Navigace: Domů Kalendář akcí

Kalendář akcí pro rok 2019

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program.
Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny.
DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŠE OBCHODNÍ PODMÍNKY

3. - 4.6. Olomouc

Škůdci dřevin a jejich diagnostika I. a II. - rostlinolékařský kurz pro zahradníky   

Stále je možné se přihlásit na druhou část, která bude zaměřena přímo na praktické ukázky škůdců, na využití Rostlinolékařského portálu ...               

brouk_4Ing. Jakub Beránek, Ph.D. | Dva na sebe navazující dvoudenní bloky s obsáhlými ukázkami škůdců. V obecné části kurz nabídne seznámení se základními rozlišovacími diagnostickými znaky larev, dospělců a symptomů poškození jednotlivých skupin škůdců dřevin (dle taxonomických čeledí) využitelnými v běžné rostlinolékařské praxi. Navazující speciální část seznámí s hlavními škůdci jednotlivých druhů listnatých a jehličnatých dřevin. Součástí kurzu budou i informace o vybraných karanténních škůdcích dřevin a Rostlinolékařském portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Profesní růst se SZKT

prihlaska

25.4. Olomouc

Vertikální zahrady - interiérové zelené stěny

SOBOLA_Chateau_Gbelany_restaurant_-_Green_wall_5

Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. | Interiérová zelená stěna – vertikální zahrada je v současnosti ten nejexkluzivnější prvek, který nám interiérové květinářství nabízí. Dodává interiéru prvek luxusu a zároveň představuje bezprostřední styk s přírodou – evokuje zeleň deštných pralesů. Je ale zároveň jedním z nejnáročnějších prvků na údržbu a udržitelnost v interiéru. Účastníci se  dozví o způsobu zakládání zelených stěn a jejich rozdělení na jednotlivé typy. Na semináři se bude lektor hlouběji věnovat především praktickým zkušenostem – jak se rostliny v těchto stěnách chovají, praktickým poznatkům z péče o zelené stěny, ale také problémům, jako je udržitelnost takto drahého prvku v interiéru.

Profesní růst se SZKT prihlaska

26.4.

Plzeň

Procházka Plzní zaměřená na prohlídku výsadeb cibulovin v letničkových záhonech

krokusy-ve-smsi-burgundy-_37864_plzensko_hSetkání zejména pro správce veřejné zeleně, kteří se chtějí podívat na zkušenosti kolegů v Plzni s výsadbou cibulovin v letničkových záhonech. Průvodci Vám budou a srdečně Vás zvou Ing. Hana Hrdličková a Ing. Irena Tolarová ze Správy veřejného statku města Plzně. Na tuto akci se neplatí vložné. Přihlaste se na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Čas a místo srazu: 10:00 hodin, na náměstí Republiky před kostelem sv. Bartoloměje

29.4. Žďár nad Orlicí

Poslední volné místo!

Práce s motorovou pilou v koruně stojícího stromu    

Stromolezec_rez-mJindřich Pražák, Hana Kaplanová, DiS. | Podle současné legislativy všichni uživatelé motorových pil s horní rukojetí musí projít  školením specielně zaměřeným na použití těchto pil (viz. Nařízení vlády č339/2017 Sb. a návod k obsluze)

Na kurzu Vás seznámíme s aktuálními bezpečnostními předpisy a nařízeními, které se týkají práce s ruční řetězovou motorovou pilou při práci v koruně stojícího stromu. Po krátkém teoretickém úvodu se přesuneme do terénu, kde proběhne ukázka správného a bezpečného použití motorové pily v koruně stromu a nácvik různých typů řezu. Prakticky také probereme správnou údržbu motorové pily a techniku broušení řetězu.

Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na mezinárodní certifikaci ABA úroveň A2 (www.aba-skills.com)

Profesní růst se SZKT prihlaska

30.4. Mělník

Certifikace ETW                 

etw_kalendar

Zvyšte si svou profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Z praktických i teoretických dovedností Vás vyzkouší zkušení komisaři. 

certifikace Zrušeno!

16.5. Praha

 Správa veřejné zeleně v městské krajině

HN_4

Tradiční konference připravená ve spolupráci s Prahou 3, která se bude věnovat problematice správy městské veřejné zeleně.

konference prihlaska

23.-26.5.

