Setkání certifikačních supervizorů EAC letos proběhlo v Průhonicích

Tisk

EAC_supervisoi_v_novch_vstranch_vestch_a_pilbch-3002.2.2017 | V České republice v Průhonicích se od 18. do 19. listopadu 2016 konalo setkání dvaceti pěti aktivních supervizorů, dvou co-supervisorů, několika členů předsedající komise Executive Committee (EC), dalších hostů a přednášejích. Setkání organizovala certifikační pracovní skupina Certification and Quality Management (CQM) vedená panem Christianem Nellenem z Německa a Glenem Readem z Norska ve spolupráci s prezidentem EAC a zároveň též supervizorem Josefem Grábnerem z České republiky.

Na setkání se probírala témata jako jsou např. návrhy změn v pravidlech certifikací European Tree Technician (ETT), European Tree Worker (ETW) a jejich praktický dopad. Na toto téma navázala diskuze o databázi otázek (ETW question bank) a následně byly prezentovány panem Josefem Grábnerem, nové webové stránky EAC a supervizorům byla představena jejich nová uzavřená část, která jim usnadňuje jejich práci.

Zajímavé byly přednášky např. o podpěrných konstrukcích senescentních stromů od profesora Marka Siewniaka, přednáška o Českých arboristických standardech od Jaroslava Kolaříka,  nebo o projektu zabývajícím se problematikou ošetření senescentních stromů od Toma Joye z Belgie.

V programu nechybělo ani přivítání nových supervizorů Wojciecha Bobka a Mariusze Buczekaz Polska, Henry Kuppena aWoutera Schulpaz Holandska. EAC všem supervizorům rozdalo nové helmy a reflexní vesty.

Na konci celého setkání proběhlo i uzavřené zasedání Executive Committee.

Dva dny, ve kterých všechna setkání, diskuze a přednášky proběhly, byly tedy nabité a plodné. Účastníci si pochvalovali krásné průhonické prostředí a atmosféru parku, které přispěli k příjemnému průběhu celé akce.

Josef Grábner, zástupce EAC za ČR