Navigace: Domů Další aktivity

Kalendář akcí pro rok 2017

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". 

Řada Profesní růst se SZKT

Profesni_rust_i

Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).

Cílová skupina: krajinářští architekti, architekti a projektanti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Řada Zahradnická škola se SZKT

Zahradnicka_skola_i

  • Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".
  • .
  • Cílová skupina:Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA) - základní úroveň, odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 


Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny

Kalendář akcí SZKT

Datum Akce Forma/řada Místo Přihlášení
8.3.

NEBOJTE SE AUTORIZACE aneb VSTUP DO ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ 

nebojte-se-autorizace-100

Připravili jsme pro Vás seminář, který vám pomůže zbavit se neopodstatněných obav z autorizace. "Zvládli jsme to a zvládnete to také!" Dozvíte se vše o tom, co se musíte naučit, co musíte mít za sebou a co si musíte připravit.

Profesní růst se SZKT

Brno

prihlaska

16.3.

PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES 
strom-ikonka-200

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa; Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu; Ochrana před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému); Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby; Výkon státní správy v ochraně dřevin, Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; Kontroly výkonu státní správy dřevin ČIŽP; Otázka odpovědnosti úředníka; Účast veřejnosti, práva ekologických spolků... 

Profesní růst se SZKT

Praha

prihlaska

21.3.

OCHRANA STROMŮ PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A JEJICH REALIZACI

ochrana_stromu_2-200David Hora, DiS. | Jak lze nejlépe ochránit strom při stavební činnosti? Jak postupovat při rekonstrukci parků, ulic nebo domů? Kdy je lepší strom zachovat a kdy raději pokácet a vysázet nový? Na co se zaměřit, aby stromy i po dokončené stavbě zůstaly dlouhou dobu zdravé, plnily všechny své funkce a byly pro okolí bezpečné? Pokud na všechny tyto aspekty myslíme už během projektové přípravy, šance jsou dobré.

Profesní růst se SZKT

Praha

prihlaska

30.3.

KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝPĚSTKŮ OKRASNÝCH ROSTLIN

kvalit-vypestky-100Ing. Stanislav Flek |  Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché neboť jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti

Profesní růst se SZKT

Bohumín, Ostravsko

prihlaska

4.4.

PARAZITICKÉ HOUBY A MUTUALISTICKÉ SYMBIÓZY S VAZBOU NA KOŘENOVÝ SYSTÉM DŘEVIN 

symbioza-100Ing. Jiří Rozsypálek | Kurz je zaměřen na houby s pozitivní i negativní vazbou především na kořenový systém dřevin v městském prostředí i mimo něj. 

Profesní růst se SZKT

Praha

prihlaska

25.4.

HMYZ PŮSOBÍCÍ VÝZNAMNÉ ŠKODY NA NELESNÍ ZELENI 
Kurz_3-200_2Ing. Petr Martinek | Tento kurz je určen odborné veřejnosti s vazbou na management péče o nelesní dřevinnou vegetaci jak ze státního, tak soukromého sektoru.

Profesní růst se SZKT Praha

prihlaska

11.5.

CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA ETW
20160512_115330-o-100Zvyšte si svojí profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Z terénních i teoretických dovedností a znalostí Vás vyzkouší zkušení komisaři.   

Přihlášení je možné pouze do 9. dubna 2017!

Zkouška

Mělník

prihlaska

18.5.

INVAZNÍ ROSTLINY

připravuje se

Profesní růst se SZKT

Praha

připravuje se

30.5.

PROVOZNĚ NEBEZPEČNÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY 

houba-drevokaz-100Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.

Profesní růst se SZKT

prihlaska

jaro

MOBILNÍ NÁDOBY

připravuje se

Profesní růst se SZKT

připravuje se

12.-16.6.

ODBORNÁ EXKURZE, BAVORSKO

připravuje se

Exkurze

Bavorsko

připravuje se

19.8.

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ XVII.

Tentokrát ve spolupráci s Prahou 4 v parku Jezerka

Soutěž

Praha

připravuje se

21.-22.8.

KONFERENCE STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM XVI.

Odborná konference

Praha

připravuje se

19.9.

KARANTÉNNÍ A EXPANZIVNÍ ORGANISMY VYSKYTUJÍCÍ SE NA SÍDELNÍ ZELENI 

Kurz_1.-200

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek | Kurz je zaměřen především na organismy významně ohrožující existenci či omezující důležité funkce zeleně v sídlech (legislativní ukotvení problematiky, rizikové druhy dřevin, možnosti obrany či ochrany dřevin).

Profesní růst se SZKT

Brno

prihlaska

září

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

Profesní růst se SZKT Praha připravuje se
10.10.

PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES

strom-ikonka-200JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa; Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu; Ochrana před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému); Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby; Výkon státní správy v ochraně dřevin, Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; Kontroly výkonu státní správy dřevin ČIŽP; Otázka odpovědnosti úředníka; Účast veřejnosti, práva ekologických spolků... 

Profesní růst se SZKT

Brno

prihlaska


listopad/
prosinec

KONFERENCE DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY XXII.

Odborná konference

připravuje se

Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

7.3.

Zahradní LED osvětlení 12 V - ARTLIGHTS / členové SZKT 50% sleva

Praha Irimon
10.3.-12.3.

Stavby z přírodních materiálů 2017, konference

Praha Baobaby
25.-27.4.

25. German Tree Care Conference (Deutsche Baumpflegetage)

Augsburg, Německo

Forum Baumpflege
GmbH & Co. KG

11.-14.6.

WFRS Regional Rose Convention

Lublaň, Slovinsko v pozvánce
28.7.-2.8.

ISA KONFERENCE A MISTROVSTVÍ SVĚTA VE STROMOLEZENÍ 

Washington, DC
a Maryland, USA  

ISA