EAC zvedla ceny za certifikáty Evropský arborista

Tisk

Nové certifikáty, recertifikace, či duplikáty certifikátů Evropský arborista ETW (European Tree Worker) budou nyní dražší. Cena recertifikace či duplikátů certifikátu je nyní 3 200 Kč a je reakcí na zvýšení poplatků za vystavení dokumentů, které se odvádějí oficiálnímu pořadateli těchto certifikací tedy Evropské arboristické radě (European Arboricultural Council, EAC).