Navigace: Domů Aktivity SZKT

Kalendář akcí pro rok 2015

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". 

Řada Profesní růst se SZKT

Profesni_rust_i

Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).

Cílová skupina: krajinářští architekti a projektanti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Řada Zahradnická škola se SZKT

Zahradnicka_skola_i

  • Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".
  • .
  • Cílová skupina:Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA) - základní úroveň, odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 


Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny

Datum Akce Forma/řada Pořadatel Místo Přihlášení
19.2.

KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝPĚSTKŮ OKRASNÝCH ROSTLIN
Ing. Stanislav Flek | Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché nebot´ jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti. V přednáškovém bloku se dozvíte...

profesní růst
se SZKT
SZKT

Praha

prihlaska

5.3. NEBEZPEČNÉ ROSTLINY 
Ing. Samuel Burian | Kdy a kterým bylinám a dřevinám se vyhnout? Čím mohou být rostliny nebezpečné - toxicita, alergeny, jiná rizika; Hodnocení rizika a přijatelné riziko, čeho se doopravdy bát; Jedovaté rostliny - hodnocení toxicity, hlavní skupiny toxinů, přehled jedovatých rostlin...
Profesní růst
se SZKT
SKA IFLA CZ

Brno

ZRUŠENO

prihlaska

16.3. ŘEZ STROMŮ
Ing. Jiří Skotnica | Kurz je určen pro pracovníky veřejné zprávy, zahradnických firem a společností zabývajících se péčí o doprovodnou zeleň komunikací a liniových staveb a začínající stromolezce. Kurz je zaměřen především na vysvětlení problematiky udržovacích a stabilizačních řezů v návaznosti na standard AOPK ČR, Řez stromů AS02002. Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW. 
Zahradnická škola
se SZKT
SPoD-ISA Litoměřice

prihlaska

17.3. ZÁKLADY HODNOCENÍ STROMŮ
Ing. Ingrid Hlinomazová| Seminář je zaměřený na základní úroveň hodnocení stavu stromů pomocí vizuálních technik. Vychází z aktuálních požadavků na hodnocení stromů a zpracování dendrologických průzkumů. Zahrnuje teoretické shrnutí problematiky i praktický nácvik hodnocení v terénu. Je vhodný nejen pro zájemce o certifikace ETW a ČCA. 

Zahradnická škola 
se SZKT

SPoD-ISA Litoměřice

prihlaska

26.3.

TRAVNATÉ PLOCHY VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Milan Hrubý, Ing. Marek Hamata | Zpracování půdy, založení a následná péče, mechanizace (zaměření zejména na sídlištní travnaté plochy, parkové trávníky a travnaté plochy při komunikacích)

Profesní růst 
se SZKT 

SZKT Praha

prihlaska

27.3.

KURZ PRVNÍ POMOCI A ZÁCHRANY PRO STROMOLEZCE I. 
Kurz je určen pro profesionální stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je zaměřen především na praktické zvládnutí krizových situací, osvojení si zásad a postupů první pomoci a bezpečný transport zraněného z koruny stromu v lokalitách s dobře dostupnou zdravotní péčí (tzn. v místech kam dojede záchranná služba). Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Profesní růst
se SZKT 

SZKT Hradec Králové

prihlaska

2.4.

ÚSES - JAKO NÁSTROJ OCHRANY KRAJINY
Ing. Eva Voženílková, RNDr. Miroslav Hájek | Cílem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům přehlednou informaci o legislativním a věcném rámci územního systému ekologické stability, jehož vytváření je podle zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů veřejným zájmem.

Profesní růst
se SZKT
SZKT

Brno

prihlaska

9.4.

VAZBY STROMŮ
Ing. Marek Žďárský | Jednodenní praktické školení se věnuje zejména historii, vývoji a praktickému použití základních systémů instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů.

Profesní růst
se SZKT
SPoD-ISA

Brno

prihlaska

14.4.

TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR
JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

 

Profesní růst
se SZKT
SZKT Praha

bude zveřejněno
23.-24.4

CERTIFIKACE ETW

Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. 

zkouška SPoD-SZKT

Mělník

prihlaska

28.4.

OD PROJEKTU K REALIZACI "Pohled investora, autora a realizátora" | Zadání projektu, Zásady zhotovení dokumentace, Stavební řízení, Pohled projektanta, Pohled realizátora

konference SZKT a MÚ Praha 3

Praha 3

bude zveřejněno

14.5.

ZELENÉ STŘECHY
Ing. Radek Pavlačka | přednáška s odbornou vycházkou

Profesní růst se SZKT SZKT

Olomouc

bude zveřejněno

18.5.

VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ
Ing. Martin Vlasák, Ph.D.

Zahradnická škola
se SZKT 
SZKT 

Zahrada Čech, Litoměřice

bude zveřejněno
19.5.

OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
David Hora, DiS. 

Zahradnická škola
se SZKT 
SZKT

Zahrada, Čech, Litoměřice

bude zveřejněno

červen

RŮŽE A DALŠÍ OKRASNÉ KEŘE VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Ing. Martin Vlasák, Ph.D. 

Profesní růst se SZKT SZKT Praha

bude zveřejněno

červen

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI, APLIKACE STANDARDU ŘEZU V PRAXI
David Hora, DiS.

Profesní růst se SZKT SZKT Jihlava

bude zveřejněno

13.-14.6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

prohlídka SZKT

celá ČR

není třeba
srpen

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ

závody SPoD-ISA

pro veřejnost zdarma
srpen

STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM

konference SPoD-ISA

bude zveřejněna
září

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA

soutěž SZKT ve spolupráci se Zahradou Čech Zahrada Čech, Litoměřice
2.-4.12.

DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY

konference SZKT

Luhačovice

bude zveřejněna

SR - správní rada SZKT
SPoD-ISA - rada Sekce péče o dřeviny - ISA
SKA IFLA CZ - rada Sekce krajinářské architektury IFLA CZ

Obchodní podmínky účasti na akcích.