Jednání správní rady 11.1.2017

Tisk

18.1.2017 | Správní rada se letos poprvé setkala dne 11.1.2017 ve složení: Správní rada: P. Krejčiřík, L. Kejha, P. Förchtgott, J. Pyšková, P. Vykrut,  J. Caldrová, S. Flek; Rada sekce SPoD-ISA: L. Kejha, Rada sekce ČAKA:  J. Pyšková; Revizní komise: A. Kurz, H. Pollertová; Redakční rada: P. Förchtgott, P. Vykrut; Kancelář: S. Vávrová, K. Lhotská, L. Pančíková; Host: D. Hora

Body jednání v kostce

Konference Strom pro život—život pro strom XVI. je již v přípravách. Červenou linií letošních témat bude „svět pod zemí“.  Je to téma velice aktuální a to jak z pohledu stromů samotných(stanovištní podmínky, ochrana kořenového prostoru apod.) tak také z pohledu dalších souvislostí (např. půdní voda, vzduch, život, atd.). Již mnoho se toho o životě a světě pod povrchem země ví, ale také je toho mnoho, velmi mnoho co je stále ještě opředeno rouškou tajemství. Pojďme se tedy podívat pod zem.

SZKT je partnerem veřejné debaty o urbanistické studii "Vrch Svatého Kříže - problémy daného území a možnosti řešení" s autorem Ing. arch. Josefem Pleskotem a jeho spolupracovníky.  Akci pořádá  MČ Praha 3. (2. února 2017 od 17:00 hodin v kongresovém sále hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3.) Celou debatu bude moderovat pan Martin Nawrath.

Aktualizace  strategického plánu SZKT. David Hora jako vedoucí pracovní skupiny pro strategický plán představil návrh, který pro správní radu vypracovala skupina ve složení David Hora, Stanislav Flek, Josef Souček, Katarina Ruschková, Dita Landovská, Lubomír Řiháček a Světlana Vávrová. Byly vypracovány analýzy, navrženy vize, strategické oblasti, cíle a  na dalším jednání společně se členy správní rady určíme  jednotlivým cílům priority a termíny.

Stále se rozvíjíme a proto je pro letošní rok naplánována také výstavba nových webových stránek SZKT. 

Správní rada odsouhlasila zaštítění  a organizaci dobrovolného neveřejného příspěvku během akce Trendy  2017, kde SZKT byla přítomná. (pozn. red.: Příspěvek byl uspořádán na podporu rodiny arboristy Rudolfa Müllera, který před Vánoci tragicky zahynul při výkonu svého povolání. Na místě se podařilo získat 27 488 Kč v hotovosti. Částka bude předána pozůstalým formou darovací smlouvy. )