1. iniciační setkání pracovní skupiny Celoživotní vzdělávání

Tisk

23.8.2018

Dne 19. července 2018 se v sídle SZKT sešla na své první iniciační schůzce Pracovní skupina Celoživotní vzdělávání. Na setkání byli přítomni: Ing. Jitka Trevisan - krajinářská architektka, Paedr. Bc. Daniel Vašková Kasáková - vedoucí ref. ŽP Mesta Sereď, Ing. Pavel Wágner - Arbonet, Ing. Miroslav Ezechel - ČZA Mělník, Blanka Malá - studentka, Martin Straka - student, Ivo Weiss, DiS. - realizátor, Ing. Ondřej Feit - ředitel SZKT. PS si jako své prvotní cíle do dalšího setkání stanovila: komunikaci a spolupráci s ostatními organizacemi s podobným zaměřením jak v ČR tak v zahraničí; aktivně spolupracovat s ostatními pracovními skupinami v SZKT; definovat konkrétní zaměření a cíle pracovní skupiny; zmapovat systém a nabídku vzdělávání v ČR a v SR.

Druhé setkání pracovní skupiny proběhne dne 26.9.2018 od 16:00 v Černošicích - bude navazovat na seminář o bahenních a vodních rostlinách.