Navigace: Domů Profesní růst Naučné plakáty

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

uvod

Tisk

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA 

AKTIVITA SZKT MĚLA SMYSL, HROZBA DALŠÍHO KÁCENÍ DŘEVIN PROZATÍM ODVRÁCENA!

Vážení členové a příznivci SZKT,

přinášíme Vám aktuální zprávy týkající se projednávání tzv. invazní novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a navržené změny režimu kácení dřevin, které rostou v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací (§ 8, odst. 2 zákona). Navržená změna výrazně oslabovala právní ochranu dřevin,  hrozilo nekontrolovatelné kácení význačných stromořadí v centrech měst a obcí.

SZKT se proti tomuto návrhu jasně vymezila a spolu s Vámi vyvinula značné úsilí a aktivitu, aby tato změna byla z návrhu novely stažena.

Věříme, že právě aktivita SZKT vedla k tomu, že navržená změna režimu kácení byla z návrhu zákona úplně vyškrtnuta a na jednání Vlády ČR byl návrh zákona dne 6. 1. 2020 schválen bez této změny!  viz   usnesení  

 Vedení SZKT v této věci jednalo s ministrem ŽP, Mgr. Richardem Brabcem a jeho náměstky, na konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích pozvala náměstka ministra ŽP Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D. a spolu se 400 účastníky s ním diskutovala o navržené změně a jejích důsledcích, informovala o věci ve veřejných médiích a své stanovisko a důvody nesouhlasu zaslala Legislativní radě vlády a otevřeným dopisem znovu ministrovi ŽP.

Za pomoc a vyjádřenou podporu v této věci Vám všem moc děkujeme. Stejný podíl na tomto výsledku mají i aktivity dalších organizací jako např.  ČSOP, Arnika, Hnutí Duha a dal., kterým děkujeme za spolupráci. Nezanedbatelná byla i osobní aktivita a odborná podpora jednotlivců, v případě SZKT  jmenovitě podpora JUDr. RNDr. Jitky Jelínkové, Ph.D.

SZKT jako největší profesní oborová organizace v ČR bude v těchto aktivitách dále pokračovat a vyjadřovat se k veřejnému dění, dotýkajícího se našich profesí. Tato pozitivní zpráva je důkazem, že naše činnost má smysl a je naší profesní povinností být v tomto smyslu dále aktivní.  

                                                                                                                                   Ing. Ondřej Feit, ředitel SZKT, z.s.Výběr z kalendáře akcí


logo_CAKAPRACOVNÍ SETKÁNÍ K TÉMATU HLEDÁNÍ MISE / VIZE ČAKA

23. 1. 2020, Praha


SZKT-logo-2015-JPG_leva_zarazka_m
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SZKT, z.s.
29. 1. 2020, Jihlava


4. 2. 2020, PRAHA
Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut | Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále upozornění na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci dotačních programů AOPK. Další novinkou tohoto semináře je nabídka možného položkového rozpočtování zahradnických a krajinářských prací tak, aby byly pro zadavatele zakázek srozumitelnější a snazší k následné (zpětné) kontrole.  Námi nabízená struktura položkových rozpočtů by měla usnadnit i práci rozpočtářům v zahradnických firmách, které zakázky naceňují a soutěží o ně.

25. - 26. 2. 2020, PRŮHONICE
Ing. Martin Vlasák, Ph.D. | Dvoudenní workshop s omezeným počtem účastníků věnovaný řezu keřů, růží a lián s teoretickou a praktickou částí během obou dvou dnů. Náplní workshopu pro první den bude péče o keře, jmenovitě výsadba a řez. Bude představeno dělení keřů, ze kterého vyplývají praktické postupy při jejich pěstování. Budou popsány jednotlivé techniky a technologie řezu. Druhý den budou samostatně řešeny dřevité liány a růže. V případě růží budou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými pěstitelskými skupinami a vlivem původních rodičů. Celá problematika bude také představena v exteriéru s praktickými ukázkami a možností vlastní práce pod vedením lektora.

branch-73326_640
 5. 3. 2020, PRŮHONICE
 Kapacita semináře byla naplněna.
 Pro velký zájem je vypsán další termín 17. 3. 2020.
 Ing. Marek Žďárský | Seminář s ukázkami dřevin a techniky řezů vybraných mladých stromů   v terénu (řezy dřevin budou probíhat školitelem ze země pouze pomocí ruční pilky a   dvousečných nůžek u jím vybraných jedinců). Seminář bude probíhat převážně venku pouze s krátkým teoretickým úvodem v učebně.

Parkov_trvnk_pobytov_1
10. 3. 2020, PRAHA
Ing. Marek Hamata | Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem.

Důraz bude kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru, na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí semináře je i exkurze (po obědě) s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách...

