Dolní Břežany získaly ocenění v mezinárodní soutěži Kvetoucí sídla Evropy

Tisk

Dolní Břežany uspěly v konkurenci jedenácti evropských zemí a získaly stříbrnou medaili a speciální ocenění v soutěži Kvetoucí sídla Evropy – Entente Florale Europe 2013.

V pátek 27. září 2013 byly v belgickém přístavním městečku Niuewpoort, při slavnostním ceremoniálu, vyhlášeny výsledky letošního ročníku významné mezinárodní soutěže Entente Florale Europe. Obec Dolní Břežany byla jediným reprezentantem České republiky. Dolní Břežany získaly stříbrnou medaili a speciální ocenění za vynikající veřejnou zeleň, které bylo uděleno projektu - Keltský park (veřejný prostor, který se nachází v centru obce).

„Do této soutěže se zapojilo pět tisíc měst či obcí v národních soutěžích, do finále jich postoupilo osmnáct. Výsledek soutěže a získaná ocenění vnímáme jako velký úspěch, na který jsme patřičně hrdí,“ řekl Věslav Michalik, starosta obce, který se spolu s dalšími zástupci obce zúčastnil slavnostního ceremoniálu.

Mezinárodní soutěž Entente Florale Europe, ve volném překladu Kvetoucí sídla Evropy, vyhlašuje nevládní nezisková organizace Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage se sídlem v Bruselu. Projekt iniciovaly už roku 1975 dvě květinové velmoci - Francie a Velká Británie. Hlavní důraz byl od začátku kladen na květinovou výzdobu měst a obcí, i pořádek a čistotu v sídlech. Postupem času se zaměření soutěže rozšiřovalo o důraz na příznivé životní prostředí sídel, tvorbu a rozvoj funkční sídelní zeleně, ale také na udržitelný společenský, kulturní a ekonomický život.

Garantem české účasti v této mezinárodní soutěži je Ministerstvo životního prostředí a organizátorem soutěže v České republice je od samého počátku české účasti (tedy od roku 2002) Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Účast obce Dolní Břežany v soutěži finančně podpořil Středočeský kraj.