Navigace: Domů Kalendář akcí Uskutečněné akce

Uskutečněné akce

Uskutečněné akce - rok 2018

Tisk

Datum

Akce

Forma

Místo

4.12.

Rok s dendrologií IV. "Zima - Jehličnany a dřeviny s převládajícím zimním efektem"

4-Ilex_meservae_Blue_Angel-200

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup. 

Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Cyklus Průhonice

28.-30.11.

23. ročník Dny zahradní a krajinářské tvorby 2018 - "100 let minulých a 100 let budoucích"

Luha_titulka_2018.jpg_-_kopie

V roce 2018 slavíme 100. výročí založení Československé republiky. Konference se koná v duchu těchto oslav a současně se zamýšlí nad budocností zahradnických oborů, především těch, které jsou spjaty se zahradní a krajinářskou architekturou. Cílem konference je na velmi pestré nabídce témat ukázat to nejlepší, co za uplynulé období na území dnešní České republiky vzniklo. Tento odkaz však vnímáme jako předpoklad pro vznik nových, možná i odvážných strategií pro období budoucí.
Jaké jsou vize rozvoje našeho oboru? Kam kráčí krajinářská architektura, kam směřuje správa zeleně, jak se změnilo vnímání městské zeleně jako veřejného prostoru, jak se vyvíjí odborné názory v péči o dřeviny, naučíme se oceňovat benefity, které nám městská zeleň přináší? To je jen předběžný nástin témat bohatého programu.

Konference Luhačovice
20.11.

logo_CAKA

Shromáždění členů sekce SZKT - Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA)

Praha

8.11.

Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků

grass_grasses_nature

Ing. Marek Hamata |Trávníky pro veřejný prostor, soukromé zahrady, sportovní využití, extenzivní a alternativní využití travnatých ploch. Na semináři budou popsány jednotlivé technologie zakládání travnatých ploch (výsev, výsev předklíčeným osivem, výdrol ze sena, pokládka textilií se všitým osivem, hydroosev, pokládka travního koberce a pokládka travního koberce nestandardní velikosti), včetně obecné a speciální péče v průběhu roku.

Profesní růst se SZKT Praha

7.11.

Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce I. - zrušeno!

prvni-pomoc-100

Martin Honzík, Jindřich Pražák | Kurz je zaměřen především na osvojení si zásad a postupů první pomoci, praktické zvládnutí krizových situací a bezpečný transport zraněného z koruny stromu v lokalitách s dobře dostupnou zdravotní péčí (tzn. v místech kam dojede záchranná služba). Kurz je určen pro profesionální stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

workshop Hradec Králové

6.11. 

II. setkání Pracovní skupiny Správa zeleně

Jihlava

1.11.

Certifikace ETW - zrušeno! Následující termín: jaro 2019

Facebook

Zvyšte si svojí profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá prakticky v terénu i teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Z terénních i teoretických dovedností a znalostí Vás vyzkouší zkušení komisaři. 

certifikace Mělník
18.10. 

Hodnocení stromů pro pokročilé - vitalita a zdravotní stav

P4237062

Ing. Jiří Rozsypálek | V rámci tohoto kurzu se zaměříme na fyziologické procesy a ekofyziologické nároky významně ovlivňující vitalitu a zdravotní stav dřevin ve městech, detailně si rozebereme jednotlivé faktory vstupující do hodnocení těchto dvou parametrů a formou diskuse nad konkrétními příklady hodnocení se pobavíme o sporných či nedořešených oblastech v hodnocení vitality a zdravotního stavu dřevin.

Profesní růst se SZKT Praha
17. - 18. 10.

Exkurze Zahrada Pieta Oudolfa v Hummelo

oudolf-1-atelier

Zahrada Pieta Oudolfa SE KONCEM ŘÍJNA UZAVŘE NAPOŘÁD. Bude v ní klid a soukromí pro Pieta a jeho nejbližší. Proto jsme se rozhodli Vám umožnit se do této zahrady podívat prostřednictvím zájezdu s naší společností. 

exkurze Holandsko
16.10.

Procházka parkem s arboristou - fytopatologem (Praha) ! změna termínu na 16.10. 2018!

