Pravidla a informace k soutěži s vílou Deniskou

Tisk

1.9.2017 | SZKT, z.s společně s vílou Deniskou vyhlašují soutěž pro děti

Namaluj strom a společně s ním skřítka, který ve stromě bydlí. Vymysli a s pomocí maminky, tatínka nebo sám/sama napiš, jak se skřítek jmenuje.

Inspiraci můžeš najít u kamarádů víly Denisky na www.stromovani.cz

Obrázek může být namalovaný, nakreslený, vytvořený jakoukoli technikou, ovšem tak, aby jej bylo možné zalaminovat a vystavit. Obrázek by neměl mít větší formát než A4 (210 x 297 mm) a musí mít podobu rukodělného díla, ne počítačové grafiky. Oceněno bude nejen výtvarné zpracování, ale také originální nápad a kreativita.

Obrázek zašli na adresu SZKT, z.s., Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 do 31.7.2017. Nezapomeň uvést své jméno, věk, adresu a telefon či e-mail, na kterém Tě můžeme kontaktovat.

Nejhezčí skřítci s nejzajímavějšími jmény obdrží věcné ceny.

Oceněno bude první místo dle hlasování diváků a první místo v hlasování poroty a to v kategoriích předškolní děti (0-6 let), mladší žáci (7-10 let), starší žáci (11-15) let.

Došlé obrázky budou vystaveny dne 19.8.2017 v parku na Jezerce v Praze při příležitosti Mistrovství ČR ve stromolezení.

Kromě vyhlášení vítězů, se zde budete moci osobně seznámit s vílou Deniskou a jejími kamarády, kteří pro Vás připravili pohádkový les plný jednoduchých a zábavných úkolů. Ukázku z knížky Pohádky nejen mezi stromy pro Vás přečte maminka a autorka víly Denisky Ing. Dana Münsterová. Kromě ukázek práce stromolezců se představí i záchranná stanice pro volně žijící živočichy, či budete moci porovnat své znalosti a dovednosti s kamarády při různých dalších stromových hrách a soutěžích.

Časový harmonogram (19.8.2017, park na Jezerce, Praha 4)

8:00                 Zahájení mistrovství ČR ve stromolezení

10:00               ZAČÁTEK DOPROVODNÉHO PROGRAMU

11:00-14:30   POHÁDKOVÝ LES SE STROMOVÝMI SKŘÍTKY

13:00               AUTORSKÉ ČTENÍ Z KNIHY POHÁDKY NEJEN MEZI STROMY

14:30               Ukončení základního kola mistrovství ČR ve stromolezení

                        VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

15:00               Exhibiční závod v jištěném šplhu

15: 45              Finále Mistrovství ČR ve stromolezení

Více informací o Mistrovství ČR ve stromolezení a jednotlivých disciplínách najdete zde: http://www.arboristika.cz/stromolezecke-zavody/index.php

Zasláním obrázku potvrzujete, že souhlasíte s pravidly soutěže.Uvedené osobní údaje bude pořadatel zpracovávat pouze za účelem vyhodnocení soutěže a nebude je poskytovat dalším subjektům.  Zveřejněno bude pouze jméno, příjmení a věk autora. Každý soutěžící může soutěžit jen s jedním obrázkem.Pokud autor obrázku neuvede kontaktní údaje, bude obrázek vystaven, avšak nemůže být zařazen do soutěže o výhry.Soutěžit mohou lidé s korespondenční adresou na území ČR. Do zahraničí výhry neposíláme.Výhry není možné soudně vymáhat.

Výherce bude o své výhře upozorněn telefonicky nebo e-mailem a bude zveřejněn na webových stránkách pořadatele soutěže. Výhry budou předány osobně při vyhlášení výsledků či zaslány poštou do 14 dnů od vyhlášení.