Navigace: Domů Kalendář akcí

Kalendář akcí pro rok 2018

Tisk


Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny.

9.1. 

Praha

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1.1. 2018

brick-wall-322128_1920-200

Judr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa; Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu; Ochrana před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému); Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby; Výkon státní správy v ochraně dřevin, Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; Kontroly výkonu státní správy dřevin ČIŽP; Otázka odpovědnosti úředníka; Účast veřejnosti, práva ekologických spolků...

Profesní růst se SZKT

prihlaska

24.1.

Praha

Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků

006_300dpi_3000x1976_-_kopie

Ing. Marek Hamata |Trávníky pro veřejný prostor, soukromé zahrady, sportovní využití, extenzivní a alternativní využití travnatých ploch.

Na semináři budou popsány jednotlivé technologie zakládání travnatých ploch (výsev, výsev předklíčeným osivem, výdrol ze sena, pokládka textilií se všitým osivem, hydroosev, pokládka travního koberce a pokládka travního koberce nestandardní velikosti), včetně obecné a speciální péče v průběhu roku.

Profesní růst se SZKT prihlaska

Změna termínu:

29.1.

Praha

Kořenové čistírny pro domy a obce, zelené mokřadní střechy a fasády, využití dešťové a odpadní vody v domech a zahradách

korenovky_5_b_-_kopieIng. Michal Šperling, Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., Ing. Michal Kriška - Dunajský Ph.D., Ing. Vít Rous, Ing. Jaroslav Kršňák, Petr Jeništa | Soubor přednášek zahrnuje základní informace o kořenových čistírnách,historii výstavby a jejich vývoje v ČR i ve světě,principy fungování a vhodnost použití pro domy i obce. Součástí přednášek je seznámení s legislativou a povolováním výstavby kořenových čistíren odpadních vod. Ekonomika výstavby KČOV je prakticky ukázána na příkladu domovní i obecní čistírny ve srovnání s konvenčními čistírnami odpadních vod. Jako příklad úspěšného fungování KČOV v obci je zahrnuta přednáška o obci Velká Jesenice

Profesní růst se SZKT prihlaska

27.2.

Praha

Marketing zahradnické firmy

marketing_malaIng. Stanislav Flek, Dr. Jiří Miler |
Image zahradníka. Jaký mají zahradníci image a proč ? Jak jej využít ? Jak jej budovat ?Jak budovat image firmy ? Profesionalita, korektnost. SLEVA, SLEVA, SLEVA -Jak se nedostat do slevové spirály, aneb dejte svým klientům  víc než chtějí, víc než si dovedou představit. Jak nebýt stejný s ostatními kolegy, aneb jak jít svou cestou a být úspěšný. Trendy v zahradnickém byznyse - aneb čekají nás dobré časy, jak toho využít ?


Profesní růst se SZKT prihlaska

Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.