11072014797

Ing. Jiří Rozsypálek |    Náplní tohoto workshopu bude praktická ukázka dřevin napadených dřevními houbami v parku. Na konkrétních případech si ukážeme a vysvětlíme, jak determinovat konkrétní rod či druh dřevní houby, jaké nebezpečí vyplývá z její přítomnosti a jakými technologiemi ošetření můžeme zvýšit bezpečnost napadených dřevin.  Kapacita je omezena na 20 účastníků!

workshop Praha
9.10.

Procházka parkem s arboristou - fytopatologem (Brno)

11072014797
Ing. Jiří Rozsypálek |    Náplní tohoto workshopu bude praktická ukázka dřevin napadených dřevními houbami v parku. Na konkrétních případech si ukážeme a vysvětlíme, jak determinovat konkrétní rod či druh dřevní houby, jaké nebezpečí vyplývá z její přítomnosti a jakými technologiemi ošetření můžeme zvýšit bezpečnost napadených dřevin.  Kapacita je omezena na 20 účastníků!
workshop Brno
5.10.

Hmyz významně omezující důležité funkce nelesní dřevinné vegetace

Kurz_3._-_kopie

Ing. Petr Martinek | Seminář bude zaměřen především na bezobrat lé organismy, které aktuálně významně ohrožují existenci sídelní zeleně či do budoucna budou zásadně omezovat funkce dřevin v nelesním prostředí. Seminář bude orientován nejen na druhy hmyzu, které jsou ve střední Evropě původní, ale pozornost bude také věnována druhům nepůvodním se zásadním potenciálem dřeviny v podmínkách ČR poškozovat.

Profesní růst se SZKT Olomouc
4.10.

Mlat, biomlat a minerálbeton - pojmy, normy a limity použití

Bayreuth_Wagner-Museum_mail01

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., Mgr. Jiří Janál | Seminář je zaměřen na použití cest a ploch s povrchem z nestmeleného kameniva, konkrétně na mlaty, biomlaty a minerálbeton / mechanicky zpevněné kamenivo. Přednášky budou zaměřeny na použití těchto materiálů ve veřejném i soukromém prostoru, tj. v památkových objektech, v parcích a ve veřejných i soukromých zahradách z hlediska architektonického i provozního. Zvláštní důraz bude kladen na projektovou přípravu včetně průzkumných prací tak, aby konstrukce z těchto materiálů bylo možno zadávat v souladu s legislativou ČR a EU, na provádění dozorů na stavbě a na údržbu a obnovu. Součástí semináře budou ukázky směsí kameniva pro tyto povrchy.

Profesní růst se SZKT Kroměříž
26.9.

Sortiment vodních a bahenních rostlin a jejich použití v okrasných a koupacích jezírkách       

garden-768142_1920

Ing. Jiří Řehoř | V rámci semináře se budeme věnovat sortimentu vodních a bahenních rostlin s ukázkami přímo v zahradnictví. Probereme vhodnou dobu i hloubku výsadby, rozmístění a zazimování rostlin; vhodné substráty, hnojení, množení rostlin; jaká je jejich odolnost a s jakými chorobami a škůdci se můžeme setkat.

Profesní růst se SZKT Praha
25.9.

Rok s dendrologií III.- "Podzim - Rostliny s převládajícím podzimním efektem"

3-Quercus_alba-200

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup.

Cyklus Průhonice
10.9. - 21.9.

STROMOLEZCI SOBĚ aneb ŘEŽEME NA ZÁVODY

stary_strom_1Podrobnosti o akci na podporu stromolezeckých závodů na leznete zdeZde odkaz na propozice. Odměnou pro účastníky bude workshop Ošetřování senescentních stromů.

Obora Vřísek
15.9.

Zájezd na veletrh GaLaBau

GaLaBau_2018_Logo_300dpi_RGB

SZKT pořádá v letošním roce ve spolupráci s firmou PROveletrhy s.r.o. (oficiální zastoupení norimberské veletržní společnosti v ČR) jednodenní zájezd na tradiční mezinárodní veletrh plánování, výstavby a údržby zeleně GaLaBau Messe 2018 do Norimberku.

Zájezd Norimberk

13.- 14.9.

