Navigace: Domů Aktivity SZKT

Kalendář akcí pro rok 2017

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". 

Řada Profesní růst se SZKT

Profesni_rust_i

Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).

Cílová skupina: krajinářští architekti, architekti a projektanti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Řada Zahradnická škola se SZKT

Zahradnicka_skola_i

  • Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".
  • .
  • Cílová skupina:Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA) - základní úroveň, odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 


Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny

Kalendář akcí SZKT

Datum Akce Forma/řada Místo Přihlášení
19.1.

KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝPĚSTKŮ OKRASNÝCH ROSTLIN

kvalit-vypestky-100Ing. Stanislav Flek |  Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché neboť jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti.

Profesní růst se SZKT Bohumín

ZRUŠENO (bude stanoven nový termín)

23.1.

OMEZOVÁNÍ RŮSTU PLEVELŮ - INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE, EKOLOGICKÉ MOŽNOSTI  

plevel_wave_1

Ing. Marek Hamata, Milan Hrubý | Seminář je zaměřen na širokou škálu možného omezování růstu plevelných rostlin ve veřejném prostoru. 

Profesní růst se SZKT Praha

prihlaska

31.1.

VAZBY STROMŮ 
vazbaIng. Marek Žďárský | Jednodenní praktické školení se věnuje zejména historii, vývoji a praktickému použití základních systémů instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů

Profesní růst se SZKT Praha

prihlaska

7.2.

KARANTÉNNÍ A EXPANZIVNÍ ORGANISMY VYSKYTUJÍCÍ SE NA SÍDELNÍ ZELENI 

Kurz_1.-200

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek | Kurz je zaměřen především na organismy významně ohrožující existenci či omezující důležité funkce zeleně v sídlech (legislativní ukotvení problematiky, rizikové druhy dřevin, možnosti obrany či ochrany dřevin).

Profesní růst se SZKT

Praha

prihlaska

22.2.

ZAHRADY A HŘIŠTĚ PRO DĚTI 
baby-1676752_1920-100Více přednášejících | Jak navrhovat prostory pro děti? Kterých pravidel se držet a na co nezapomenout? Co děti vlastně baví? Jak správně vést participativní proces, kterého se účastní také děti? Jakých chyb se při navrhování zahrad a hřišť pro děti vyvarovat?

Profesní růst se SZKT

Praha

prihlaska

16.3.

PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM 
strom-ikonka-200

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa; Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu; Ochrana před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému); Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby; Výkon státní správy v ochraně dřevin, Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; Kontroly výkonu státní správy dřevin ČIŽP; Otázka odpovědnosti úředníka; Účast veřejnosti, práva ekologických spolků... 

Profesní růst se SZKT

Praha

prihlaska

21.3.

OCHRANA STROMŮ PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A JEJICH REALIZACI

ochrana_stromu_2-200David Hora, DiS. | Jak lze nejlépe ochránit strom při stavební činnosti? Jak postupovat při rekonstrukci parků, ulic nebo domů? Kdy je lepší strom zachovat a kdy raději pokácet a vysázet nový? Na co se zaměřit, aby stromy i po dokončené stavbě zůstaly dlouhou dobu zdravé, plnily všechny své funkce a byly pro okolí bezpečné? Pokud na všechny tyto aspekty myslíme už během projektové přípravy, šance jsou dobré.

Profesní růst se SZKT

Praha

prihlaska

březen

nebojte-se-autorizace-100NEBOJTE SE AUTORIZACE

připravuje se

Profesní růst se SZKT

Praha Připravuje se
4.4.

PARAZITICKÉ HOUBY A MUTUALISTICKÉ SYMBIÓZY S VAZBOU NA KOŘENOVÝ SYSTÉM DŘEVIN 

symbioza-100Ing. Jiří Rozsypálek | Kurz je zaměřen na houby s pozitivní i negativní vazbou především na kořenový systém dřevin v městském prostředí i mimo něj. 

Profesní růst se SZKT

Praha

prihlaska

25.4.

HMYZ PŮSOBÍCÍ VÝZNAMNÉ ŠKODY NA NELESNÍ ZELENI 
Kurz_3-200_2Ing. Petr Martinek | Tento kurz je určen odborné veřejnosti s vazbou na management péče o nelesní dřevinnou vegetaci jak ze státního, tak soukromého sektoru.

Profesní růst se SZKT Praha

prihlaska

11.5.

CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA ETW
20160512_115330-o-100Zvyšte si svojí profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. 

Přihlášení je možné pouze do 9. dubna 2017!

Zkouška

Mělník

prihlaska

květen

INVAZNÍ ROSTLINY

připravuje se

Profesní růst se SZKT

připravuje se

květen/červen

PROVOZNĚ NEBEZPEČNÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY

připravuje se

Profesní růst se SZKT

připravuje se

jaro

MOBILNÍ NÁDOBY

připravuje se

Profesní růst se SZKT

připravuje se

SR - správní rada SZKT
SPoD-ISA - rada Sekce péče o dřeviny - ISA
SKA IFLA CZ - rada Sekce krajinářské architektury IFLA CZ

Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Kalendář akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

15.2.-16.2.

 Záhradnícke fórum, konference

Nitra, Slovensko SZKT Slovensko
10.3.-12.3.

Stavby z přírodních materiálů 2017, konference

Praha Baobaby

11.-14.6.

WFRS Regional Rose Convention

Lublaň, Slovinsko v pozvánce
28.7.-2.8.

ISA KONFERENCE A MISTROVSTVÍ SVĚTA VE STROMOLEZENÍ 

Washington, DC, USA  

ISA