Navigace: Domů Aktivity SZKT

Kalendář akcí pro rok 2014

Tisk

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) pro letošní rok připravila vzdělávací program jehož dvěma hlavními pilíři jsou "Zahradnická škola SZKT" a "Profesní růst se SZKT".

Řada Zahradnická škola SZKT

  • Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".
  • Cílová skupina: Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA), odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 

Řada Profesní růst se SZKT

  • Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).
  • Cílová skupina: krajinářští architekti a projektanti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny

Datum Akce Forma Pořádá Místo Přihlášení
31.10.

POUŽITÍ OVOCNÝCH DŘEVIN V KRAJINĚ
Ing. Roman Chaloupka | Od determinace k výsadbě (historie, filosofie, determinace, výsadba, sortiment, péče, specifika jednotlivých druhů)

profesní růst 
se SZKT 
SZKT

areál Flora Olomouc

prihlaska

4.11.

ZELEŇ NA KONSTRUKCI
Lektor: Ing. Samuel Burian | Historie; Typy, funkce a působení; Sortiment rostlin a jejich využití

profesní růst
se SZKT
SZKT Praha

prihlaska

6.11.

ÚSES - JAKO NÁSTROJ OCHRANY KRAJINY
Lektor: Ing. Eva Voženílková | Cílem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům přehlednou informaci o legislativním a věcném rámci územního systému ekologické stability

profesní růst
se SZKT
SZKT Praha

prihlaska

11.11.

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI, APLIKACE STANDARDU ŘEZU V PRAXI
Lektor: David Hora, DiS.

profesní růst
se SZTK
SZKT Praha

prihlaska

20.11.
ZRUŠENO

KEŘ JAKO FUNKČNÍ PRVEK ZAHRADNÍCH ÚPRAV (PROSTORU)

Lektor: Ing. Martin Vlasák, Ph.D. | Navrhování keřových záhonů; Standardy výsadby a řezu keřů, Místo; Typy; Sortiment; Filosofie použití keřů ve veřejném prostoru i v prostoru zahrady; Specifika technologie a péče

profesní růst se SZKT SZKT Jihlava

ZRUŠENO

3.-5.12. DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY XIX. - VEŘEJNÝ PROSTOR V SOUVISLOSTECH | Tradiční třídenní odborná konference odborná
konference 
SZKT

Luhačovice

prihlaska

DÁLE NA ROK 2014 PŘIPRAVUJEME:

jaro MLATOVÉ CESTY
/ Ing. Jana Kohlová 
profesní růst
se SZKT 
SZKT

areál Zahrady Čech, Litoměřice

připravujeme

jaro/léto

UŽITÁ DENDROLOGIE
Lektor: Ing. Josef Souček | Poznávání; Správné názvosloví; Estetická charakteristika vybraných druhů rostlin

odborný růst se SZKT SZKT Průhonice

připravujeme

BIODIVERZITA V MĚSTSKÉM PROSTORU A PŘÍRODĚ BLÍZKÉ METODY PÉČE O STROMY
Garant: 
Ing. Ingrid Hlinomazová, DiS., více přednášejících | Členění ploch; Systémy péče; Nástroje na podporu biodiverzity; Zásahy do starých stromů - filosofie; Praktické problémy; Technologie; Strom jako biotop; Možnosti citlivé péče respektující / podporující ochranu stromů = vše zaměřeno na jedince (stromu)   

profesní růst 
se SZKT

SZKT

Praha připravujeme

SR - správní rada SZKT
SPoD-ISA - rada Sekce péče o dřeviny - ISA
SKA IFLA CZ - rada Sekce krajinářské architektury IFLA CZ