Popis stanovišť hodnotitelského okruhu

Tisk
 Harmonogram ke stažení v anglicekém jazyce. V češtině bohužel není.