Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce Obchodní podmínky - První pomoc

Obchodní podmínky - První pomoc

Tisk

Obchodní podmínky

 1. Na akci se můžete přihlásit prostřednictvím zasláním řádně vyplněného on-line formuláře nebo jiným předem domluveným způsobem např. objednávkou zaslanou prostřednictvím e-mailu na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popřípadě i zasláním klasickou poštou na adresu kanceláře SZKT.
 2. Přijetí Vaší přihlášky potvrdí krátké sdělení na on-line formuláři po jeho odeslání nebo v případě tištěné objednávky SZKT potvrdí krátkým e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu.
 3. Přihláška zaslaná kterýmkoliv z výše uvedených způsobů je závazná a nelze od ní dodatečně odstoupit bez dohody se SZKT s ohledem na storno podmínky (níže upravují body 10-13).
 4. Studenti, kteří si nárokují snížené vložné, musejí být frekventanty řádného denního studia a ve věku do 26 let včetně. Nutno doložit.
 5. Cena akce je uvedena včetně DPH.
 6. Závazné rezervace případného ubytování a stravování si zajišťuje každý účastník individuálně, pokud není uvedeno jinak.
 7. Platba probíhá na základě předfaktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.
 8. Řádný daňový doklad se vystavuje nejdříve v den akce.

Storno podmínky 

 1. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně. Rozhodujícím datem je datum, kdy SZKT obdrží storno přihlášky – ať už e-mailem nebo faxem.  
 2. Bezplatné storno přihlášky je možné provést nejpozději do 12. dubna 2016. Účastnický poplatek je na vyžádání vrácen.
 3. V případě provedení storna přihlášky v termínu  13. až 27. dubna 2016  činí storno poplatek 100% hodnoty účastnického poplatku, účastník má právo na materiály pokud jsou součástí akce (zájem o materiály je potřeba účastníkem potvrdit).
 4. V případě neúčasti a neomluvení se z akce alespoň 1 pracovní den předem je povinen účastník uhradit 100% účastnický poplatek a má právo na materiály pokud jsou součástí akce (zájem o materiály je potřeba účastníkem potvrdit).
 5. Účastník za sebe může vyslat náhradníka.

Ostatní ujednání

 1. SZKT si vyhrazuje právo přesunout data konání akcí v případě, že dojde k události, která konání akce znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi může být sjednán nový termín akce.
 2. SZKT si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci, pokud se ani 7 pracovních dnů před začátkem akce závazně nepřihlásil minimální počet uchazečů. V tomto případě může být s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.
 3. V zájmu plynulého průběhu semináře a pro Vaše pohodlí věnujte pozornost informacím zde uvedeným. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu z. s. nenese odpovědnost za obtíže či škody způsobené nepřesným či neúplným vyplněním přihlášky!

Děkujeme Vám, že podmínky respektujete a těšíme se na Vaši účast!