Spolupráce české a slovenské SZKT

Tisk

szkt-slovensko-trendy-upravy18.1.2017 | Během akce Trendy 2017 zástupci obou správních rad využili své přítomnosti a sešli se na předem domluveném jednání, kde si odsouhlasili následující body podporující spolupráci deklarovanou smlouvou, která byla podepsaná již před několika lety. Za českou stranu se jednání zúčastnili místopředseda Ladislav Kejha, Jana Pyšková, Petr Förchtgott, Hana Pollertová a Světlana Vávrová, za Slovensko to byly Mária Parráková, členka správní rady, Libuše Murínová, místopředsedkyně slovenské SZKT.

Obě strany se dohodly na následujícím:

Věděli jste, že k dohodě také patří,  že členové obou organizací mají nárok na členskou slevu jak na akcích české SZKT tak i slovenské SZKT? Při přihlášení stačí pouze dopředu nahlásit, že jste členy v jedné z organizací.