Navigace: Domů Aktivity SZKT

Kalendář akcí pro rok 2015

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". 

Řada Profesní růst se SZKT

Profesni_rust_i

Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).

Cílová skupina: krajinářští architekti a projektanti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Řada Zahradnická škola se SZKT

Zahradnicka_skola_i

  • Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".
  • .
  • Cílová skupina:Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA) - základní úroveň, odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 


Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny

Datum Akce Forma/řada Pořadatel Místo Přihlášení
27.3.

KURZ PRVNÍ POMOCI A ZÁCHRANY PRO STROMOLEZCE I. 
Kurz je určen pro profesionální stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je zaměřen především na praktické zvládnutí krizových situací, osvojení si zásad a postupů první pomoci a bezpečný transport zraněného z koruny stromu v lokalitách s dobře dostupnou zdravotní péčí (tzn. v místech kam dojede záchranná služba). Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Profesní růst
se SZKT 

SZKT Hradec Králové

prihlaska

2.4.

ÚSES - JAKO NÁSTROJ OCHRANY KRAJINY
Ing. Eva Voženílková, RNDr. Miroslav Hájek | Cílem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům přehlednou informaci o legislativním a věcném rámci územního systému ekologické stability, jehož vytváření je podle zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů veřejným zájmem.

Profesní růst
se SZKT
SZKT

Brno

prihlaska

7.4.

VALNÁ HROMADA SEKCE PÉČE O DŘEVINY A SEMINÁŘ VLIV DEFEKTŮ NA STABILITU STROMŮ

Valná hromada SPoD-ISA

Praha

prihlaska

na valnou hromadu vstup volný

9.4.

VAZBY STROMŮ
Ing. Marek Žďárský | Jednodenní praktické školení se věnuje zejména historii, vývoji a praktickému použití základních systémů instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů.

Profesní růst
se SZKT
SPoD-ISA

Brno

prihlaska

14.4.

TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR BĚHEM REALIZACE DÍLA KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY 
přednáší JUDr. PhDr. Jiří Plos, koreferát doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. | Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled nejen v oblasti právních úprav v souvislosti vztahující se k výkonu činnosti TDI, ale také v praktické oblasti samotného výkonu - postupy a výkon kontrolní činnosti na stavbě  

Profesní růst
se SZKT
SZKT Praha

prihlaska

14.4.

VALNÁ HROMADA SEKCE KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY spojená s "kulatým stolem" na téma KAM KRÁČÍŠ KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURO?

Valná hromada SZKT Praha

vstup volný registrace zde:

prihlaska

16.4.

ŘEZ STROMŮ
Ing. Jiří Skotnica | Kurz je určen pro pracovníky veřejné zprávy, zahradnických firem a společností zabývajících se péčí o doprovodnou zeleň komunikací a liniových staveb a začínající stromolezce. Kurz je zaměřen především na vysvětlení problematiky udržovacích a stabilizačních řezů v návaznosti na standard AOPK ČR, Řez stromů AS02002.Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Zahradnická škola se SZKT SPoD-ISA Areál Zahrady Čech, Litoměřice

prihlaska

23.-24.4

CERTIFIKACE ETW

Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. 

zkouška SPoD-SZKT

Mělník

prihlaska

28.4.

OD STUDIE K REALIZACI NEJEN Z POHLEDU INVESTORA | Zadání projektu, Zásady zhotovení dokumentace, Stavební řízení, Pohled projektanta, Pohled realizátora

konference SZKT a MÚ Praha 3

Praha 3

prihlaska

14.5.

ZELENÉ STŘECHY
Ing. Radek Pavlačka | přednáška s odbornou vycházkou

Profesní růst se SZKT SZKT

Olomouc

bude zveřejněno

18.5.

VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ
Ing. Martin Vlasák, Ph.D.

Zahradnická škola
se SZKT 
SZKT 

Zahrada Čech, Litoměřice

bude zveřejněno
19.5.

OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
David Hora, DiS. 

Zahradnická škola
se SZKT 
SZKT

Zahrada, Čech, Litoměřice

bude zveřejněno

červen

RŮŽE A DALŠÍ OKRASNÉ KEŘE VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Ing. Martin Vlasák, Ph.D. 

Profesní růst se SZKT SZKT Praha

bude zveřejněno

červen

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI, APLIKACE STANDARDU ŘEZU V PRAXI
David Hora, DiS.

Profesní růst se SZKT SZKT Jihlava

bude zveřejněno

13.-14.6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

prohlídka SZKT

celá ČR

není třeba
srpen

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ

závody SPoD-ISA

pro veřejnost zdarma
srpen

STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM

konference SPoD-ISA

bude zveřejněna
září

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA

soutěž Zahrada Čech ve spolupráci se SZKT Zahrada Čech, Litoměřice

prihlaska

2.-4.12.

DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY

konference SZKT

Luhačovice

bude zveřejněna

SR - správní rada SZKT
SPoD-ISA - rada Sekce péče o dřeviny - ISA
SKA IFLA CZ - rada Sekce krajinářské architektury IFLA CZ

Obchodní podmínky účasti na akcích.