Seminář je akreditovaný, číslo akreditace: AK/PV-216/2018


Výběr z novinek


darkovy_poukaz__velky2_VANOCEChcete obdarovat své blízké nebo kolegy? Nadělte jim praktický dárek ve formě předplatného našeho odborného časopisu Zahrada-Park-Krajina pro příští rok! Předplatné můžete objednat na tomto odkazu: 

https://forms.gle/nNuZzajw3xDh928F8


Veletrh GaLaBau 2020

Převážné většině z Vás je veletrh  GaLaBau znám z pozice návštěvníka. Zvažujete-li však vaši aktivní účast na tomto mezinárodním veletrhu jako vystavovatelé, tak můžete začít s přípravami.
Pořadatel veletrhu GaLaBau, který se uskuteční 16. - 19. září 2020 v Norimberku, zahájil přípravy dalšího ročníku. Veletrh GaLaBau si po dobu své 23 leté existence získal významné postavení v „zelené branži“. Pravidelně zde vystavuje kolem 1300 firem z celého světa. Na minulý ročník přijelo do Norimberku přes 72.000 návštěvníků, aby se informovali trendech v oblasti plánování, výstavby a údržby zeleně.
GaLaBau ve zkratce:
  • má kontraktační charakter, je neprodejní, koná se v sudých letech vždy v polovině září na výstavišti v Norimberku,
  • zahrnuje kompletní spektrum služeb plánování, výstavby a údržby zelených ploch,
  • cílovou skupinou na straně návštěvníků jsou firmy zabývající touto činností, zahradní architekti, zástupci měst a obcí, atd.,
  • vystavovatelé přichází z oborů: stroje na údržbu zelených ploch, stavební stroje, stavební materiály, rostliny, sportovní, dětská a golfová hřiště,
  • v roce 2018 vystavovalo 1.300 firem a veletrh navštívilo během čtyř dnů 72.000 odborníků.
Máte-li zájem na veletrhu aktivně vystavovat, zajímáte-li se o podrobnosti k účasti, o cenovou kalkulaci a další detailní informace, neváhejte kontaktovat výhradní zastoupení veletrhu v ČR, společnost PROveletrhy s.r.o., Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Otevřený dopis ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi - nesouhlas s plánovanou změnou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (invazní novela) 

Vážený pane ministře,

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. (SZKT), jako největší profesní organizace v ČR, sdružující odborníky z řad krajinářských architektů, projektantů zahradních úprav, arboristů, zahradníků, správců zeleně, úředníků státní správy a samosprávy, se na Vás obrací ve věci plánovaného projednání tzv. invazní novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která implementuje právní předpisy Evropské unie, týkající se problematiky invazních nepůvodních druhů živočichů a rostlin.

.....  celé znění ......


BYL VYDÁN NOVÝ ARBORISTICKÝ STANDARD AOPK ČR - SPPK A 02 009 Speciální zásahy na stromech


Uspořádáme seminář na klíč nejen pro stavební firmy, projekční firmy, správce zeleně.... Neváhejte nás kontaktovat pro podrobnosti:

 Ochrana dřevin při stavebních činnostech - nabídka semináře na klíč pro stavební firmy


Co si přečteme- zapomeneme, co vidíme – naučíme se, co si vyzkoušíme - pochopíme  :-)

Firma ITTEC, s.r.o. pokračuje v úspěšném programu seminářů a školení v oblasti závlah i formou dílen, které firmám mohou pomoci osvojit si nové, případně prohloubit dosavadní dovednosti, a také získat certifikáty, kterými se budou moci prezentovat.

Letošní typy školení:
28.1.2020 - B1   Teorie a praxe návrhu závlahových systémů – dílna
29.1.2020 - C1   Osvětlovací technika do zahrad in-lite/ Čerpací technika
30.1.2020 – B2   Teorie a praxe instalace závlahových systémů – dílna
Na školení je nutno se předem přihlásit!! Více informací najdete na www.ittec.cz.

IRIMON - školení závlahy 2020
Pro členy SZKT zvýhodněná cena vložného!
Základní technická školení:
20.1.2020 B0 - Představení produktů, služeb a novinek IRIMON 2020
21.1.2020 B1 - Lexikon základních pravidel pro návrh a montáž AZS
22.1.2020 B2 - Praktické projekční školení AZS - Workshop
23.1.2020 B3 - Praktické montážní školení AZS - Workshop

Odborné workshopy:
4.2.2020 E31 - Agrozávlaha a mikrozávlaha
               E32 - Hunter Hydrawise I. - Basic
5.2.2020 E33 - Pokročilé řídící systémy ICC2, ACC2, CENTRALUS
               E34 - Hunter Hydrawise II. - Upgrade
11.2.2020 E35, E36 - Servis a řešení poruch AZS
12.2.2020 E37, E38 - Kombinace vodních zdrojů

Kompletní pozvánku naleznete zde.