Josef Souček ukončil své aktivní působení v čele SZKT

Tisk

Soucek_Pejchal-2009.12.2016 | Na valné hromadě Společnosti, konané 1. prosince v Luhačovicích,odstoupil z funkce předsedy SZKT a předčasně ukončil své působení i ve správní radě Josef Souček. Za jeho činnost pro Společnost mu patří veliké poděkování.

Aktivně začal v SZKT působit jako člen redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina na začátku roku 2012, kde působil dva roky. Koncem roku 2012 byl již zvolen také do správní rady, kde ihned začal pracovat jako místopředseda a pomáhal tak tehdejšímu předsedovi Davidovi Horovi. Tento tandem pomohl překonat jedno z nejsložitějších období činnosti SZKT.

Byly to nelehké doby, ale oběma mužům se přes to podařilo za pomoci dalších členů SR společnost stabilizovat a nastartovat její novou podobu. Především vytvořením vnitřních pracovních procesů a funkčních dokumentů, které jí nyní pomáhají řídit. Na tomto novém základě se dnes Společnost dále rozvíjí a roste. Do funkce předsedy byl Josef Souček zvolen v roce 2014, aby tak na započatou práci navázal nyní už v čele Společnosti. Byla například započata tvorba nové firemní identity, aby se Společnost mohla lépe prezentovat i na venek nebo se během svého působení dlouhodobě zabýval problematikou nového Operačního programu životní prostředí (prioritní OSA 4) a intenzivně o nastalé situaci jednal jak s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, tak i se zástupci Ministerstva životního prostředí ČR. Při rozhodování ve prospěch společnosti a její řízení si předseda vedl až státnicky.Jeho přispěním je Společnost dnes stabilizovaná nejen po stránce finanční, ale i personální.

Své funkci se věnoval zodpovědně a jako správný tahoun se snažil motivovat a stmelovat také své kolegy. Je to zvenčí těžko představitelné, ale za chodem tak velké organizace jako je SZKT je spousta práce nejen zaměstnanců, ale také mnoha dobrovolně aktivních členů. Josef Souček se bez nároku na jakoukoliv odměnu věnoval práci pro SZKT v rozsahu jednoho dne v týdnu po celé dva roky co stál v jejím čele. "Ten čas musíte někde brát a on pak ale zase někde chybí. A tak najednou přijde doba, kdy je třeba ho zase začít vracet tam, kde jste ho vzali." řekl Josef Souček během oznámení své rezignace. Společnosti nadále přeje a zůstává s ní v kontaktu avšak rozhodl se, dle svých slov, nyní opět věnovat hlavně své profesi a rodině.

Ještě jednou mu velice děkujeme za čas i obrovské pracovní nasazení, které Společnosti věnoval. Přejeme do budoucna mnoho pracovních úspěchů, ale i hezkých chvil strávených s rodinou a přáteli.

Světlana Vávrová za kancelář
Přemysl Krejčiřík za správní radu SZKT