav.
Seminář je určen zejména pro zástupce obcí a místních samospráv, ale i další odbornou i laickou veřejnost se zájmem o téma pozemkových úprav.

1. blok
Problematika krajiny
Možnosti a formy krajinného plánování
Pozemkové úpravy očima projektantů
Pozemkové úpravy očima úředníka

2. blok
Zkušenosti starostů a starostek

3. blok
Diskuzní panel - moderují Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D.

Profesní růst se SZKT prihlaska

23.1.

Praha

PRACOVNÍ SETKÁNÍ K TÉMATU HLEDÁNÍ MISE/VIZE ČAKA


28.1. 

Praha

Nebezpečné rostliny v parku a zahradě

Nebezp_rostliny_orez_2

Ing. Samuel Burian

Čím mohou být rostliny nebezpečné - toxicita, alergeny, jiná rizika. Jedovaté rostliny - co je to jed, hlavní skupiny toxinů, přehled jedovatých rostlin. Jedovaté není totéž jako nebezpečné - hodnocení rizika. Galerie nebezpečných druhů. Sázet, či nesázet? Co dělat při otravách a alergiích - první pomoc, důležité kontakty.

Profesní růst se SZKT

prihlaska

4.2.

Praha

Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úprav

rozpoctovani

Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut | Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále upozornění na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci dotačních programů AOPK. Další novinkou tohoto semináře je nabídka možného položkového rozpočtování zahradnických a krajinářských prací tak, aby byly pro zadavatele zakázek srozumitelnější a snazší k následné (zpětné) kontrole.  Námi nabízená struktura položkových rozpočtů by měla usnadnit i práci rozpočtářům v zahradnických firmách, které zakázky naceňují a soutěží o ně.


Profesní růst se SZKT

 prihlaska

10.3.

Praha

Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů

Seminář je akreditovaný, číslo akreditace: AK/PV-216/2018

Profesní růst se SZKT

připravuje se

21.4. 

Praha

Dendrologický cestopis - 1. část

titulka_2

Ing. Josef Souček | Dendrologický cestopis – jehličnany ve svém přirozeném prostředí.

První část z cyklu dvou přednášek zabývající se jehličnatými dřevinami světa s důrazem na jejich přirozená stanoviště v přírodě. ... od nejmenšího po největší jehličnan světa | od Abies nebrodensis po Pinus squamata.
Přednášky představují ucelený přehled botanických druhů jehličin rozdělený dle jejich geografického výskytu na planetě. Většina představených druhů byla pozorována autorem na svých přirozených stanovištích ve společenstvu dalších dřevin. Kromě vlastního poznání jednotlivých druhů bude podstatná část přednášek věnována právě vybraným přírodním stanovištím, strategiím jednotlivých druhů, jejich celkovému rozšíření a případnému použití v našich podmínkách.
První přednáška bude věnována druhům starého světa (Evropa, Asie, Severní Afrika), druhá pak dřevinám světa nového (Amerika, Austrálie, Nový Zéland).

Celý cyklus je založen na vlastním přírodním pozorování a zkušenostech s růstem a vlastnostmi jednotlivých mnohdy u nás i dosti málo známých druhů.

Cyklus přednášek

21.5.

Praha

Aktuální problematika právních vztahů k dřevinám. Přijaté a navrhované legislativní změny.

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Profesní růst se SZKT

10.-11. 9.

19. arboristická konference Strom pro život - život pro strom

17.9.

Praha

Dendrologický cestopis - 2. část

titulka_3

Ing. Josef Souček | Dendrologický cestopis – jehličnany ve svém přirozeném prostředí

Druhá část cyklu souboru přednášek zabývající se jehličnatými dřevinami světa s důrazem na jejich přirozená stanoviště v přírodě. ... od nejmenšího po největší jehličnan světa | od Lepidothamnus imeretinus po Sequoia sempervierens.
Přednášky představují ucelený přehled botanických druhů jehličin rozdělený dle jejich geografického výskytu na planetě. Většina představených druhů byla pozorována autorem na svých přirozených stanovištích ve společenstvu dalších dřevin. Kromě vlastního poznání jednotlivých druhů bude podstatná část přednášek věnována právě vybraným přírodním stanovištím, strategiím jednotlivých druhů, jejich celkovému rozšíření a případnému použití v našich podmínkách.
První přednáška bude věnována druhům starého světa (Evropa, Asie, Severní Afrika), druhá pak dřevinám světa nového (Amerika, Austrálie, Nový Zéland).

Celý cyklus je založen na vlastním přírodním pozorování a zkušenostech s růstem a vlastnostmi jednotlivých mnohdy u nás i dosti málo známých druhů.

Cyklus přednášek

18.9.

GaLaBau (16. - 19.9. 2020)

Zájezd na veletrh GaLaBau, pro členy SZKT opět vstupenky zdarma!

zájezd

Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

13.12.

Zveme Vás na setkání pracovní platformy pro rozvoj území kolem soutoku Berounky a Vltavy v Praze. Toto setkání uzavírá první etapu přípravy Projektu Soutok, která se odehrávala v letech 2017–2019 a byly v ní pořízeny hlavní analytické podklady. Náplní programu konference je vyhodnotit uskutečněné kroky, komunikovat současný stav projektu a představit Vám konkrétní postup IPR Praha ve druhé etapě přípravy projektu pro období 2020–2022. Podrobnosti zde. Registrace zde.
Praha

IPR Praha

roční kurz

Komplexní péče o dřeviny 

Mělník

ČZA

leden 2020

Co si přečteme- zapomeneme, co vidíme – naučíme se, co si vyzkoušíme - pochopíme  :-)

Firma ITTEC, s.r.o. pokračuje v úspěšném programu seminářů a školení v oblasti závlah i formou dílen, které firmám mohou pomoci osvojit si nové, případně prohloubit dosavadní dovednosti, a také získat certifikáty, kterými se budou moci prezentovat.

Letošní typy školení:
28.1.2020 - B1   Teorie a praxe návrhu závlahových systémů – dílna
29.1.2020 - C1   Osvětlovací technika do zahrad in-lite/ Čerpací technika
30.1.2020 – B2   Teorie a praxe instalace závlahových systémů – dílna
Na školení je nutno se předem přihlásit!! Více informací najdete na www.ittec.cz.

ITTEC

 
https://ramprocorp.com/idn-poker/ . http://getbestonlinecasinos.com/daftar-sbobet/ . taruhanaslijudionline.com