Navigace: Domů Aktivity SZKT

Kalendář akcí pro rok 2015

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". 

Řada Profesní růst se SZKT

Profesni_rust_i

Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).

Cílová skupina: krajinářští architekti a projektanti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Řada Zahradnická škola se SZKT

Zahradnicka_skola_i

  • Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".
  • .
  • Cílová skupina:Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA) - základní úroveň, odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 


Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny

Datum Akce Forma/řada Pořadatel Místo Přihlášení
11.6.

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI, APLIKACE STANDARDU ŘEZU V PRAXI
David Hora, DiS. | Seminář je zaměřen především na navrhování technologií řezů v projektech,  jejich aplikaci na konkrétních stromech a kontrolu kvality po provedení řezu. Seminář je dále zaměřen na technologie řezu specifikované ve standardu řezu stromů ale také na případy, které standard neřeší.

Profesní růst se SZKT SZKT Jihlava

prihlaska

13.-14.6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

prohlídka SZKT

celá ČR

není třeba
22.8.

15. MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ 
Arboristé - stromolezci jsou odborníci, kteří pečují o stromy v našich sídlech. Během závodů ukazují nejvyšší stupeň profesionálního umění a bezpečnosti práce a zároveň skrze atraktivní podívanou přibližují svou práci divákům.

závody SPoD-ISA

Olomouc, Smetanovy sady

pro veřejnost zdarma
24.-25.8.

STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM "STROMY OČIMA SPECIALISTŮ" 
Program národní arboristické konference se letos bude zabývat problematikou pěstebních a obnovných opatření ve starých parcích. Jako již tradičně tak i letos na konferenci uvítáme mezi přednášejícími zahraničního hosta  tentokrát dobře známého prof. Andrease Roloffa.

konference SPoD-ISA Areál Výstaviště Flora Olomouc

prihlaska

11.-19.9

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA
Soutěž nabízí příležitost k šíření myšlenek současné zahradní a krajinářské tvorby. Přehlídka originálních a dobře provedených zahrad by měla být obdobou módní přehlídky – často se jedná o věci běžně neproveditelné, ale inspirující a udávající trendy. 

soutěž Zahrada Čech ve spolupráci se SZKT Zahrada Čech, Litoměřice

prihlaska

15.9.

PROVOZNÍ BEZPEČNOST A JEJÍ ZAJIŠTĚNÍ VE MĚSTECH A OBCÍCH
Bc.  Vladimír Másilko, Ing. Jiří Lederer | Vytrvalost a mohutnost nadzemních částí stromů činí tuto skupinu rostlin nejvýznamnějším prvkem městské zeleně. A to často bohužel i z hlediska možnosti ohrožení bezpečnosti osob i majetku.

Profesní růst se SZKT SZKT Praha

prihlaska

17.9.

KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝPĚSTKŮ OKRASNÝCH ROSTLIN
Ing. Stanislav Flek | Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché nebot´ jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti. V přednáškovém bloku se dozvíte...

Profesní růst se SZKT SZKT

Brno

prihlaska

21.9.

ZÁKLADY HODNOCENÍ STROMŮ

Ing. Ingrid Hlinomazová |Seminář je zaměřený na základní úroveň hodnocení stavu stromů pomocí vizuálních technik. Vychází z aktuálních požadavků na hodnocení stromů a zpracování dendrologických průzkumů.

Zahradnická škola se SZKT

SPoD-ISA

Litoměřice

prihlaska

22.9.

RŮŽE A DALŠÍ OKRASNÉ KEŘE VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Ing. Martin Vlasák, Ph.D. | Okrasné keře se poslední dobou ocitly mimo hlavní proud zájmu současné tvorby zeleně, hlavně ve prospěch trvalek. Nicméně stále zůstávají důležitou složkou objektů zeleně a bude tomu i nadále. Seminář bude zaměřen na soudobé použití keřů, zejména ve veřejné zeleni, porovnání jejich ekonomičnosti a péči.

Profesní růst se SZKT SZKT Praha

prihlaska

2.-4.12.

DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY

konference SZKT

Luhačovice

bude zveřejněna

SR - správní rada SZKT
SPoD-ISA - rada Sekce péče o dřeviny - ISA
SKA IFLA CZ - rada Sekce krajinářské architektury IFLA CZ

Obchodní podmínky účasti na akcích.