Aktualizace údajů a nové info pro členy SZKT a sekcí

Tisk
Vážené členky, vážení členové Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a jejích sekcí,

děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu. V rámci zlepšování našich služeb a snaze lépe reagovat na vaše potřeby bychom s Vaší pomocí rádi aktualizovali členskou databázi. Stávajícímu materiálu chybí některé důležité údaje a je již z dnešního pohledu nedostatečná. Pro co nejefektivnější funkci a základní účel naší Společnosti - spolupráci členů na společných cílech vidíme jako nezbytné doplnění některých údajů, které „výkonným složkám" pomohou komunikaci s Vámi a také pomohou vytvořit a připravit půdu pro lépe spolupracující síť odborníků.

Vytvořili jsme proto novou přihlášku - formulář, ve kterém jsou některé údaje navíc. Pomozte nám proto, prosím, údaje aktualizovat. Zabere Vám to jen pár minut a nám to velmi pomůže v práci se správnými údaji, ať již ve zmíněné komunikaci s Vámi či při prezentaci našich členů.

Jak doplnit údaje:
1) Vždy vyplňte svoje jméno nebo název organizace, abychom věděli za koho jsou údaje aktualizované
2) Pokud jste si změnili emailovou adresu, poštovní adresu, nebo máte nový telefon, doplňte aktuální
3) Nově evidujeme např. údaje: detailnější profesní orientace, čísla autorizací, soudní znalectví, druhy certifikací apod.

4) Novou položkou je také okénko, kde můžete zatrhnout v jaké oblasti byste rádi mohli být aktivní a spolupracovat tak v rámci Společnosti jakožto občanského sdružení na naplňování jeho poslání, kvůli kterému vlastně vzniklo. Totiž společnými silami prosazovat cíle v oblasti zahradní a krajinářské tvorby při plánování, realizaci, správě a ochraně krajiny, parků a zahrad.

A jakým způsobem? To už je na vzájemné dohodě, konkrétní příležitosti a také Vašich podnětech jak přispět ke konstruktivní, odborné spolupráci při využívání krajiny a urbanizovaného prostoru a prosazovat respekt k odbornému názoru při rozhodování, které se týká krajiny a urbanizovaného prostoru. Dalším příkladem je zvyšování odborné úrovně dílčích profesí v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, které se podílejí na řízení, plánování, rozhodování, projektování, realizaci, následné správě a údržbě a ochraně krajiny, parků a zahrad. V neposlední řadě je to ovlivňování legislativy, která se týká činnosti zmíněných profesí nebo pomoc prostřednictvím odborné diskuse jako nezbytného předpokladu pro hledání optimálních řešení.

5) Tip: Můžete do těla e-mailu napsat jakékoliv další podněty, které Vás napadnou. Budeme se snažit na všechny odpovědět nebo jinak reagovat co nejdříve.

Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete nazpět do pátku 17. února 2012. Nejsnadnější bude zaslat ji e-mailem. Měla by jít snadno vyplnit a uložit ve Wordu. Můžete ji ale také vytisknout a vyplnit ručně a poslat zpět naskenovanou nebo vyfocenou nebo využít obyčejnou poštu. (Když novou přihlášku nevyplníte, budeme u Vás, jako platné, evidovat pouze staré údaje.)

Velmi Vám všem děkujeme za spolupráci!

Světlana Vávrová

prihlaska_formular_stazeni
.doc - vyplňovací formulář (jeho vyplnění je jednodušší)

prihlaska_formular_stazeni
.doc - obyčejný formulář (použijte pokud by vám nešel otevřít vyplňovací formulář)