PRVNÍ AKCE Z GRANTU PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO ZAHRADNÍ ARCHITEKTURU

Tisk

 OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz

Srdečně zveme na první dvě akce, pořádané v rámci Projektu „Partnerské sítě pro zahradní architekturu“.

Projekt hrazený z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost si klade celou řadu cílů v rámci rozvoje lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky

letak_rozpoctovani Cílovou skupinou grantu jsou pedagogičtí, výzkumní pracovníci a studenti MENDELU,VOŠ, firmy provádějící vědu a výzkum v daném oboru, zaměstnanci (členové) partnerských organizací - tedy i SZKT. Tyto skupiny se také vykazují v monitorovacích kritériích. Kapacitu si určuje pořádající dle místa konání.

Odborný seminář  ROZPOČTOVÁNÍ - proběhne 5.12. od 10 hod do 14 hod, na ZF MENDELU, budova D, Valtická  337 Lednice.Popzor, změna místnosti na DP1 a kapacita míst je tedy vyšší!

Druhou akcí je přednáška  VÁNOČNÍ FLORISTIKA - která proběhne také 5.12., od 12 hod do 13.50 hod na ZF Lednice, budova A, místnost AC2.