PRACOVNÍ SKUPINA PRO KULTURNÍ KRAJINU

Tisk

Nová iniciativa, působící pod naší společností

Zajímá-li vás problematika krajiny v koncepci uspořádání a  výměna zkušeností v oblasti péče o krajinu, připojte se k nám!

 Cíle pracovní skupiny:

1. Definovat hodnoty kulturní krajiny

2. Zvýšit povědomí o české kulturní krajině

2. Zahájit diskuzi napříč resorty o nutnosti pečovat o kulturní krajinu 

3. Zabývat se vztahem  Územní plán – Komplexní pozemkové úpravy – kulturní  krajina

4. Spolupráce s ČKA  nad problematikou koncepce uspořádání krajiny v územním plánování

5. Vzdělávání odborné a laické veřejnosti o kulturní krajině

První setkání pracovní skupiny proběhne  dne 24. října (středa) 2012, ve 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti České komory architektů, Josefská 34/6, 11800 Praha 1, II. Patro