Navigace: Domů Kalendář akcí

Kalendář akcí pro rok 2018

Tisk


Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny.

17.8. Olomouc

Kvalitativní parametry výpěstků okrasných rostlin aneb O kvalitu jde až na prvním místě      

kvalit-vypestky-100

Ing. Stanislav Flek |  Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché neboť jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti.

Profesní růst se SZKT prihlaska

21.8.

Průhonice

Trvalky - letní a podzimní efekt 

ABR_2910_-_kopieIng. Adam Baroš | Druhá polovina srpna je v trvalkových záhonech zvláštní období, ve kterém se letní aspekt začíná měnit v podzimní. Díky bohatému sortimentu vysázenému na Dendrologické zahradě navštívíme jak stinná, polostinná tak zcela osluněná stanoviště a ukážeme si spektrum zajímavých rostlin, které jsou atraktivní právě v tomto období. Budeme se věnovat jak zakládání, údržbě, tak rozvoji a dlouhodobému vývoji v různém typu záhonů. Toto setkání by mělo fungovat také jako velká diskuze všech účastníků a témat, která Vás o trvalkách budou zajímat. 

Profesní růst se SZKT Kapacita naplněna!

24.8.

Průhonice

Rok s dendrologií II.- "Léto - Dřeviny s převládajícím letním efektem"          

2-Syringa_reticulata-200

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup. 
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Cyklus Kapacita naplněna!

10.9.-21.9.

Obora Vřísek

STROMOLEZCI SOBĚ aneb ŘEŽEME NA ZÁVODY

stary_strom_1Podrobnosti o akci na podporu stromolezeckých závodů na leznete zde. Odměnou pro účastníky bude workshop Ošetřování senescentních stromů.

13.-14.9.

Brno

Strom pro život - život pro strom: Krátkověké dřeviny - problém nebo výzva?                                     

brizy_titulka_Strom_2018

Krátkověké dřeviny jsou skupinou stromů, která v současném zahradnickém světě vyvolává řadu otázek, na které mnohdy neumíme dávat jasné a uspokojivé odpovědi. Jsou to stromy, které často vyžadují individuální přístup. Jsou úžasné i tím, že důsledky svých činů můžeme vidět my a ne až naši pravnuci. Pokud si my všichni, které tato problematika zajímá, budeme pokládat ty samé otázky a společně nad nimi diskutovat, posuneme tím o krůček dál nejen své znalosti, ale celý náš obor a v konečném důsledku naší krásné práce můžeme zlepšit snad i naše celospolečenské a životní prostředí.

Konference

prihlaska

15.9.

Norimberk

Zájezd na veletrh GaLaBau

GaLaBau_2018_Logo_300dpi_RGBSZKT pořádá v letošním roce ve spolupráci s firmou PROveletrhy s.r.o. (oficiální zastoupení norimberské veletržní společnosti v ČR) jednodenní zájezd na tradiční mezinárodní veletrh plánování, výstavby a údržby zeleně GaLaBau Messe 2018 do Norimberku.

Zájezd

Kapacita naplněna!

25.9.

Průhonice

Rok s dendrologií III.- "Podzim - Rostliny s převládajícím podzimním efektem"

3-Quercus_alba-200

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup.

Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou. 

Cyklus Kapacita naplněna!

26.9.

Praha 

Sortiment vodních a bahenních rostlin a jejich použití v okrasných a koupacích jezírkách       

garden-768142_1920

Ing. Jiří Řehoř | V rámci semináře se budeme věnovat sortimentu vodních a bahenních rostlin s ukázkami přímo v zahradnictví. Probereme vhodnou dobu i hloubku výsadby, rozmístění a zazimování rostlin; vhodné substráty, hnojení, množení rostlin; jaká je jejich odolnost a s jakými chorobami a škůdci se můžeme setkat. Kapacita je omezena na 20 míst!

Profesní růst se SZKT prihlaska

4.10.

Kroměříž

Mlat, biomlat a minerálbeton - pojmy, normy a limity použití

Bayreuth_Wagner-Museum_mail01

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., Mgr. Jiří Janál | Seminář je zaměřen na použití cest a ploch s povrchem z nestmeleného kameniva, konkrétně na mlaty, biomlaty a minerálbeton / mechanicky zpevněné kamenivo. Přednášky budou zaměřeny na použití těchto materiálů ve veřejném i soukromém prostoru, tj. v památkových objektech, v parcích a ve veřejných i soukromých zahradách z hlediska architektonického i provozního. Zvláštní důraz bude kladen na projektovou přípravu včetně průzkumných prací tak, aby konstrukce z těchto materiálů bylo možno zadávat v souladu s legislativou ČR a EU, na provádění dozorů na stavbě a na údržbu a obnovu. Součástí semináře budou ukázky směsí kameniva pro tyto povrchy.