Vrchlabí

climb_champ_czech
 19. Mistrovství ČR ve stromolezení

Opět vás letos zveme na závody stromolezců, které budou doplněny o odborný doprovodný program.
MČR je národní soutěž, ve které se utkávají čeští stromolezci. Poskytuje platformu a zázemí pro arboristy, kteří zde mají možnost předvést nejen nejnovější lezecké techniky ale také inovace ve vybavení. 
závody

více na www.mcrvestromolezeni.cz

20.-26.5.

Anglie

Zahrady Anglie s návštěvou Chelsea Flower Show

Great_DixterAnglie je Mekkou zahradníků a anglické zahrady jsou velkým pojmem. Připravili jsme pro Vás zájezd s výběrem toho nejlepšího, co je v Anglii k vidění. Zájezd nabídne od každého něco - malé květinové zahrady, velký krajinářský park, proslulou botanickou zahradu Kew, velkou vlajkovou loď Královské zahradnické společnosti (RHS - Royal Horticultural Society) a další. Součástí zájezdu je i návštěva celosvětově proslulé zahradnické výstavy RHS Chelsea Flower Show. 

Exkurze

Kapacita naplněna!

30.5.

Vodňany

Rybník jako významný krajinný prvek - kvalita rybničních vod z pohledu ochrany přírody a možnosti šetrného přístupu v rybničním hospodaření.

Připravuje se ...

29.5.

Praha

S krajinou jen dobře aneb Nástroje plánování v krajině

krajina_planovani_29.5.19První seminář z cyklu S krajinou jen dobře – cyklus přednášek zaměřený na plánování krajiny a aktuální trendy v krajinném plánování, které je v poslední době často diskutované, ovšem jen málo kdo se v něm orientuje.

První úvodní seminář si klade za cíl seznámit účastníky s nástroji, které jsou v rámci plánování krajiny běžně užívány. Bude představen jejich obsah a význam, seznámíme se s procesem jejich pořízení a osobou, která je může projektovat. Zaměříme se také na možnost přechodu takového krajinného nástroje do realizace (návaznost na dotační programy). Seminář bude doprovázen ukázkami zdařilých projektů realizovaných v posledních letech.

Na úvodní seminář budou navazovat dílčí semináře zaměřené na detailní seznámení s jednotlivými nástroji krajinného plánování, jako jsou: komplexní pozemkové úpravy, krajinný plán, krajinná studie, nástroje územního plánování a mnoho dalších. Tyto semináře se pak budou věnovat podrobně danému tématu.

Seminář je určen pro širší odbornou veřejnost, krajinářské architekty, projektanty KPÚ, projektanty vodohospodářských úprav, úředníky, starosty obcí a další.

prihlaska

30.5. Průhonice

Trvalky - jarní a časně letní efekt

P1050471_-_kopieIng. Adam Baroš | Přímo v terénu na Dendrologické zahradě si ukážeme přelom jarního a časně letního aspektu. Na osluněných lokalitách se záhony začínají dostávat do svého největšího květu. Řízená diskuze se bude týkat zejména všech aktuálních otázek stran zakládání a dlouhodobého rozvoje trvalkových výsadeb různých typů.

Seminář bude rozdělen na kratší teoretickou část v učebně a hlavní část přímo v terénu.

Profesní růst se SZKT

Kapacita naplněna!

6.6. Praha

Zdařilá díla krajinářské architektury v Praze, realizovaná v posledních letech – v několika jednodenních exkurzích

V rámci jednodenních exkurzí uvidíme kvalitní veřejné prostory, okolí administrativních budov, velké parky, aleje, zelené střechy i fasády, zahrady mateřských škol. Dostaneme se na místa, která nejsou běžně přístupná, doprovodí nás architekti, zástupci úřadů a zastřešujících institucí i realizátoři. Uvidíme běžeckou dráhu na střeše, nejzelenější dům v Praze, rozsáhlé zelené fasády a dozvíme se, co se stalo se Stromovkou, když se začal propadat tunel Blanka.

Program prvního dne začíná u zrekonstruovaného Národního muzea, pokračuje přes Holešovické administrativní budovy a areály, oceňovanou zahradu školky U Uranie, do parku Stromovka. 

