Navigace: Domů Aktivity SZKT

Kalendář akcí pro rok 2014

Tisk

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) pro letošní rok připravila vzdělávací program jehož dvěma hlavními pilíři jsou "Zahradnická škola SZKT" a "Profesní růst se SZKT".

Řada Zahradnická škola SZKT

  • Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".
  • Cílová skupina: Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA), odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 

Řada Profesní růst se SZKT

  • Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).
  • Cílová skupina: projektanti a krajinářští architekti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny

Datum Akce Forma Pořádá Místo Přihlášení
19.3

STROMY V ULICÍCH
Více přednášejících | Seminář představí v teoretické i praktické rovině problematiku uličního prostoru v souvislosti se zapojením dřevin, jejich funkce a typů. Dřeviny jako součást urbánního prostoru; Péče o nové i stávající stromořadí; Typologie vhodných dřevin a charakteristiky stanovišť.

profesní růst 
se SZKT

SZKT Praha

prihlaska

KAPACITA SEMINÁŘE NAPLNĚNA !!!!

12.-14.3.

Proces výstavby a kvalita díla krajinářské architektury - třídenní konference

odborná
konference
SZKT v rámci
Partnerské sítě
Lednice

KAPACITA KONFERENCE BYLA NAPLNĚNA !!!

22.3.

RODINNÁ ZAHRADA - SPOLUTVŮRCE SÍDELNÍHO PROSTORU, seminář v rámci veletrhu FOR GARDEN
garant: Ing. Samuel Burian, více přednášejících | Rodinná zahrada není izolovaný svět. Rodinná zahrada je prvkem mozaiky krajinného prostoru. (Typologie rodinných zahrad; voda v zahradě; zahradní stavby; Letničky; Živé ploty; Trávník; Dřeviny)

seminář v rámci FOR GARDEN SZKT | ABF Praha

prihlaska

27.3.

ZAHRADA DNES
Garant: Ing. Ferdinand Leffler | Seminář o zahradě s profesionálem, praktické informace, praktický pohled. Možnost pro majitele zahrad jak získat ucelenou představu, jak postupovat při organizaci a realizaci své zahrady.

seminář
pro laickou
veřejnost 
SZKT Praha

prihlaska

15.4. Bezpečné a perspektivní stromy
/Brian Crane (UK)

KAPACITA SEMINÁŘE NAPLNĚNA !!!

odborná zahraniční přednáška SZKT v rámci
Partnerské sítě
areál České zahradnické akademie v Mělníku

pište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

(bezplatný vstup)

17.4. KURZ PRVNÍ POMOCI A ZÁCHRANY PRO STROMOLEZCE 
Garant: Ing. Jiří Skotnica, více přednášejících |Postup při nehodě; Specifika první pomoci při nehodě na stromech; Resuscitace; Celkové vyšetření; Lanové záchranné techniky; Praktické nácviky a simulace
odborný workshop SPoD-ISA Hradec Králové KAPACITA
JIŽ BYLA
NAPLNĚNA
24.4.

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI, APLIKACE STANDARDU ŘEZU V PRAXI
Lektor: David Hora, DiS. 

profesní růst se SZKT SPoD-ISA

areál Flory Olomouc

prihlaska

29.4.

VÝSADBA STROMŮ V URBANIZOVANÉM PROSTORU, NOVÝ STANDARD VÝSADBY STROMŮ
Lektor: Ladislav Kejha

profesní růst se SZKT  SPoD-ISA Praha

prihlaska

5.5.

VÝCHOVNÝ ŘEZ
Lektor: Ladislav Kejha 

zahradnická škola SZKT

SZKT

areál Zahrady Čech, Litoměřice

prihlaska

6.5.

ŘEZ STROMŮ 
Lektor: Ing. Jiří Skotnica | Teorie: Techniky a technologie řezu stromů; Praxe: Techniky řezu, výchovný řez; ukázka RB, RZ, OR

zahradnická škola SZKT

SZKT

areál Zahrady Čech, Litoměřice

prihlaska

12.-14.5.

Konference Strom v souvislostech
Výzkum - praxe - aplikace 

konference SZKT v rámci Partnerské sítě Lednice

prihlaska

19.5.