Strom pro život - život pro strom: Krátkověké dřeviny - problém nebo výzva?                                     

brizy_titulka_Strom_2018

Krátkověké dřeviny jsou skupinou stromů, která v současném zahradnickém světě vyvolává řadu otázek, na které mnohdy neumíme dávat jasné a uspokojivé odpovědi. Jsou to stromy, které často vyžadují individuální přístup. Jsou úžasné i tím, že důsledky svých činů můžeme vidět my a ne až naši pravnuci. Pokud si my všichni, které tato problematika zajímá, budeme pokládat ty samé otázky a společně nad nimi diskutovat, posuneme tím o krůček dál nejen své znalosti, ale celý náš obor a v konečném důsledku naší krásné práce můžeme zlepšit snad i naše celospolečenské a životní prostředí.

Konference Brno

24.8.

Rok s dendrologií II.- "Léto - Dřeviny s převládajícím letním efektem"          

2-Syringa_reticulata-200

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup. 
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Profesní růst se SZKT Průhonice

21.8.

Trvalky - letní a podzimní efekt 

ABR_2910_-_kopieIng. Adam Baroš | Druhá polovina srpna je v trvalkových záhonech zvláštní období, ve kterém se letní aspekt začíná měnit v podzimní. Díky bohatému sortimentu vysázenému na Dendrologické zahradě navštívíme jak stinná, polostinná tak zcela osluněná stanoviště a ukážeme si spektrum zajímavých rostlin, které jsou atraktivní právě v tomto období. Budeme se věnovat jak zakládání, údržbě, tak rozvoji a dlouhodobému vývoji v různém typu záhonů. Toto setkání by mělo fungovat také jako velká diskuze všech účastníků a témat, která Vás o trvalkách budou zajímat. 

Profesní růst se SZKT Průhonice

17.8.

Kvalitativní parametry výpěstků okrasných rostlin aneb O kvalitu jde až na prvním místě      

kvalit-vypestky-100

Ing. Stanislav Flek |  Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché neboť jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti.

Profesní růst se SZKT Olomouc

19.7. 

trevisan_-_obr

Iniciační schůzka pracovní skupiny CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

schůzka Praha

28.6.

Provozně nebezpečné dřevokazné houby

11072014797-s

Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin. V první části budou představeny základní postupy a pomůcky pro provádění fytopatologického průzkumu v arboristické praxi; ve druhé části budou účastníci seznámeni se základy stresové ekologie dřevin a fyziologií a biologií dřevních hub. V poslední části budou jednotlivě probírány nejdůležitější druhy dřevních hub s významným vlivem na provozní bezpečnost a zdravotní stav stromů ve městském prostředí

Profesní sůst se SZKT Praha

26.6.

Nebojte se autorizace - skočte do toho po hlavě!

nebojte-se-autorizace-100

Ing.Martina Imramovská, Ph.D., Milena Ondráková, Ing. Štěpánka Šmídová, Ing. arch. Dalibor Dzurilla, Ing. arch. Petra Dzurillová Kříčková, Mgr. Ing. Daniela Rybková | Připravili jsme pro Vás seminář, který vám pomůže zbavit se neopodstatněných obav z autorizace. "Zvládli jsme to a zvládnete to také!" Dozvíte se vše o tom, co se musíte naučit, co musíte mít za sebou a co si musíte připravit.

Profesní růst se SZKT Praha

19.6.

Shromáždění členů sekce SPoD - ISA s přednáškami  a workshopem

ochrana_stromu

Na shromáždění jsou samozřejmě zváni nejen členové sekce ale i všichni ostatní, které zajímá arboristika, její vývoj, kdo by se rád dozvěděl o činnosti sekce, jejích členech či by se rád sám zapojil. Chcete vědět, kdo stojí v čele sekce? Máte nápady na její další činnost? Vaše přítomnost je důležitá. Svými hlasy a svou účastní posílíte rozvoj oboru v České republice.

Průhonice

14.6.

Iniciační schůzka pracovní skupiny SPRÁVA ZELENĚ

Jihlava

11.6.

Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úprav                         

rozpoctovani

Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut | Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále lektoři upozorní na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci dotačních programů Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Profesní růst se SZKT

Praha

9.-10. 6.

Víkend otevřených zahrad

green_pantone_VOZ

Otevřené zahrady Celá ČR

8.6.