V Praze je toho hodně k vidění, a časový program je nabitý - proto počítejte s rychlým tempem a velkým množstvím informací a inspirace. Program je vhodný pro zdatné chodce!

Exkurze I.

Připravuje se ...

8. - 9. 6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

11.6. Praha

Právní aspekty VKP

JKR4907cf_154604_5822607JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Právní aspekty ochrany významných krajinných prvků (VKP) podle zákona o ochraně přírody a krajiny, vztah k vodnímu zákonu a dalším právním předpisům, judikatura

Profesní růst se SZKT prihlaska

13. - 14.6.

Třeboň

Trvalková výsadba ve veřejném prostoru trochu jinak ...

trvalky_trebon

Jan Nussbauer, Ing. Jaroslav Fliegl a Mgr. Rostislav Černý, CSc. | Dvoudenní workshop, během kterého účastníci společně zrealizují neobvyklý trvalkový záhon o velikosti 250 m2 ve stylu bohatě kvetoucí trvalkové louky v lázních v Třeboni. První den bude věnován teorii výsadby trvalkového záhonu, seznámení se s vybraným sortimentem trvalek.  Odpoledne bude věnováno lázeňskému parku, jeho historii  i výhledům  do budoucnosti. První den bude zakončen procházkou parkem, prohlídkou květnatých luk a obhlídkou plochy pro výsadbu záhonu. Druhý den bude věnován samotné realizaci – rozmístění rostlin a především jejich výsadbě. Následovat bude diskuze a návštěva Botanického ústavu v Třeboni.

workshop prihlaska

18.6.

Vycházka s entomologem | Ing. Petr Martinek, Ph.D.

Profesní růst se SZKT Připravuje se ...

20.6.

Vycházka s entomologem | Ing. Petr Martinek, Ph.D.

Profesní růst se SZKT Připravuje se ...

18.-19.6.

Spolková výstava BUGA Heilbronn 2019

AREAL_BUGA_PAVILONExkurze na zahradnickou výstavu s návštěvou Norimberku na revitalizaci severního břehu jezera Wöhrder See a večerní prohlídkou města Heilbronn s průvodcem.
zájezd

prihlaska

8.8. Praha

Zdařilá díla krajinářské architektury v Praze, realizovaná v posledních letech – v několika jednodenních exkurzích

V dalším termínu nás čeká zrevitalizovaný areál původní továrny Waltrovka, a současný Karlín, s různorodou škálou veřejných prostranství, alejemi, psí loukou a také zelenými fasádami na objektu Butterfly. V podvečer bude závěr v oceňovaném domu na Národní třídě, nazvaného DRN, který je na centrum Prahy nezvykle přírodní.

V Praze je toho hodně k vidění, a časový program je nabitý - proto počítejte s rychlým tempem a velkým množstvím informací a inspirace. Program je vhodný pro zdatné chodce!

Exkurze II. Připravuje se ...

12.-13. 9.

Tábor

18. ročník konference Strom pro život - život pro strom 2019

konference připravuje se

druhá polovina září

Exkurze po dílech krajinářské architektury v Čechách 2019

kuks25Během třídenní exkurze navštívíme rozmanitý koktejl realizací krajinářské architektury z nedávné doby – zahradu MŠ v Lysé nad Labem, City Park v Benátkách nad Jizerou, Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi, zámecký park v Jičíně, Kuks, soukromou krajinnou zahradu v Rábech, parky v Pardubicích, klášterní zahradu v Chrudimi. V Litomyšli si kromě prohlídky zámeckého parku, klášterních zahrad a úprav kolem říčky Loučná budeme povídat i o Architektonickém manuálu, který je v českém prostředí poměrně unikátní. Navštívíme Přírodní rezervaci Milovice, kde se seznámíme s údržbou krajiny pomocí velkých kopytníků, ale i s netradiční podporou návratu ohrožených druhů rostlin a hmyzu pomocí vojenské techniky.

exkurze připravuje se


Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

roční kurz

Komplexní péče o dřeviny 

Mělník

ČZA

únor - listopad 2019

 Ovocný strom v krajině

Kurz celoživotního vzdělávání

Brno

Zahradnická fakulta MENDELU