ZÁKLADY HODNOCENÍ STROMŮ
Lektor: Ing. Ingrid Hlinomazová, DiS. | Důvody pro hodnocení; Zjišťování dendrometrických údajů (základy); Metody hodnocení; Hodnocené parametry a základy vizuálního hodnocení; Praxe:  Zjišťování dendrometrických údajů; Vlastní hodnocení

zahradnická škola SZKT SZKT

areál Zahrady Čech, Litoměřice

prihlaska

22.-23.5. CERTIFIKACE EVROPSKÝ ARBORISTA (ETW)
garant: Ing. Ivo Peřina 
certifikační 
zkouška 
SPoD-ISA

areál České zahradnické akademie

připravujeme

3.6.

PROVOZNÍ BEZPEČNOST A JEJÍ ZAJIŠTĚNÍ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ
Lektor: Bc. Vladimír Másilko| Provozní bezpečnost; Systémy péče; Legislativa; Odpovědnost; Hodnocení; Technologie; Diferenciace přístupů

profesní růst 
se SZKT 
SZKT Praha

připravujeme

12.6.

ÚSES - JAKO NÁSTROJ OCHRANY KRAJINY
Lektor: Ing. Eva Voženílková

profesní růst 
se SZKT 
SZKT Praha

připravujeme

14.-15.6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Garant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. | V průběhu dvou dní projekt otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm ostatním běžně navštěvovaným zahradám, parkům  a veřejným prostranstvím dává novou dimenzi poznání a netradičních zážitků v podobě obohaceného programu.

otevřené
zahrady
SZKT Celá ČR

více informací zde

16.8. MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ
garant: Jan Svárovský, DiS. 
národní
soutěž
SPoD-ISA

Praha 4

připravujeme

18.-19.8. STROM PRO ŽIVOT ŽIVOT PRO STROM, národní arboristická koference odborná konference SPoD-ISA

Praha 4

připravujeme

8.9.

ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKŮ
Lektor: Ing. Marek Hamata | Teorie: Práce s půdou (zpracovatelnost); Terénní modelace; Typy trávníků; Zpracování a příprava pro výsev; Založení trávníku v kořenové zóně; Vlastní výsev; Praxe: Příprava plochy pro výsev; Modelace; Vlastní výsev na malé ploše

zahradnická
škola SZKT 
SZKT

areál Zahrady Čech
Litoměřice

připravujeme

9.9.

VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ
Lektor: Ing. Martin Vlasák, Ph.D. | Teorie: Kategorie keřů, Výsadba a řez dle kategorií; Praxe: Výsadba keřů dle typu, technologie a techniky řezu keřů

zahradnická škola SZKT SZKT

areál Zahrady Čech
Litoměřice

připravujeme

připravujeme

23.9.

BIODIVERZITA V MĚSTSKÉM PROSTORU A PŘÍRODĚ BLÍZKÉ METODY PÉČE O STROMY
Garant:
Ing. Ingrid Hlinomazová, DiS., více přednášejících | Členění ploch; Systémy péče; Nástroje na podporu biodiverzity; Zásahy do starých stromů - filosofie; Praktické problémy; Technologie; Strom jako biotop; Možnosti citlivé péče respektující / podporující ochranu stromů = vše zaměřeno na jedince (stromu)

profesní růst
se SZKT
SZKT Praha

připravujeme

30.9.

KEŘ JAKO FUNKČNÍ PRVEK (PROSTORU) ZAHRADNÍCH ÚPRAV
Lektor: Ing. Martin Vlasák, Ph.D. | Navrhování keřových záhonů; Standardy výsadby a řezu keřů, Místo; Typy; Sortiment; Filosofie použití keřů ve veřejném prostoru i v prostoru zahrady; Specifika technologie a péče

profesní růst 
se SZKT 
SZKT Jihlava

připravujeme

2.10.

ROZPOČTOVÁNÍ PŘI PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI ZAHRADNÍCH ÚPRAV
Lektor: Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut |Vše o správné tvorbě rozpočtů

profesní růst 
se SZKT 
SZKT

areál Flora Olomouc

připravujeme

16.10.

