Navigace: Domů Aktivity SZKT

Kalendář akcí pro rok 2016

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". 

Řada Profesní růst se SZKT

Profesni_rust_i

Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).

Cílová skupina: krajinářští architekti, architekti a projektanti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Řada Zahradnická škola se SZKT

Zahradnicka_skola_i

  • Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".
  • .
  • Cílová skupina:Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA) - základní úroveň, odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 


Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny

Datum Akce Forma/řada Pořadatel Místo Přihlášení
17.2.

OMEZOVÁNÍ RŮSTU PLEVELŮ - INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE, EKOLOGICKÉ MOŽNOSTI 
Ing. Marek Hamata, Milan Hrubý | Seminář je zaměřen na širokou škálu možného omezování růstu plevelných rostlin ve veřejném prostoru. Seminář  navazuje na přednášku, která zazněla na konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby (2.-4.12.2015, Luhačovicíce)

Profesní růst se SZKT SZKT Praha

KAPACITA NAPLNĚNA !!!

23.2.

KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝPĚSTKŮ OKRASNÝCH ROSTLIN
Ing. Stanislav Flek |  Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché nebot´ jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti. 

Profesní růst se SZKT SZKT Praha

prihlaska

2.3.

ROZPOČTOVÁNÍ V KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAVÁCH
Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut | Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále upozornění na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci dotačních programů AOPK. Další novinkou tohoto semináře je nabídka možného položkového rozpočtování zahradnických a krajinářských prací tak, aby byly pro zadavatele zakázek srozumitelnější a snazší k následné (zpětné) kontrole. 

Profesní růst se SZKT SZKT Praha

prihlaska


17.3.

PROVOZNĚ NEBEZPEČNÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY  
Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin

Profesní růst se SZKT SZKT Praha

KAPACITA NAPLNĚNA

22.3. (v jednání)

MINERALBETON VS. MLAT 
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., Ing. Zdenek Sendler 

Profesní růst se SZKT SZKT Litoměřice, areál Zahrada Čech bude zveřejněna

7.4.

VAZBY STROMŮ 
Ing. Marek Žďárský | Jednodenní praktické školení se věnuje zejména historii, vývoji a praktickému použití základních systémů instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů

Profesní růst se SZKT SPoD-ISA Praha

prihlaska

21.4.

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI 
David Hora, DiS. | Seminář je zaměřen především na navrhování technologií řezů v projektech,  jejich aplikaci na konkrétních stromech a kontrolu kvality po provedení řezu. Seminář je dále zaměřen na technologie řezu specifikované ve standardu řezu stromů ale také na případy, které standard neřeší.

Profesní růst se SZKT SPoD-ISA Jihlava

prihlaska

22.4.

KAPACITA NAPLĚNA !!!!

PROVOZNĚ NEBEZPEČNÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY  
Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin

Profesní růst se SZKT

SPoD-ISA Praha

prihlaska

12.-13.5.

CERTIFIKACE ETW

Certifikace SPoD-ISA Mělník

bude zveřejněna

11.-12.6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

Prohlídka SZKT Celá ČR

bude zveřejněna

2.-3.7.

MISTROVSTVÍ EVROPY VE STROMOLEZENÍ

Závody SPoD-ISA Praha, Stromovka

bezplatné

20.8.

MISTROVSTVÍ ČR STROMOLEZENÍ

Závody SPoD-ISA V jednání Tachov

bezplatné

22.-23.

STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM, národní arboristická konference

Konference SPoD-ISA V jednání Tachov

bezplatné

listopad/ prosinec

DNY ZAHRADÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY XXI.

Konference SZKT Luhačovice

bude zveřejněno

SR - správní rada SZKT
SPoD-ISA - rada Sekce péče o dřeviny - ISA
SKA IFLA CZ - rada Sekce krajinářské architektury IFLA CZ

Obchodní podmínky účasti na akcích.