VÝBĚR PROJEKTŮ PRO VÝSTAVU Z GRANTU V4 JE UKONČEN!!!

Tisk

Zpráva o průběhu výběru projektů pro Výstavu současné krajinářské architektury Visegrádských zemí 2013

Dovolte, abych Vám napsala pár slov o výsledcích práce Přípravného výboru a Výběrové komise pro Výstavu Současná krajinářská architektura Visegrádských zemí 2013.

Iniciátorem akce je Polská národní skupina krajinářských architektů- Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

Za Českou republiku je partnerem Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s. Dalšími partnery jsou naši kolegové ze Slovenska a Maďarska.

Potvrzením naší účasti v projektu jsme současně přijali podmínky polské strany jako organizátora akce.

Pro zabezpečení úspěšného průběhu byl vytvořen Přípravný výbor. Správní rada SZKT pověřila jako garanta akce  Kláru Salzmann. 

Členem přípravného výboru se mohl stát kdokoliv  se zájmem a chutí pomoci. V průběhu přípravy vyhlášení výstavy a zabezpečení práce Výběrové komise se zformovala skupina lidí, kterým chci obzvlášť poděkovat, protože podala velmi dobrý výkon a věnovala této dobrovolné práci mnoho hodin.

Seznam členů přípravného výboru SZKT:

Martina Forejtová, Jana Pyšková, Klára Salzmann, Jitka Trevisan, Štěpán Špoula.

Přípravný výbor připravil Vyhlášení výstavy a ve spolupráci s kanceláří SZKT Vyhlášení medializoval přes webové stránky SZKT, ČKA a dalších organizací.

Před vyhlášením proběhla bouřlivá diskuze na půdě SZKT, názory na způsob vyhlášení a výběru prací byly různé. Je velkým pozitivem, že se nakonec zúčastnění domluvili v zájmu dobré věci a realizace celé akce. Dalším krokem bylo jmenování  výběrové komise. Cílem bylo vytvořit tým odborníků s pohledem jak zevnitř tak i zvenčí profese. 

Složení výběrové komise:

Dan Merta – historik umění, ředitel Galerie Jaroslava Frágnera v Praze

Petr Kratochvíl – věnuje se kulturním aspektům vývoje měst, a současné české i světové architektuře. Je autorem či spoluautorem řady publikací, 

Vladimír Sitta – světový krajinářský architekt, pedagog FA ČVUT

Štěpánka Šmídová – krajinářský architekt

Jitka Trevisan – krajinářský architekt

Klára Salzmann – krajinářský architekt, pedagog UUD ZČU

Při vyhlašování výstavy nebylo jisté, kolik projektů bude celkem přihlášeno. Nakonec jich k termínu uzávěrky bylo na základě Výzvy přihlášeno 45. Pro výběr prací byly však použity i další zdroje - návrhy členů výběrové komise a přípravného výboru. Celkem bylo tedy hodnoceno cca 100 projektů.

Principy, dle kterých výběr prací probíhal:

1. Jedná se o mezinárodní výstavu, to znamená prioritou je prezentace charakteru tvorby prací v České republice, ne průřez veškerého dění u nás.

2. Polská strana považuje za prioritu prezentaci řešení veřejných prostranství a zdůraznění úlohy krajinářského architekta v tomto prostoru.

3. Za důležitý považujeme aspekt spolupráce krajinářského architekta a architekta, případně dalších profesí.

4. Víme, že krajinářská architektura v Čechách "mírně" pokulhává za celosvětovým děním. Proto chceme poukázat na výjimečné a dobré příklady, které naši snahu dohnat svět reprezentují.

5. Chceme podpořit, vyzvednout, upozornit na kvalitní díla, která vynikají svojí komplexností (člověk, přírodní hodnoty, biodiverzita, kulturní hodnoty, atd.). To znamená, že by neměla být prezentována díla hodnocená dle pouze jediného kriteria (tedy např. výlučně technická, stavební, či pouze zahradnická).

Výběr projektů nebyl jednoduchý, bylo možné vybrat jenom pouhou desetinu přihlášených realizací.  Ukázalo se, jak moc našemu oboru chybí prezentace vlastních prací, vzájemná diskuze, či pravidelná každoroční výstava, přehlídka. Zájem o výstavu nás utvrdil v tom, jak je důležité o naší tvorbě mluvit, navzájem se představovat, ale oslovit i veřejnou a laickou veřejnost. Další výstavu si můžeme uspořádat sami, podle vlastních představ a v rozsahu, který budeme cítit jako potřebný.

Seznam vybraných projektů:

Park přátelství   

Tyršův most Přerov

Nečín -  krajina a místo

Pěší zóna Cheb

Zámecký park Ctěnice

Nábřeží Maxipsa Fíka Kadaň – celek I.

Bastion u Božích muk Praha

Ústředí ČSOB Praha Radlice

Vnitroblok za Žižkovskou vozovnou

Furt dokola

Autorům všech ostatních, nevybraných projektů chceme  poděkovat za snahu a úsilí. Důvod, proč se do výběru nedostalo víc projektů vychází z konceptu výstavy, kdy celkem bude prezentováno 40 prací, přičemž z každé ze čtyř zemí pouze deset prací. Rádi bychom s tímto bohatým materiálem dále pracovali a použili ho v nějaké následné prezentaci.

Těším se na shledanou 17. dubna 2013 na vernisáži výstavy. O dalších detailech Vás budu včas informovat.

Klára Salzmann, garant akce

16. ledna 2013