STROMY V ULICÍCH SÍDEL
Lektoři: Ing. Josef Souček, David Hora, DiS. | Od zadání projektu po úspěšný růst (legislativa; zadání; požadavky na projekt; výběr druhů; specifika stanoviště; střety s infrastrukturou; zajištění prokořenitelného prostoru;  výsadba a následná péče; technické prvky a povrchy u stromů, ochrana při realizaci liniových staveb; specifika řezu)

profesní růst 
se SZKT 
SZKT Praha

připravujeme

21.10.

HOSPODAŘENÍ S VODOU
Lektor: Ing. Jiří Vítek | Aktuální témata jsou zejména snižování odtokových parametrů území za využití veřejné zeleně, legislativa, spolupráce se specialisty, nové a netradiční řešení aj.
Typ akce: profesní růst se SZKT

profesní růst
se SZKT
SZKT Jihlava

připravujeme

23.10.

NAVRHOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ, SPECIFICKÉ DRUHY TRÁVNÍKŮ
Lektor: Ing. Marek Hamata | ČSN Práce s půdou, Technologie založení; Výběr vhodných druhů - travní směs, rozvojová péče, kvalitativní parametry pro přejímku, reklamace

profesní růst 
se SZKT 
SZKT Praha

připravujeme

31.10.

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ
Ing. Roman Chaloupka | Od determinace k výsadbě (historie, filosofie, determinace, výsadba, sortiment, péče, specifika jednotlivých druhů)

profesní růst 
se SZKT 
SZKT

areál Flora Olomouc

připravujeme

4.11.

ZELEŇ NA KONSTRUKCI
Lektor: Ing. Samuel Burian | Historie; Typy, funkce a působení; Sortiment rostlin a jejich využití

profesní růst
se SZKT
SZKT Praha

připravujeme

6.11.

ÚSES - JAKO NÁSTROJ OCHRANY KRAJINY
Lektor: Ing. Eva Voženílková

profesní růst
se SZKT
SZKT Praha

připravujeme

13.11.

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI, APLIKACE STANDARDU ŘEZU V PRAXI
Lektor: David Hora, DiS.

profesní růst
se SZTK
SZKT Praha

připravujeme

listopad /
prosinec
DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY odborná
konference 
SZKT

Luhačovice

připravujeme

DÁLE NA ROK 2014 PŘIPRAVUJEME:

jaro MLATOVÉ CESTY
/ Ing. Jana Kohlová 
profesní růst
se SZKT 
SZKT

areál Zahrady Čech, Litoměřice

připravujeme

září

EXKURZE ZAHRADNÍCH A PARKOVÝCH ÚPRAV V BRATISLAVĚ
Garant: Ing. Marta Gerthnerová

odborná exkurze / zájezd SZKT Bratislava

připravujeme

jaro/léto

UŽITÁ DENDROLOGIE
Lektor: Ing. Josef Souček | Poznávání; Správné názvosloví; Estetická charakteristika vybraných druhů rostlin

odborný růst se SZKT SZKT Průhonice

připravujeme

REALIZACE OCHRANNÝCH OPATŘENÍ U STROMŮ NA STAVBĚ
Lektor: David Hora, DiS. | Ochrana před poškozením; Typy ochranných opatření; Parametry a stavba opatření; Ochrana před zhutněním; Stavba kořenové clony; Ošetření kořenů; Ochranné bednění a oplocení

zahradnická
škola SZKT

SZKT

areál Zahrady Čech, Litoměřice

připravujeme

VÝSADBY STROMŮ 
Lektor: Ing. Markéta Svobodová | Teorie: Kontrola kvality a přebírání stromů; Přeprava a skladování; Příprava jámy; Vlastní výsadba; Řez při výsadbě; Následná péče; Praxe: Výsadba sazenice prostokořenné a s balem

zahradnická škola SZKT

SZKT areál Zahrady Čech, Litoměřice

připravujeme

SR - správní rada SZKT
SPoD-ISA - rada Sekce péče o dřeviny - ISA
SKA IFLA CZ - rada Sekce krajinářské architektury IFLA CZ