Soutěž venkovských obcí „Zelená stuha České republiky“ zná letošního vítěze

Tisk

Tisková zpráva,

V Praze, 23.9.2014

Vítězem soutěže venkovských obcí Zelená stuha České republiky, soutěže navazující na vesnici roku, se v roce 2014 stala obec Modrá, ve Zlínském kraji. Na druhém místě se pak umístila obec Slavkov z Moravskoslezského kraje, a na třetím místě

Kandidáti do celostátního kola této soutěže vzešli z nositelů zelených stuh v krajském kole soutěže Vesnice roku, tedy letos z více než tří set přihlášených obcí. Na slavnostním vyhlášení v prostorách Senátu dne 23.9.2014 si všech 13 finalistů soutěže převzalo ocenění, pamětní diplomy a finanční odměnu od garanta soutěže – Ministerstva životního prostředí.

Soutěž je již více než 15 let organizována Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Navazuje na soutěž Vesnice roku vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí. Při hodnocení jsou sledována kritéria jako kvalita a šíře aktivit v oblasti zeleně veřejných prostranství, ekologické úpravy v krajině, či osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti životního prostředí a zapojení veřejnosti do péče o zeleň. A ve všech kritériích nejlépe vynikla vítězná obec Modrá.

„Je to obrovské ocenění úsilí obyvatel obce, a jsme na něj patřičně hrdi“, prozradil k výsledku starosta obce Miroslav Kovářík. A mají být na co. Malá vinařská obec se 650 obyvateli je dnes krásnou vesničkou se všudy přítomnými tradičními ovocnými stromy a rozkvetlými záhony letniček v předzahrádkách i za humny. V obnově ekologické stability krajiny se Modrá stala vyhledávaným příkladem a vzorem pro starosty z celé republiky. Krásným příkladem jsou obnovené či nově vybudované rybníky, kterých se dnes v okolí obce nachází úctyhodných 12. V oblasti ekologického vzdělávání a osvěty je dnes již celorepublikově známý areál „Živá voda“, kde se návštěvníci seznámí s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Zlatým hřebem sladkovodní expozice je skleněný podvodní tunel, ze kterého lze 3,5 metrů pod hladinou shlédnout v přirozeném prostředí většinu domácích ryb. Kapři, štiky, jelci, lipani a mníci se zde prohánějí ve společnosti vzácných jeseterů a vyzy velké. Díky šíři a kvalitě aktivit v oblasti veřejné zeleně a ekologie v sídle i v okolní krajině si obec Modrá plným právem titul „Zelená stuha české republiky 2014“ zaslouží.

Na slavnostním vyhlášení Zelené stuhy České republiky roku 2014, spojeném s vyhlášením Oranžové stuhy ČR roku 2014 a se setkáním zástupců obcí oceněných v soutěži Vesnice roku 2014, hodnotitelská komise ocenila úsilí všech zúčastněných obcí. Letošní ročník byl nebývale silný, a je znatelné, že pro řadu obcí je životní prostředí a zeleň důležitou prioritou.

Jaroslav Brzák

Předseda hodnotitelské komise

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu