uvod

Tisk

Výběr z kalendáře akcí


Ji-Zerzo-pohled-z-STCKONFERENCE URBANSCAPES Ostrava 2019: INDUSTRIÁLNÍ MĚSTSKÁ KRAJINA: výzvy a budoucnost
9. - 10. 10. 2019, OSTRAVA
Výzvy spojené s přetvářením průmyslových měst: Jak vypadá průmyslové město budoucnosti, ve kterém se dá dobře žít? Jaké hnací síly je třeba využít pro změny průmyslové městské krajiny? Jaké jsou benefity krajinářských řešení s integrovaným a holistickým přístupem k městské krajině? 

Přednášející ze zahraničí - Anglie, Švédsko, Rakousko, Polsko.... i z České republiky..... Tlumočení zahraničních přednášek do českého jazyka je zajištěno .... 

Využijte EARLY BIRD registrace! Termín pro přihlášení za výhodnější cenu posunut na 25. 8. 2019!


krajinn__trvnk1JEDNOTLIVÉ POSTUPY ZAKLÁDÁNÍ A REGENERACE TRAVNATÝCH PLOCH VE VEŘEJNÉM PROSTORU PŘI VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ
22.10.2019, PRAHA
Seminář je akreditovaný, číslo akreditace: AK/PV-216/2018

Ing. Marek Hamata | Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem. Důraz bude kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru, na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí semináře je i exkurze (po obědě) s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách...


cover_image_s_nzvem_Dny_ZKT_2019_M
24. DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY
27.11. - 29.11. 2019, LUHAČOVICE
Krajinářská architektura, zahradní design, zahradnictví a arboristika, obory, které sdružuje SZKT se dnes musí přizpůsobovat novým trendům na poli klimatických, ekonomických a společenských změn. Ekonomické a klimatické faktory mají přímý dopad na způsoby navrhování, zakládání i péči o (nejenom) vegetační prvky. Měnící se společenské prostředí vyžaduje mezioborovou spolupráci, ale i nové formy myšlení a změnu tradičních postupů.
Letošní ročník se bude věnovat problematice udržitelnosti staveb krajinářské architektury (park, veřejné prostranství, ulice, hřbitov, zahrada, stromořadí...) v kontextu těchto změn a představí konkrétní projekty, realizace a příklady zejména z České republiky a vybraných evropských zemí.
Připravované bloky přednášek jsou péče a návrhy veřejných prostranství, krajina zítřka, nové formy spolupráce, komu patří budoucnost a inspirativní projekty a hračky ve městě i krajině.

Výběr z novinek


 Vernisáž výstavy  ateliéru M3, vedeného doc. Jebavým na katedře zahradní a krajinné architektury na ČZU v Praze se uskuteční v úterý 1. 10. 2019 v 16:00 hod v galerii „U zřícené lávky“ v Praze – Troji. V „CAMP – IPR Praha“ se uskuteční ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 10:00 do 12:00 hod. přednáška, představující řešení úpravy krajiny v okolí Vltavy ve zmíněných městských částech, vzniklá v rámci ateliéru M3 a představená na výstavě.


Hodnocení mezinárodní soutěže Entente Florale Europe v Ostopovicích

V letošním ročníku mezinárodní soutěže je Česká republika reprezentována pouze jedním zástupcem, a to vítězem Zelené stuhy ČR Vesnice roku 2018 - obcí Ostopovice v Jihomoravském kraji. V letošním ročníku nebylo nominováno sídlo z kategorie město. Letošního ročníku se zúčastní celkem 14 různých evropských sídel z devíti evropských zemí. 
Hodnotící komise složená ze zástupců všech zúčastněných zemí, navštíví obec Ostopovice dne 30. června 2019.

Slavnostní vyhodnocení celého ročníku 2019 se uskuteční dne 28. září 2019 v rakouském Hausu. 

Garantem ocenění Entente Florale Europe je mzp-i

BYL VYDÁN NOVÝ ARBORISTICKÝ STANDARD AOPK ČR - SPPK A 02 009 Speciální zásahy na stromech


Uspořádáme seminář na klíč nejen pro stavební firmy, projekční firmy, správce zeleně.... Neváhejte nás kontaktovat pro podrobnosti:

 Ochrana dřevin při stavebních činnostech - nabídka semináře na klíč pro stavební firmy