NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA SZKT, z.s. 9.1.2018, 16:00 hodin

Tisk

5.12.2017

Vážené členky a členové,

správní rada jako statutární orgán svolává náhradní valnou hromadu Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. v termínu 9. ledna 2018, v 16:00 hodin na adrese: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1 - aula v přízemí (POZVÁNKA)

Na rozdíl od předchozích let členské schůze spolků letos již plně podléhají příslušným ustanovením nového Občanského zákoníku (konkrétně se jedná o § 248 až 257). Jelikož na řádné valné hromadě SZKT, z.s. dne 30.11.2017 v Luhačovicích nebylo přítomno dostatečný počet členů, aby byla valná hromada usnášeníschopná, správní rada tímto svolává náhradní valnou hromadu. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Proto znovu zveřejňujeme  návrh úprav stanov , které budou na náhradní valné hromadě projednány. Usnesení může náhradní valná hromada přijmout za účasti libovolného počtu členů.

Věnujte, prosím, stanovám pozornost a neváhejte nám prostřednictvím kanceláře včas sdělit své názory či připomínky. SZKT je skrze jednání valné hromady řízeno jako demokratická společnost a vaší účastí ovlivňujete chod společnosti a  volbami  rozhodujete o vašich zástupcích ve správní radě. Letošní rok končí mandát dvěma členům správní rady a proto vás s radostí přivítáme nejen na náhradní valné hromadě, ale uvítáme i doporučení na kolegy, které bychom pro funkci člena správní rady SZKT měli oslovit. Své doporučení zasílejte přímo na kancelář SZKT. 

Správní rada Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.