Navigace: Domů O SZKT Organizační struktura

Organizační struktura SZKT

SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU, zapsaný spolek

Struktura organizace má dvě úrovně. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) je základní organizací v jejímž rámci fungují dvě sekce sdružující členy dle užších odborných zájmů: Sekce péče o dřeviny - ISA (SPoD-ISA) a Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA). Někteří členové SZKT se podle užší specializace dále sdružují právě v těchto sekcích, které jsou zároveň členy mezinárodních organizací. SZKT má v současné době asi 450 členů z nichž asi 30 spadá také pod ČAKA a 50 pod SPoD-ISA.

Organizace spolku

Nejvyšším orgánem společnsoti je valná hromada. Ta se koná většinou jednou do roka. Pod ní spadá správní rada. Tvoří ji sedm členů, kteří se pravidelně (cca 10 x do roka) schází. Každá ze sekcí má ještě vlastní radu sekce, která je zodpovědná a rozhoduje o působení a odborných aktivitách sekcí. Kandidovat do jednotlivých funkcí nebo rad může kterýkoliv člen SZKT (kromě přidruženého). Celá Společnost se sekcemi má stejné sídlo a společné účetnictví.

Revizní komise provádí kontrolu hospodaření a majetkových a finančních vztahů.

organizacni_struktura_i

Více o sekcích:

  • Sekce péče o dřeviny SPoD-ISA   ( 0 Články )

    Sekce péče o dřeviny-ISA byla založena v roce 1990 jako jedna z profesních složek SZKT, o.s. Věnuje pozornost především komplexní péči o dřeviny (tj. arboristice) a možnostmi použití dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě. Sekce péče o dřeviny - ISA (SPoD-ISA) má nyní již přes 70 členů. Sekce je pobočkou mezinárodní arboristické asociace ISA (International Society of Arboriculture). Tato sekce má své vlaství webové stránky www.arboristika.cz