II. setkání Pracovní skupiny Správa zeleně 6.11.2018, Jihlava

Tisk

17.10.2018

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na druhé setkání Pracovní skupiny Správa zeleně - všechny, kteří se již zapojili nebo by se chtěli zapojit do práce v Pracovní skupině (PS) Správa zeleně nebo i jen diskutovat.
Setkání se uskuteční 6. listopadu 2018 (úterý) od 10:00 hod. v Jihlavě, v budově Magistrátu města Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, v zasedací místnosti rady města.
Program jednání:
- příprava na založení sekce Správa zeleně a na její volbu na Valné hromadě SZKT v Luhačovicích (schválení žádosti shromáždění členů o založení sekce, nominace členů do Rady sekce)
- informace ředitele SZKT o dosavadních aktivitách SZKT v oblasti správy zeleně, informace o plánovaných akcích cílených na správu zeleně pro rok 2019
- diskuse o jednotném postupu správců zeleně a orgánů ochrany přírody při ochraně dřevin během stavební činnosti (vystupování vůči investorům, projektantům i zhotovitelům staveb), návaznost na vyhodnocený dotazník - bod č.1
- ostatní příspěvky
Jednání se mohou zúčastnit nejen stávající členové pracovní skupiny, ale i další zájemci, které problematika správy zeleně oslovuje, a to jak z řad členů SZKT, tak i jejich příznivců!
Svoji účast prosím předem potvrďte garantce PS Ing. Kataríně Ruschkové na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , v kopii na kancelář SZKT: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Těšíme se na Vás!