VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU

Tisk
Dovolujeme si vás pozvat na Valnou hromadu Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.,která 
se uskuteční v rámci konference Dny zahradní a krajinářské tvorby, dne 22.11.2012. Zahájení je
naplánováno zhruba od od 17.30 hodin a plánovaný čas ukončení 19.30 hod.
Současně si Vás dovolujeme informovat, že na jednání Správní rady Společnosti dne 27.9.2012 nabídl 
současný předseda Správní rady Ing. Ivan Staňa svoji funkci k dispozici a dne 8.11.2012 byl Správní
radou zvolen novým předsedou David Hora, DiS.


 Pozvánka
lide