Navigace: Domů Aktivity SZKT

Kalendář akcí pro rok 2015

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". 

Řada Profesní růst se SZKT

Profesni_rust_i

Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).

Cílová skupina: krajinářští architekti a projektanti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Řada Zahradnická škola se SZKT

Zahradnicka_skola_i

  • Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".
  • .
  • Cílová skupina:Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA) - základní úroveň, odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 


Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny

Datum Akce Forma/řada Pořadatel Místo Přihlášení
14.5.

STŘEŠNÍ ZAHRADY
Ing. Radek Pavlačka | Zakládání, údržba, exkurze - odborný seminář se věnuje se seznámení s technologiemi střešních zahrad. Součástí bude také odborná vycházka s praktickými ukázkami. 

Profesní růst se SZKT SZKT

Olomouc

prihlaska

18.5.

VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ
Ing. Martin Vlasák, Ph.D. | Seminář je zaměřen na výsadbu keřů a jejich následnou péči, především řez. Východiskem je představení této problematiky v intencích nově vznikajícího standardu výsadby a řezu keřů, který je součástí arboristických standardů AOPK ČR.

Zahradnická škola
se SZKT 
SZKT 

Zahrada Čech, Litoměřice

prihlaska

19.5. ZRUŠENO

OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
David Hora, DiS. | Seminář je určený zejména dodavatelům vlastní ochrany stromu při stavbách. Zaměříme se na práci s projektovou dokumentací, její promítnutí do vlastní stavby. Účastníci se budou učit vyhodnocovat vhodnost a reálnost způsobu ochrany specifikované v projektové dokumentaci.  

Zahradnická škola
se SZKT 
SZKT

Zahrada, Čech, Litoměřice

prihlaska

21.5. ZRUŠENO

PROČ A KDE SE PREZENTOVAT
Ing. Arch. Petra Kříčková, Ing. Arch. Dalibor Dzurilla | Naučte se pracovat s obrazem a ukažte ze sebe světu to nejlepší. 

Přednáška o obsahu a formě současné a budoucí prezentace krajinářského architekta na webu.
Profesní růst se SZKT SZKT

Praha

prihlaska

11.6.

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI, APLIKACE STANDARDU ŘEZU V PRAXI
David Hora, DiS. | Seminář je zaměřen především na navrhování technologií řezů v projektech,  jejich aplikaci na konkrétních stromech a kontrolu kvality po provedení řezu. Seminář je dále zaměřen na technologie řezu specifikované ve standardu řezu stromů ale také na případy, které standard neřeší.

Profesní růst se SZKT SZKT Jihlava

prihlaska

13.-14.6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

prohlídka SZKT

celá ČR

není třeba
srpen

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ

závody SPoD-ISA

pro veřejnost zdarma
srpen

STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM

konference SPoD-ISA

bude zveřejněna
září

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA

soutěž Zahrada Čech ve spolupráci se SZKT Zahrada Čech, Litoměřice

prihlaska

září

RŮŽE A DALŠÍ OKRASNÉ KEŘE VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Ing. Martin Vlasák, Ph.D. 

Profesní růst se SZKT SZKT Praha bude zveřejněna
2.-4.12.

DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY

konference SZKT

Luhačovice

bude zveřejněna

SR - správní rada SZKT
SPoD-ISA - rada Sekce péče o dřeviny - ISA
SKA IFLA CZ - rada Sekce krajinářské architektury IFLA CZ

Obchodní podmínky účasti na akcích.