Navigace: Domů Profesní růst Naučné plakáty

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

uvod

Tisk

Výběr z kalendáře akcí29.5. 2019, PRAHA
První seminář z cyklu S krajinou jen dobře – cyklus přednášek zaměřený na plánování krajiny a aktuální trendy v krajinném plánování, které je v poslední době často diskutované, ovšem jen málo kdo se v něm orientuje.První úvodní seminář si klade za cíl seznámit účastníky s nástroji, které jsou v rámci plánování krajiny běžně užívány. Bude představen jejich obsah a význam, seznámíme se s procesem jejich pořízení a osobou, která je může projektovat. Zaměříme se také na možnost přechodu takového krajinného nástroje do realizace (návaznost na dotační programy). Seminář bude doprovázen ukázkami zdařilých projektů realizovaných v posledních letech. Na úvodní seminář budou navazovat dílčí semináře zaměřené na detailní seznámení s jednotlivými nástroji krajinného plánování, jako jsou: komplexní pozemkové úpravy, krajinný plán, krajinná studie, nástroje územního plánování a mnoho dalších. Tyto semináře se pak budou věnovat podrobně danému tématu.

11.6. 2019, PRAHA
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Právní aspekty ochrany významných krajinných prvků (VKP) podle zákona o ochraně přírody a krajiny, vztah k vodnímu zákonu a dalším právním předpisům, judikatura

trvalky_trebon

13.-14.6. 2019, TŘEBOŇ
Jan Nussbauer, Ing. Jaroslav Fliegl a Mgr. Rostislav Černý, CSc. | Dvoudenní workshop, během kterého účastníci společně zrealizují neobvyklý trvalkový záhon o velikosti 250 m2 ve stylu bohatě kvetoucí trvalkové louky v lázních v Třeboni. První den bude věnován teorii výsadby trvalkového záhonu, seznámení se s vybraným sortimentem trvalek.  Odpoledne bude věnováno lázeňskému parku, jeho historii  i výhledům  do budoucnosti. První den bude zakončen procházkou parkem, prohlídkou květnatých luk a obhlídkou plochy pro výsadbu záhonu. Druhý den bude věnován samotné realizaci – rozmístění rostlin a především jejich výsadbě. Následovat bude diskuze a návštěva Botanického ústavu v Třeboni.

13.6. 2019, PRAHA
Na workshopu, který navazuje na první seminář (29.5. 2019, Praha) z cyklu S krajinou jen dobře, bude detailně představen proces zpracování pozemkových úprav, a to jak z pohledu úředníka, tak z pohledu projektanta. Zazní příspěvky krajinářských architektů, které shrnou jejich zkušenosti a pohled na tento nástroj krajinného plánování. Následně proběhne diskuze, která bude hledat možnosti spolupráce projektantů pozemkových úprav a krajinářských architektů s cílem maximálního využití projektů pozemkových úprav pro zlepšení současného stavu krajiny.

Untitled_2PRÁCE S MOTOROVOU PILOU V KORUNĚ STOJÍCÍHO STROMU
13.6. 2019, ŽĎÁR NAD ORLICÍ
Jindřich Pražák, Hana Kaplanová, DiS. | Podle současné legislativy všichni uživatelé motorových pil s horní rukojetí musí projít  školením specielně zaměřeným na použití těchto pil (viz. Nařízení vlády č339/2017 Sb. a návod k obsluze)
Na kurzu Vás seznámíme s aktuálními bezpečnostními předpisy a nařízeními, které se týkají práce s ruční řetězovou motorovou pilou při práci v koruně stojícího stromu. Po krátkém teoretickém úvodu se přesuneme do terénu, kde proběhne ukázka správného a bezpečného použití motorové pily v koruně stromu a nácvik různých typů řezu. Prakticky také probereme správnou údržbu motorové pily a techniku broušení řetězu.

AREAL_BUGA_PAVILON

18.-19.6.2019, HEILBRONN, NĚMECKO
Exkurze na zahradnickou výstavu s návštěvou Norimberku na revitalizaci severního břehu jezera Wöhrder See a večerní prohlídkou města Heilbronn s průvodcem. Kapacita omezena! Uzávěrka přihlášek prodloužena !!!!

18.6. 2019, BRNO
Ing. Petr Martinek, Ph.D. | Praktická terénní pochůzka kolem dřevin v parku Lužánky. Workshop bude tvořen rozsáhlým výkladem s praktickými ukázkami determinace hmyzu, který se na dřevinách rostoucích mimo les vyskytuje. Komentovány budou především možné dopady aktivity bezobratlých na fyziologický stav hostitelské dřeviny a také možná managementová opatření pro zabránění dalších škod na dotčených stromových jedincích. Kurz nebude zaměřen pouze na škodlivě působící hmyzí druhy, komentovány budou také obecné zákonitosti výskytu zvláště chráněných druhů hmyzu na dřevinách.

Kapacita je omezena na 20 míst!


Prvni_pomoc_3ZÁCHRANA ZRANĚNÉHO A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
27.6. 2019, ŽĎÁR NAD ORLICÍ
Jindřich Pražák | Kurz je zaměřen především technickou stránku záchrany stromolezce z koruny stromu v různých situacích. Současně budete stručně seznámeni s obecnými principy bezpečnosti práce z organizačního pohledu a základy poskytování první pomoci v místech dobře dostupnou zdravotní péčí. Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW. Na závěr kurzu se mohou účastníci nechat přezkoušet z technické záchrany a poskytování první pomoci, a pokud zkoušku úspěšně zvládnou, bude jim uznávána jako nahráda za zkoušku Záchrana zraněného v rámci certifikace ETW pořádané SZKT. 


Výběr z novinek


NOVÝ ARBORISTICKÝ STANDARD AOPK ČR -  BEZPEČNOSTNÍ VAZBY A OSTATNÍ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY


Zpráva ze Shromáždění členů Sekce Správa zeleně - Dne 28. února 2019 proběhlo ustavující Shromáždění členů Sekce Správa zeleně....... pokračování zde.


Podpořte, prosím, český národní strom v anketě Evropský strom roku 2019. Lípa svobody z Velkých Opatovic reprezentuje Českou republiku v konkurenci 14 evropských zemí.


Memorandum Děti a město / Prostor pro hru vzniklo jako výstup druhého ročníku  konference Architektura dětem 2018, která proběhla ke konci října minulého roku v prostorách CAMP (Centrum Architektury a Městského Plánování) v Praze.

Cílem memoranda je přispět ke zkvalitnění prostředí pro hru a trávení volného času dětí, mládeže a celé komunity.  Memorandum můžete podpořit na stránkách  www.architekturadetem.cz, kde naleznete také více informací o proběhlé konferenci včetně videozáznamů příspěvků jednotlivých přednášejících.


 Ochrana dřevin při stavebních činnostech - nabídka semináře na klíč pro stavební firmy