Navigace: Domů

Naše činnosti



Vzdělávací program jednodenních seminářů

Tisk

Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". 

Řada Profesní růst se SZKT

Profesni_rust_i

Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).

Cílová skupina: krajinářští architekti, architekti a projektanti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Řada Zahradnická škola se SZKT

Zahradnicka_skola_i

Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".

Cílová skupina: Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA) - základní úroveň, odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 

 

Naše činnosti

Tisk

Tabulkový přehled našich činností - ve zkratce zde

Pravidelně pořádáme:

  • jednodenní i vícedenní odborné semináře, workshopy a pracovní setkání, odborné zájezdy, exkurze apod.
  • Každoroční konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby – pravidelné třídenní setkání odborníků spojené s přednáškami a diskusními panely a prezentací firem ze souvisejících oborů
  • Národní arboristická konference Strom pro život - život pro strom – každoročně pořádaná akce tematicky zaměřená na problematiku dřevin v sídlech, péči a údržbu o ně a další související problematiku
  • Mistrovství ČR ve stromolezení, každoroční závody, které probíhají s jedno či dvoudenním předstihem před arboristickou konferencí Strom pro život - život pro strom. Smyslem těchto divácky atraktivních utkání je nejen zlepšit a rozvíjet praktiky bezpečného lezení, stejně jako zdokonalit lezecké techniky, ale mají též zpopularizovat, a skrze napínavou podívanou přiblížit veřejnosti práci stromolezců. Stromolezci - arboristé - jsou odborníci, kteří pečují o stromy v našich sídlech a ve svém oboru mají nezastupitelnou roli.
  • Víkend otevřených zahrad - osvětový projekt, každoročně probíhající napříč celou Evropou vždy 2.víkend v červnu. Lidem se v uvedený termín otevírá možnost nahlédnout do běžně nepřístupných zahrad, ale také poznat své oblíbené parky novým způsobem. Veřejnost se při této příležitosti může seznámit s přístupem odborníků v otázkách zeleně a získat tak nový pohled na její funkci a význam v životě. Během Víkendu otevřených zahrad pořádá řada navštěvovaných objektů bohatý doprovodný program zahrnující komentované prohlídky, komponované kulturní programy, aktivity pro děti, koncerty atd.
P6210010-web VOZ_web Pisecna_stred_obce_web1  Dolni_Brezany_web

Vydáváme:

Organizujeme:

Spolupracujeme:

Jsme členy:

 

Informační leták ke stažení:

kdo_jsme