Odborná exkurze - Müllerova a Rothmayerova vila, klášterní zahrady na Břevnově

WEB5e4c3f_P201509300624601

Dovolujeme si Vás pozvat opět na jednu z Vašich oblíbených vycházek s odborným výkladem. Využijte možnosti prohlédnout si a projít se po zahradách s odborným průvodcem.
Zahrada a interiér Müllerovy vilyve Střešovicích – průvodce: Ing. Ina Truxová | NPÚ
Zahrada a interiér Rothamyerovy vily v Břevnově – průvodce: Ing. Milena Andrade | NPÚ
Areál benediktinského kláštera v Břevnově (zahrada a oranžerie)

Exkurze Praha

31.5. - 3.6. 

18. Mistrovství České republiky ve stromolezení

climb_champ_czech

Závody Kolín, Kmochův ostrov

24.5.

Certifikace ETW

etw_kalendar

Zvyšte si svou profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Z praktických i teoretických dovedností Vás vyzkouší zkušení komisaři.

Mělník

22.5.

Rhododendrony a azalky v Průhonicích

azalea-110141__340

Mgr. Michal Severa | Seminář je věnovaný rostlinám, jejichž pěstování a šlechtění je již historicky spjato s Průhonicemi. Seminář bude rozdělen do dvou částí. V teoretické části se budeme věnovat i současného trendu množení in vitro; představíme systematické členění a použití jednotlivých skupin tohoto rodu v zahradnické praxi dle jejich nároků a stručně seznámíme posluchače s chorobami a škůdci, se kterými se v těchto kulturách můžete setkat. Druhá část bude probíhat v areálu Dendrologické zahrady, kde budou mít účastníci semináře příležitost poznat krásu květů vybraných kulturních odrůd i botanických druhů vhodných pro pěstování v našich klimatických podmínkách.Kapacita semináře je omezena na 20 míst!

Zrušeno z technických důvodů Průhonice

17.5.

Rok s dendrologií I. - "Jaro - Dřeviny s převládajícím jarním efektem"

1-Chionanthus_virginicus

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami.

cyklus Průhonice

10. - 11.5.

Mark Bridge: Když nejde vše podle představ - hodnocení rizik, zvládnutí stresové situace, krizový plán a záchrana zraněného

prise_en_charge_s_planche

Tyto dva dny nabízejí (jako všechny přednášky Marka Bridge) holistický pohled na arboristické lezecké techniky a tentokrát se zaměřují na konkrétní možnosti, jak lze proaktivně zvýšit bezpečnost stromolezecké práce zejména tím, že je v týmu dopředu dobře zpracovaný krizový plán a postupy.
Posuňte se se svými znalostmi na špičku celosvětové arboristiky a doplňte své znalosti nuancemi, které znamenají rozdíl mezi životem a smrtí. Tento workshop není jen investice do vašeho vzdělávání ale i do vašeho života!

Workshop pro stromolezce Mělník

26.4.

Výsadba stromů v urbanizovaném prostoru 

vysadba_kejha_100

L. Kejha | Akreditovaný seminář se bude zabývat výsadbou stromů na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Cílem každé výsadby je ujmutí vysazených stromů a zajištění perspektivního růstu a jejich dlouhodobé životnosti a provozní bezpečnosti na stanovišti. Zopakujeme si základní předpoklady jak ujmutí a dlouholeté perspektivy dosáhnout a jak nám v tom může pomoci standard výsadby stromů  (SPPK A02 001: 2013 - Výsadba stromů). 

Profesní růst se SZKT Brno

24.4.

Tulipány a ostatní cibuloviny

Tulipany_macesky

Zdeněk Kiesenbauer | Seminář bude zaměřen na praktické zkušenosti s jejich skladováním, výsadbou, pěstováním a použitím v zahradách a parcích, ale také na jejich vytrvalost.

Přednáška v délce 2,5 hodiny s navazující prohlídkou výsadeb cibulovin a diskuzí.

Profesní růst se SZKT Průhonice

29.3.

