Navigace: Domů Kalendář akcí Portfolio seminářů

Portfolio seminářů

Tisk

Níže naleznete seznam seminářů, které máme v dlouhodobé nabídce. Nemají ještě konkrétní datum, některé plánované mají jen určené místo. Svými preferencemi můžete ovlivnit, které z nich se budou konat v nejbližší době. Při označení konkrétního semináře dostatečným množstvím předběžných zájemců seminář pro Vás uspořádáme do tří měsíců a na uvedený email Vám teprve zašleme závaznou přihlášku.


Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úpravpredbezny-zajem

Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut | Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále lektoři upozorní na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci dotačních programů Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).Kvalitativní parametry výpěstků okrasných rostlinpredbezny-zajem

Ing. Stanislav Flek |  Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché neboť jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti


Výsadba stromů v urbanizovaném prostředípredbezny-zajem

Seminář akreditován MV ČR - číslo akreditace: AK/PV-511/2017

Ladislav Kejha | Seminář se bude zabývat výsadbou stromů na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Cílem každé výsadby je ujmutí vysazených stromů a zajištění perspektivního růstu a jejich dlouhodobé životnosti a provozní bezpečnosti na stanovišti. Zopakujeme si základní předpoklady jak ujmutí a dlouholeté perspektivy dosáhnout a jak nám v tom může pomoci standard výsadby stromů  (SPPK A02 001: 2013 - Výsadba stromů). 


predbezny-zajem

Technika řezu, zakládací řezy mladých stromů a principy povýsadbové péče - seminář na toto téma vypsán na 29.3. 2018 - hlásit se můžete zde: 

http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/technika-a-technologie-rezu-stromu-29.3.-2018.html

Ing. Pavel Wágner | Školení se zabývá vysvětlením principů správné techniky řezu a její uplatnění při řezu mladých stromů. Dále detailně rozebere technologie zakládacích řezů od založení koruny, přes povýsadbový až k výchovnému  řezu. Součástí školení budou zmíněny i principy povýsadbové péče, nejčastější chyby v praxi a jejich možná eliminace.


predbezny-zajemProvozně nebezpečné dřevokazné houby

Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.


predbezny-zajemHmyz působící významné škody na nelesní zeleni 

Ing. Petr Martinek | Tento kurz je určen odborné veřejnosti s vazbou na management péče o nelesní dřevinnou vegetaci jak ze státního, tak soukromého sektoru.


predbezny-zajemKaranténní a expanzivní organismy vyskytující se na sídelní zeleni

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek | Kurz je zaměřen především na organismy významně ohrožující existenci či omezující důležité funkce zeleně v sídlech (legislativní ukotvení problematiky, rizikové druhy dřevin, možnosti obrany či ochrany dřevin).


predbezny-zajemParazitické houby a mutualistické symbiózy s vazbou na kořenový systém dřevin 

Ing. Jiří Rozsypálek | Kurz je zaměřen na houby s pozitivní i negativní vazbou především na kořenový systém dřevin v městském prostředí i mimo něj.