Navigace: Domů Kalendář akcí

Kalendář akcí pro rok 2020

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program PORTFOLIO SEMINÁŘŮ. Které můžete zhlédnout zde.

Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny. DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE NAŠE OBCHODNÍ PODMÍNKY.

Datum a místo  Název akce a obsah Typ akce Možnost přihlášení
21.1.
Praha

titulka_pozemkovky_2020Pozemkové úpravy a krajinné plánování

Odborný garant semináře Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Pozemkové úpravy jsou jedním nejúčinnějších nástrojů krajinného plánování, jsou obrovským přínosem nejen pro majitelé pozemků, ale i pro obce. Jejich prostřednictvím dochází k vyřešení často složitých vlastnických vztahů, které brání racionálnímu hospodaření vlastníků půdy, ale i realizaci veřejně prospěšných opatření či staveb, mezi které patří polní a lesní cesty, protipovodňová a protierozní opatření nebo výsadba zeleně.
Cílem semináře je účastníky podrobně seznámit s procesem zpracování pozemkových úprav, a to jak z pohledu úředníka, tak z pohledu projektanta. Chybět nebudou ani zkušenosti starostů a starostek, které si pozemkovými úpravami již prošli. Představíme Vám příklady spolupráce krajinářských architektů a projektantů pozemkových úprav.
Seminář je určen zejména pro zástupce obcí a místních samospráv, ale i další odbornou i laickou veřejnost se zájmem o téma pozemkových úprav.
09.00 - 09.30   Otevření problematiky
09.30 - 12.00   První blok
12.00 – 13.00   Přestávka na oběd
13.00 – 14.00   Druhý blok
14.00 – 15.30   Diskuzní panel (moderují: Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D.)
Profesní růst
28.1.
Praha

DSC_0055_orez_webNebezpečné rostliny v parku a zahradě

Ing. Samuel Burian
Čím mohou být rostliny nebezpečné - toxicita, alergeny, jiná rizika. Jedovaté rostliny - co je to jed, hlavní skupiny toxinů, přehled jedovatých rostlin. Jedovaté není totéž jako nebezpečné - hodnocení rizika. Galerie nebezpečných druhů. Sázet, či nesázet? Co dělat při otravách a alergiích - první pomoc, důležité kontakty.
Profesní růst prihlaska