Profesní růst se SZKT prihlaska

5.10. Olomouc

Hmyz významně omezující důležité funkce nelesní dřevinné vegetace

Kurz_3._-_kopie

Ing. Petr Martinek | Seminář bude zaměřen především na bezobrat lé organismy, které aktuálně významně ohrožují existenci sídelní zeleně či do budoucna budou zásadně omezovat funkce dřevin v nelesním prostředí. Seminář bude orientován nejen na druhy hmyzu, které jsou ve střední Evropě původní, ale pozornost bude také věnována druhům nepůvodním se zásadním potenciálem dřeviny v podmínkách ČR poškozovat.

Profesní růst se SZKT prihlaska

9.10.

Brno

Procházka parkem s arboristou - fytopatologem (Brno)

11072014797Ing. Jiří Rozsypálek |    Náplní tohoto workshopu bude praktická ukázka dřevin napadených dřevními houbami v parku. Na konkrétních případech si ukážeme a vysvětlíme, jak determinovat konkrétní rod či druh dřevní houby, jaké nebezpečí vyplývá z její přítomnosti a jakými technologiemi ošetření můžeme zvýšit bezpečnost napadených dřevin.  Kapacita je omezena na 20 účastníků!
workshop Kapacita naplněna!

11.10. Praha

Procházka parkem s arboristou - fytopatologem (Praha)

11072014797

Ing. Jiří Rozsypálek |    Náplní tohoto workshopu bude praktická ukázka dřevin napadených dřevními houbami v parku. Na konkrétních případech si ukážeme a vysvětlíme, jak determinovat konkrétní rod či druh dřevní houby, jaké nebezpečí vyplývá z její přítomnosti a jakými technologiemi ošetření můžeme zvýšit bezpečnost napadených dřevin.  Kapacita je omezena na 20 účastníků!

workshop Kapacita naplněna!

18.10.

Praha

Hodnocení stromů pro pokročilé - vitalita a zdravotní stav

P4237062

Ing. Jiří Rozsypálek | V rámci tohoto kurzu se zaměříme na fyziologické procesy a ekofyziologické nároky významně ovlivňující vitalitu a zdravotní stav dřevin ve městech, detailně si rozebereme jednotlivé faktory vstupující do hodnocení těchto dvou parametrů a formou diskuse nad konkrétními příklady hodnocení se pobavíme o sporných či nedořešených oblastech v hodnocení vitality a zdravotního stavu dřevin.

Profesní růst se SZKT Kapacita naplněna!

1.11.

Mělník

Certifikace ETW

Facebook

Zvyšte si svojí profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá prakticky v terénu i teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Z terénních i teoretických dovedností a znalostí Vás vyzkouší zkušení komisaři. 

certifikace prihlaska

28.-30.11.

Luhačovice

Dny zahradní a krajinářské tvorby XIII. - "100 let minulých a 100 let budoucích"

Luha_titulka_2018.jpg_-_kopie

V roce 2018 slavíme 100. výročí založení Československé republiky. Konference se koná v duchu těchto oslav a současně se zamýšlí nad budocností zahradnických oborů, především těch, které jsou spjaty se zahradní a krajinářskou architekturou. Cílem konference je na velmi pestré nabídce témat ukázat to nejlepší, co za uplynulé období na území dnešní České republiky vzniklo. Tento odkaz však vnímáme jako předpoklad pro vznik nových, možná i odvážných strategií pro období budoucí.
Jaké jsou vize rozvoje našeho oboru? Kam kráčí krajinářská architektura, kam směřuje správa zeleně, jak se změnilo vnímání městské zeleně jako veřejného prostoru, jak se vyvíjí odborné názory v péči o dřeviny, naučíme se oceňovat benefity, které nám městská zeleň přináší? To je jen předběžný nástin témat bohatého programu, který v současnosti připravujeme.

Konference Připravuje se

4.12.

Průhonice

Rok s dendrologií IV. "Zima - Jehličnany a dřeviny s převládajícím zimním efektem"

4-Ilex_meservae_Blue_Angel-200Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup. 

Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Cyklus Kapacita naplněna!

Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

roční kurz

Komplexní péče o dřeviny 

Mělník

ČZA

17.8. a 18.8. 2018

 Ze zahrady na pouť či z pouti na zahradu?

prohlídka arboreta

Kácov IRIS Miniarboretum a meditační zahrada

1.9. 2018

 Houby známe i neznámé

Kácov

IRIS Miniarboretum a meditační zahrada

25. - 26.10. 2018

Prostor pro hru

konference

Praha

FA ČVUT