Navigace: Domů Novinky Shromáždění členů sekce Správa zeleně

Shromáždění členů sekce Správa zeleně

Tisk

11.2.2019

První ustavující Shromáždění členů nově vzniklé sekce SZKT „Správa zeleně“ proběhne dne 28. února 2019 od 10.30 hodin v budově sídla kanceláře SZKT, Plzeňská ulice 247/59, Praha 5. Předpokládaný konec Shromáždění je v 15:00 hodin.

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání
 2. Schválení programu Shromáždění členů sekce
 3. Informace o vzniku sekce a další informace o její činnosti vyplývající ze stanov
 4. Volba komisí – návrhové, mandátové
 5. Volba Rady sekce
 6. Vnitřní řád sekce a Strategický plán sekce – úvodní jednání, diskuse
 7. Vzdělávací program pro správu zeleně – úvodní jednání, diskuse
 8. Nominace člena sekce do Redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Zpráva návrhové komise - návrh, schválení usnesení ze Shromáždění členů sekce
 13. Závěr