Technika a technologie řezu stromů

rezy_s_arboristy

AKREDITOVÁNO: číslo akreditace AK/PV-183/2018

Ing. Pavel Wágner |První část školení se zabývá vysvětlením principů technik řezu, reakcí stromů na vzniklá poranění a procesům hojení ran. Další část bude věnována technologiím řezů od zakládacích, přes povýsadbové, rozvojové, udržovací, stabilizační až k tvarovacím. Školení je prakticky zaměřené na využití v  provozu, včetně aplikace standardu řezu stromů SPPK A02 002. Výklad je provázen názornými obrázky. Na semináři budou probírána i témata vhodná jako příprava na zkoušku ETW.

Profesní růst se SZKT

Brno

22.3.

Tvorba veřejného prostoru v Praze 3 od A do Z

Vizo03_-_kopie

Po roční přestávce se opět vracíme s nabídkou jednodenní konference, kterou pořádáme ve spolupráci s Městskou částí Praha 3. Tentokrát bude přednášet doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. Pavel Košťálek, Ing. arch. Hana Špalková, Ing. Radmila Fingerová, Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková, Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. Zdenek Sendler a RNDr. Jiří Sádlo, CSc.


Konference

Praha

27.2.

Marketing zahradnické firmy

marketing_mala

Ing. Stanislav Flek, Dr. Jiří Miler | Image zahradníka. Jaký mají zahradníci image a proč ? Jak jej využít ? Jak jej budovat ?Jak budovat image firmy ? Profesionalita, korektnost. SLEVA, SLEVA, SLEVA -Jak se nedostat do slevové spirály, aneb dejte svým klientům  víc než chtějí, víc než si dovedou představit. Jak nebýt stejný s ostatními kolegy, aneb jak jít svou cestou a být úspěšný. Trendy v zahradnickém byznyse - aneb čekají nás dobré časy, jak toho využít ?

Profesní růst se SZKT

Praha

29.1.

Kořenové čistírny pro domy a obce, zelené mokřadní střechy a fasády, využití dešťové a odpadní vody v domech a zahradách

korenovky_5_b_-_kopie

Ing. Michal Šperling, Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., Ing. Michal Kriška - Dunajský Ph.D., Ing. Vít Rous, Ing. Jaroslav Kršňák, Petr Jeništa | Soubor přednášek zahrnuje základní informace o kořenových čistírnách,historii výstavby a jejich vývoje v ČR i ve světě,principy fungování a vhodnost použití pro domy i obce. Součástí přednášek je seznámení s legislativou a povolováním výstavby kořenových čistíren odpadních vod. Ekonomika výstavby KČOV je prakticky ukázána na příkladu domovní i obecní čistírny ve srovnání s konvenčními čistírnami odpadních vod. Jako příklad úspěšného fungování KČOV v obci je zahrnuta přednáška o obci Velká Jesenice.

Profesní růst se SZKT

Praha

24.1.

Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků

006_300dpi_3000x1976_-_kopie

Ing. Marek Hamata |Trávníky pro veřejný prostor, soukromé zahrady, sportovní využití, extenzivní a alternativní využití travnatých ploch.

Na semináři budou popsány jednotlivé technologie zakládání travnatých ploch (výsev, výsev předklíčeným osivem, výdrol ze sena, pokládka textilií se všitým osivem, hydroosev, pokládka travního koberce a pokládka travního koberce nestandardní velikosti), včetně obecné a speciální péče v průběhu roku.

Profesní růst se SZKT

Praha

   

       

            9.1. 

                

           

                

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1.1. 2018  

brick-wall-322128_1920-200  

Judr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa; Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu; Ochrana před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému); Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby; Výkon státní správy v ochraně dřevin, Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; Kontroly výkonu státní správy dřevin ČIŽP; Otázka odpovědnosti úředníka; Účast veřejnosti, práva ekologických spolků...                                                  

Profesní růst se SZKT

Praha          

 

Uskutečněné akce - rok 2017

Tisk
Datum Akce Forma Místo

7.12.

Rok s dendrologií IV. "Jehličnany a dřeviny s převládajícím zimním efektem" 

4_dendrologie

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup. 
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Profesní růst se SZKT

29.11.-1.12.

Konference Dny zahradní a krajinářské tvorby XXII.

