Důvody, proč se zúčastnit konference Dny zahradní a krajinářské tvorby

Tisk
 lupina_web inspirace_ZAHRADA_web vnitroblok_Anglie Dolni_Brezany_web

Vážení kolegové,

konference Dny zahradní a krajinářské tvorby pořádané naší Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu se blíží. Program je pravděpodobně ve finální podobě, přestože jako každý rok až dosud docházelo ke změnám a úpravám.   

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA

Snažili jsme se vytvořit spektrum přednášek, které by postihlo co nejširší zájmy nás všech. Po zkušenostech z předešlých let a mnoha diskusích s řadou z vás jsme se snažili cílit především na aktuální problematiku v oboru: Snahu zachovat profesionální úroveň i ve ztížených ekonomických podmínkách. Potřeba šetřit s sebou nese ale také pozitivní jev: potřebu nového pojetí zahradní a krajinářské architektury, akcentující sepjetí s přírodou a životním prostředím vůbec. Při zachování profesionálního zahradnického přístupu je správné jít přírodě spíše naproti než proti ní. Aktuálním se tak stává pojem udržitelnosti, který se promítá do všech rovin ovlivňujících náš obor.

KAŽDODENNÍ PRAXE

Z ohlasů víme, že většinu posluchačů zajímá nejvíc to, čím plní své pracovní dny. Zaměřili jsme se na každodenní praxi: Kromě přednášek zabývajících se situací v oboru zahradní a krajinářské tvorby (chcete-li – dle přesného názvosloví – krajinářské architektury a zahradnictví) máme připravenou řadu příspěvků, které umožní výměnu zkušeností z praxe. Přednášky o úpravě intravilánu obce, rekreačního příměstského území s velkými rybníky, obnově historického parku, kusu venkovské krajiny nebo ohromného území na předměstí Londýna doplní postřehy z aktuálního výzkumu sortimentu dřevin nebo trvalkových směsí pro zátěžové nízkorozpočtové nenáročné výsadby. U řady příspěvků se sejde více přednášejících – architekti, krajinářští architekti, správa zeleně, biolog, a proto pohled nebude jednostranný.

INSPIRACE

Dozvíme se o tom, co v hotových projektech funguje a co se dá zlepšit – a to je pro nás všechny nejcennější. Věříme, že si své poznatky a informace najde učitel, student, projektant i realizátor, úředník i starosta. Uslyšíme a uvidíme řadu věcí, které nás inspirují jako profesionály i jako občany a možná dostaneme větší chuť něco ve svém okolí změnit.

PROSTOR PRO DISKUSE

Na nás všech záleží, jak moc se vzájemně obohatíme. Po každé přednášce by měla proběhnout krátká diskuse, v níž bude prostor se ptát. Ve středu v podvečer pak proběhne mezioborový diskusní blok, o němž přineseme informace s předstihem, aby se každý z vás mohl připravit. Zapojíte-li se, něco ostatním dáte, ale také víc získáte!

VALNÁ HROMADA

Velmi důležitá pro nás všechny je plánovaná Valná hromada společnosti. Každým dnem bude Správní radou předložen její program, abyste si mohli promyslet, co vás samotné zajímá a chtěli byste probrat. To, kam se Společnost ubírá a jak funguje, je jen naše společná věc. Nebude to nudná schůze a ztráta času: bude zajímavá, protože se děje mnoho nového. Vaše účast je důležitá pro vás samotné. 

JSME OTEVŘENÍ VAŠIM PODNĚTŮM

Vítáme rady, poskytnutí vašich zkušeností i postřehů i konstruktivní kritiku. Jen tak se můžeme společně posunout dál a odjíždět z letošních Luhačovic spokojení a bohatší o nové myšlenky. Pokud se ještě rozmýšlíte, zda vyrazit nebo ne – nerozmýšlejte se a pojeďte. Luhačovice jsou letos opravdu pro všechny!

Těšíme se na vás!

Za tým tvořený mnoha ochotnými pomocníky nevyjímaje Správní radu, kancelář SZKT a mnoho dalších, kdo s přípravou pomáhají

garantka Dnů Zahradní a krajinářské tvorby 2012

Jana Pyšková

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA