SZKT aktualizuje strategický plán

Tisk

rozcestnik-1865307_vetsi2-2002.2.2017 | 9. března 2017 v Brně proběhne další jednání o novém strategickém plánu SZKT. Tento podrobně nastíní ideální vývoj SZKT a jednotlivé dílčí kroky na další dva roky. Na jednání budou přítomní členové správní rady SZKT a členové pracovní skupiny pro strategický plán SZKT, kteří materiály pro další jednání připravili.

Strategický plán je jedním ze základních dokumentů organizace který stanoví dlouhodobé a krátkodobé cíle, priority a konkrétní kroky pro rozvoj organizace.  Vychází z analýz současného vnějšího i vnitřního prostředí a stanovuje směr fungování na další období. Hlavním smyslem dokumentu je tedy koordinace všech aktivit a organizačních složek uvnitř SZKT v souladu s jejím posláním a vizemi. V neposlední řadě tak pomáhá udržet nadhled a směr během denního rozhodování o prioritách a při plánování činností během roku. 

O dalším postupu vás budeme informovat.