Přemysl Krejčiřík se stal novým předsedou správní rady a další informace z voleb

Tisk

krejcirik-2009.12.2016 

Novým předsedou správní rady SZKT se stal Přemysl Krejčiřík

Předsedu mezi sebou volí členové správní rady, které před tím zvolila valná hromada společnosti.

Správní rada zasedla ještě týž den, který proběhla valná hromada (1.12.2016) a vzhledem k vývoji voleb, kdy ze správní rady odstoupil dosavadní předseda Josef Souček, zde v zájmu zajištění kontinuity chodu SZKT volili předsedu nového. Za předsedu Správní rady SZKT byl tedy hlasy všech přítomných zvolen Přemysl Krejčiřík, který dosud figuroval na postu místopředsedy a do funkce místopředsedy byl nově a také jednomyslně zvolen Ladislav Kejha.

Číst dálValná hromada proběhla ve čtvrtek 1.12.2016 v Luhačovicích. Hlavními body jednání byly změna stanov, změna struktury členství Sekce krajinářské architektury a jejího názvu, změna výše členství pro mimořádné členy, a dále volby dvou členů správní rady, jednoho člena revizní komise a přednesena byla také zpráva o činnosti. 

Martina Havlová byla zvolená do revizní komise, Petr Förchtgott a Stanislav Flek do správní rady

V prosinci vypršel mandát člena správní rady SZKT Petra Förchtgotta a také člence revizní komise Martině Havlové. Na valné hromadě pak oznámil rozhodnutí ukončit své působení v radě SZKT také ještě její tehdejší předseda Josef Souček a tak se na konec volili dva členové do správní rady a jeden člen revizní komise.

Josef Souček předsedal správní radě dva roky a mandát mu měl skončit až za další dva roky. Ve správní radě SZKT byl činný od roku 2012. Svoji rezignaci vysvětlil obrovskou náročností dobrovolného postu předsedy a to jak náročností časovou tak pracovním nasazením za které mu patří od společnosti opravdu veliké poděkování.

Do správní rady nakonec nově kandidoval Stanislav Flek a opakovaně Petr Förchtgott. Oba byli jednomyslně zvoleni. Jedinou kandidátkou a tedy i zvolenou na uvolněné místo člena revizní komise pak byla Martina Havlová.

Děkujeme všem stávajícím, novým i bývalým dobrovolně aktivním členům zapojeným v různých funkcích SZKT za jejich zájem a úsilí.