Jednání správní rady 28.2.2017

Tisk

SZKT-logo-na-stred-20017.3.2017 | Dne 28.2.2017 se sešla správní rada k letos druhému společnému jednání tentokrát ve složení: Správní rada: Přemysl Krejčiřík, Ladislav Kejha, Petr Förchtgott, Jana Pyšková, Petr Vykrut  Omluveni členové správní rady: Jana Caldrová, Stanislav Flek, Rada SPoD-ISA: Ladislav Kejha, Jiří Skotnica, Rada ČAKA: Jana Pyšková, Revizní komise  Aleš Kurz, Hana Pollertová, Redakční rada: Petr Vykrut, Petr Förchtgott, Kancelář:  Karolína Lhotská, Světlana Vávrová, Lucie Pančíková, Host:  Jaroslav Brzák

Konference Strom pro život - život pro strom 2017 (21.-22.8.2017) Praha Na programu spolupracuje Jiří Rozsypálek a Luděk Praus, oba z MZLU v Brně. Program má skoro již finální podobu, těšte se, během měsíce ho zveřejníme.

Konference Dny Zahradní a krajinářské tvorby 2017 (29.11.-1.12.2017) Luhačovice Konference by měla rozvinout aktuální téma využitelnosti faktů o benefitech zeleně v praxi. Podíváme se jak s nimi pracovat ve prospěch našeho oboru, našich sídel a zeleně samotné.  

Účast našich zástupců na valném shromáždění a konferenci IFLA Europe v Bukurešti (1.-4.6.2017) IFLA Europe hradí ubytování a letenky pro delegáta. Na shromáždění bude vyslána Jana Pyšková jako předsedkyně sekce SZKT "Česká asociace pro krajinářskou architekturu" a také delegát (náš zástupce) pro IFLA Europe. Letos končí funkční období v radě sekce stávajícímu delegátovi Igorovi Kyselkovi a zatím není tedy jasné, kdo se kongresu jako druhý zúčastní. To se rozhodne na Valné hromadě sekce (10.3., Praha), kde bude zvolen nový / či původní člen do rady.

Benefity zeleně - výzkum s Univerzitou J. E. Purkyně Bude zahájeno jednání o spolupráci SZKT a Univerzitou J.E. Purkyně prostřednictvím Jana Macháče jenž SZKT oslovil jako možného partnera pro podílení se na výzkumu "benefitů zeleně".  Schůzky se za SZKT zúčastní  Petr Förchtgott, Přemysl Krejčiřík, Jana Pyšková a Ladislav Kejha