AKREDITOVÁNO: Č. akreditace:AK/PV-695/2017

ctverec_kalendar_w

Stav místních parků a zahrad ale i krajiny podstatně souvisí se spokojeností místních i návštěvníků. Ekologickou roli jako zadržování vody, ochlazování či čištění vzduchu nebo stínění dokáže efektivně plnit téměř jakákoliv zeleň, k identitě místa a sepětí obyvatel s ním přispívá zejména zeleň kultivovaná. Aby se ve městech dalo žít i v budoucnu, je třeba systematickému přístupu k tvorbě zelené infrastruktury, aby se v nich dalo žít šťastně a plnohodnotně je třeba o ni náležitě pečovat a nerezignovat na krásu. O tom budou letošní Luhačovice. 

Konference

Luhačovice

31.10.

Výsadba stromů v urbanizovaném prostředí

Seminář akreditován MV ČR - číslo akreditace: AK/PV-511/2017

vysadba_kejha_100

Ladislav Kejha | Seminář se bude zabývat výsadbou stromů na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Cílem každé výsadby je ujmutí vysazených stromů a zajištění perspektivního růstu a jejich dlouhodobé životnosti a provozní bezpečnosti na stanovišti. Zopakujeme si základní předpoklady jak ujmutí a dlouholeté perspektivy dosáhnout a jak nám v tom může pomoci standard výsadby stromů  (SPPK A02 001: 2013 - Výsadba stromů). 

Profesní růst se SZKT Brno
10.10.

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les 

strom-ikonka-200

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa; Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu; Ochrana před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému); Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby; Výkon státní správy v ochraně dřevin, Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; Kontroly výkonu státní správy dřevin ČIŽP; Otázka odpovědnosti úředníka; Účast veřejnosti, práva ekologických spolků...

Profesní růst se SZKT Brno
5.10.

Workshop s Markem Bridgem: Profesionalizací na špičku stromolezení v arboristice 

IMG_3971-100

• Výstupové systémy • Dynamické zatížení • Vyhodnocení bezpečnostních rizik • Výběr kotevního bodu 

Velice prakticky založený workshop určený hlavně pro arboristy - stromolezce, vedoucí pracovních týmů nebo majitele arboristických firem. Celodenní seminář bude složen ze čtyř hlavních tematických částí, které se odehrají částečně formou přednášek v učebně a částečně venku během praktických ukázek.

Profesní růst se SZKT Mělník
21.9.

Valná hromada Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu

Body k projednání např.: PR a propagace - logo, web • Odborné programy a jejich garanti • Landscape festival Praha 2018 - přípravný výbor 8. Akreditace ČZU • Projednání přípravy smlouvy o spolupráci s ČKA, IPR a dalšími subjekty • Manifest krajinářské architektury • Zhodnocení letošních akcí, možnosti odborných programů do dalšího období (2017/2018)

Valná hromada Praha
21.9.

Kořenové čistírny pro domy a obce, zelené mokřadní střechy a fasády, využití dešťové a odpadní vody 

+ navazující  valná hromada sekce ČAKA viz níže

korenovky_5_b_-_kopie

Ing. Michal Šperling, Ing. Jaroslav Kršňák, Ing. Michal Kriška-Dunajský Ph.D., Ing. Vít Rous, Petr Jeništa | Soubor přednášek zahrnuje základní informace o kořenových čistírnách,historii výstavby a jejich vývoje v ČR i ve světě,principy fungování a vhodnost použití pro domy i obce. Součástí přednášek je seznámení s legislativou a povolováním výstavby kořenových čistíren odpadních vod. Ekonomika výstavby KČOV je prakticky ukázána na příkladu domovní i obecní čistírny ve srovnání s konvenčními čistírnami odpadních vod. Jako příklad úspěšného fungování KČOV v obci je zahrnuta přednáška o obci Velká Jesenice

Profesní růst se SZKT Praha
21.9.

Rok s dendrologií III. "Rostliny s převládajícím podzimním efektem" 

3_dendrologie

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup.
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou. 

cyklus Průhonice
19.9.

Karanténní a expanzivní organizmy vyskytující se na sídelní zeleni

Kurz_1.-200

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek | Kurz je zaměřen především na organismy významně ohrožující existenci či omezující důležité funkce zeleně v sídlech (legislativní ukotvení problematiky, rizikové druhy dřevin, možnosti obrany či ochrany dřevin).

Profesní růst se SZKT Brno
12.-13.9.

