Zástupci mezinárodní soutěže Entente Florale Europe zasedali v Praze

Tisk
Kosteln_Lhota_east_part_2_200

Kostelní Lhota, Foto: Pavel Hrdlička
Wikimedia Commons | Creative Commons BY-SA

17.3.2017 | Ve dnech 17.-19.2. se, tentokrát v Praze, odehrálo každoroční jarní setkání zástupců všech zemí účastnících se soutěže Entente Florale Europe. Letos se tedy jednalo asi o 20 zástupců 9 evropských zemí: Belgie, Česká republika, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rakousko a Slovinsko. Českou republiku, potažmo organizaci SZKT, která soutěž u nás zaštiťuje, zastupovali Inka Truxová a Jaroslav Brzák. (Více o jednotlivých soutěžních obcích naleznete na stránkách http://www.entente-florale.eu.) Česká republika pro tento ročník vysílá do soutěže město Brno a obec Kostelní Lhotu (okres Nymburk), která vyhrála nominační soutěž Zelenou stuhu ČR v rámci Vesnice roku. Obě sídla se již v tuto chvíli na příjezd evropské komise pilně připravují.

Jednání byla zaměřena na organizaci letošního ročníku ale projednávala se také budoucnost soutěže. Byly sestaveny dva hodnotitelské okruhy po výše zmíněných zemích.

Náročná jednání byla završena večerním setkáním, kterého se účastnila také další zástupkyně SZKT Ing. Jana Pyšková. Jednání o budoucnosti se nesla v duchu možností jak do soutěže zapojit další země. Potenciální severské země - Dánsko a Norsko bohužel účast odmítly, ale připravuje se možnost oslovení a iniciace zapojení Slovenské republiky. Také se projednávaly možnosti podpory od IFLA  Europe (International Federation of Landscape Architects) a ELCA (European Landscape Contractors Association).

Jana Pyšková se snažila jednání směrovat v duchu podpory hlavní myšlenky EFE, tedy kvality života a profesionální péče o zeleň a veřejné prostory ve městech i obcích. Jednání probíhala např. s panem Christy Boylanem (IR) nebo se současným prezidentem vyhlašovatelské organizace AEFP (Association Européennepourle Fleurissement et lePaysage ) Dirkem Vandromme (BG).

Letošní slavnostní vyhlášení soutěže se bude konat 15.9. ve Slovinských lázních Podčetrtek.

O soutěži Entente Florale Europe

Evropská soutěž Entente FloraleEurope probíhá od roku 1975 a jejím vyhlašovatelem je nevládní nezisková organizace „Association Européennepourle Fleurissement et lePaysage“ (AEFP) – Evropská asociace pro zahradní krajinářskou tvorbu se sídlem v Bruselu. Projekt vznikl z iniciativy Francie a Velké Británie. V současnosti je zapojeno 9 evropských zemí, z nichž každá vysílá každoročně po jednom ze svých zástupců za obec a město. Česká republika se této soutěže účastní od roku 2002. 

Organizátorem soutěže v České republice je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. (SZKT).

Cílem soutěže je motivování a vzájemná inspirace představitelů obcí, zástupců soukromých firem i jednotlivých občanů ke spolupráci na zlepšování kvality života v sídlech.

Dle Iny Truxové zpracovala Světlana Vávrová