Navigace: Domů Kalendář akcí

Kalendář akcí pro rok 2018

Tisk


Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny.

DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŠE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZMĚNA TERMÍNU! 16.10. Praha

Procházka parkem s arboristou - fytopatologem (Praha) ! změna termínu na 16.10. 2018!

11072014797

Ing. Jiří Rozsypálek |    Náplní tohoto workshopu bude praktická ukázka dřevin napadených dřevními houbami v parku. Na konkrétních případech si ukážeme a vysvětlíme, jak determinovat konkrétní rod či druh dřevní houby, jaké nebezpečí vyplývá z její přítomnosti a jakými technologiemi ošetření můžeme zvýšit bezpečnost napadených dřevin.  Kapacita je omezena na 20 účastníků!

workshop Kapacita naplněna!

17.-18.10.

Exkurze Zahrada Pieta Oudolfa v Hummelo

oudolf-1-atelierZahrada Pieta Oudolfa SE KONCEM ŘÍJNA UZAVŘE NAPOŘÁD. Bude v ní klid a soukromí pro Pieta a jeho nejbližší. Proto jsme se rozhodli Vám umožnit se do této zahrady podívat prostřednictvím zájezdu s naší společností. 

Exkurze

Kapacita naplněna!

18.10.

Praha

Hodnocení stromů pro pokročilé - vitalita a zdravotní stav

P4237062

Ing. Jiří Rozsypálek | V rámci tohoto kurzu se zaměříme na fyziologické procesy a ekofyziologické nároky významně ovlivňující vitalitu a zdravotní stav dřevin ve městech, detailně si rozebereme jednotlivé faktory vstupující do hodnocení těchto dvou parametrů a formou diskuse nad konkrétními příklady hodnocení se pobavíme o sporných či nedořešených oblastech v hodnocení vitality a zdravotního stavu dřevin.

Profesní růst se SZKT Kapacita naplněna!

1.11.

Mělník

Certifikace ETW - zrušeno! Následující termín: jaro 2019

Facebook

Zvyšte si svojí profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá prakticky v terénu i teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Z terénních i teoretických dovedností a znalostí Vás vyzkouší zkušení komisaři. 

certifikace Zrušeno!

6.11. Jihlava

II. setkání Pracovní skupiny Správa zeleně

7.11.

Hradec Králové

Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce I.

prvni-pomoc-100

Martin Honzík, Jindřich Pražák | Kurz je zaměřen především na osvojení si zásad a postupů první pomoci, praktické zvládnutí krizových situací a bezpečný transport zraněného z koruny stromu v lokalitách s dobře dostupnou zdravotní péčí (tzn. v místech kam dojede záchranná služba). Kurz je určen pro profesionální stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

workshop prihlaska

12.11.

Hradec Králové

Práce s motorovou pilou v koruně stojícího stromu 

pila_ve_strome

Jindřich Pražák, Hana Kaplanová | Na workshopu se seznámíte s bezpečnostními předpisy a nařízeními, které se týkají práce s ruční řetězovou motorovou pilou při práci v koruně stojícího stromu. Po krátkém teoretickém úvodu se přesuneme do terénu, kde proběhne ukázka správného a bezpečného použití motorové pily v koruně stromu a nácvik různých typů řezu. Workshop je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Workshop je vhodný také jako příprava na mezinárodní certifikaci ABA úroveň A2 (www.aba-skills.com).

workshop prihlaska

8.11. Praha

Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků

grass_grasses_natureIng. Marek Hamata |Trávníky pro veřejný prostor, soukromé zahrady, sportovní využití, extenzivní a alternativní využití travnatých ploch. Na semináři budou popsány jednotlivé technologie zakládání travnatých ploch (výsev, výsev předklíčeným osivem, výdrol ze sena, pokládka textilií se všitým osivem, hydroosev, pokládka travního koberce a pokládka travního koberce nestandardní velikosti), včetně obecné a speciální péče v průběhu roku.

Profesní růst se SZKT prihlaska

28.-30.11.

Luhačovice

XXIII. Dny zahradní a krajinářské tvorby - "100 let minulých a 100 let budoucích"

Luha_titulka_2018.jpg_-_kopie

V roce 2018 slavíme 100. výročí založení Československé republiky. Konference se koná v duchu těchto oslav a současně se zamýšlí nad budocností zahradnických oborů, především těch, které jsou spjaty se zahradní a krajinářskou architekturou. Cílem konference je na velmi pestré nabídce témat ukázat to nejlepší, co za uplynulé období na území dnešní České republiky vzniklo. Tento odkaz však vnímáme jako předpoklad pro vznik nových, možná i odvážných strategií pro období budoucí.
Jaké jsou vize rozvoje našeho oboru? Kam kráčí krajinářská architektura, kam směřuje správa zeleně, jak se změnilo vnímání městské zeleně jako veřejného prostoru, jak se vyvíjí odborné názory v péči o dřeviny, naučíme se oceňovat benefity, které nám městská zeleň přináší? To je jen předběžný nástin témat bohatého programu.

Konference

prihlaska

4.12.

Průhonice

Rok s dendrologií IV. "Zima - Jehličnany a dřeviny s převládajícím zimním efektem"

4-Ilex_meservae_Blue_Angel-200Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup. 

Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Cyklus Kapacita naplněna!

Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

roční kurz

Komplexní péče o dřeviny 

Mělník

ČZA

30.-31.10.2018

 Zahradně architektonická tvorba 20. století v Československu

Lednice ZF MENDELU

4.10. - 31.12. 2018

 Karlínské ostrovy

Výstava studentských prací

Praha FAPPZ ČZU

4.10. 2018

 Raně barokní Kroměříž ve světle nových zjištění

Kroměříž 

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži

25. - 26.10. 2018

Prostor pro hru

konference

Praha

FA ČVUT