Odborná exkurze IGA Berlín 2017

iga-eroeffnung_c_dominik_butzmann_17_-_kopie

Ing. Jana Pyšková | Unikátní možnost setkat se s ředitelem výstavy Christophem Schmidtem a zažít prohlídku s doprovodem jednoho z hlavních architektů výstavy IGA Berlin Christofem Geskesem. Další zajímavou součástí programu bude návštěva školek Lorberg v Tremmen, které se na budování výstavy také podílely. Nezapomenutelným zážitkem bude i ubytování v Postupimi (Potsdam), nedaleko od světově proslulého zámeckého parku Sanssouci.

Odborná exkurze Berlín
24.8.

ROK S DENDROLOGIÍ II. "LÉTO - DŘEVINY S PŘEVLÁDAJÍCÍM LETNÍM EFEKTEM"

2_dendrologie

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup. 
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.


Cyklus Průhonice
21.-22.8.

KONFERENCE STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM XVI.

strom_zeleny_2017

Stromy s námi žijí v našich sídlech od nepaměti a vždy měly své místo a smysl v řádu tradičního světa.

Dnes musí stromy v sídlech soupeřit s výstavbou, inženýrskými sítěmi a s dopravou. V současnosti se význam stromů v sídle neustále zvyšuje. Jedním ze základních přínosů stromů v sídle je jejich vliv na zdraví, o kterém bude přednášet náš zahraniční host Anna Jorgensen z Velké Británie. Dalšími přínosy, kterými se budeme zabývat, je role stromů v sídle během současných klimatických změn nebo vliv stromů na zvyšování biodiverzity.

Konference Praha
19.8.

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ XVII.

climb_champ_czechTentokrát ve spolupráci s Prahou 4 v parku Jezerka

Soutěž Praha
27.7.

ROZPOČTOVÁNÍ PŘI PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI ZAHRADNÍCH ÚPRAV

rozpoctovani2_100

Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut | Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále lektoři upozorní na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci dotačních programů Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Profesní růst se SZKT

Praha
20.7.

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI

rez_rucni_pilka-m

David Hora, DiS. | Seminář je zaměřen především na rozšíření základních znalostí o řezu dřevin jak v rovině teoretické tak ve vlastní konfrontaci s praxí a srovnáním očekávané reakce stromu na řez a skutečného vývoje.

Profesní růst se SZKT

Jihlava
29.6.

TECHNIKA ŘEZU, ZAKLÁDACÍ ŘEZY MLADÝCH STROMŮ A PRINCIPY POVÝSADBOVÉ PÉČE

Strom_._6_-_potlaen_konkurennch_zce_nasazench_vhon_s_podporou_jedinho_terminlu_-_po_zsahuIng. Pavel Wágner | Školení se zabývá vysvětlením principů správné techniky řezu a její uplatnění při řezu mladých stromů. Dále detailně rozebere technologie zakládacích řezů od založení koruny, přes povýsadbový až k výchovnému  řezu. Součástí školení budou zmíněny i principy povýsadbové péče, nejčastější chyby v praxi a jejich možná eliminace.

Profesní růst se SZKT

Praha
12.-16.6.

SOUČASNÉ TRENDY V KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTUŘE BAVORSKA - odborná exkurze s místními průvodci ve spolupráci s BDLA

bavorsko_exkurze_100Navštívíme inovativní obytné soubory, které kromě uvědomělé práce se zdroji podporují rozvoj komunitního života. Většina z nich je zároveň příkladem spolupráce specialistů z různých oborů v níž je často zapojena veřejnost a politici. Zařazeny jsou i zdařilé projekty vzniklé v rámci německého fenoménu – zahradnických výstav Landesgartenschau. 


Exkurze Bavorsko
30.5.

PROVOZNĚ NEBEZPEČNÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY

houba-drevokaz-100Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.

Profesní růst se SZKT Praha
18.5.

INVAZNÍ ROSTLINY

Reynoutria_bohemica_02-100prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Ing. Jan Pergl, PhD., RNDr. Martin Hejda, PhD., Ing. Jan Šíma | Invaze nepůvodních druhů rostlin jsou průvodním jevem sílícího globálního vlivu člověka na biosféru. Seminář představí současný stav poznání v oboru rostlinných invazí, míru zasažení  invazními druhy ve světě i u nás, a faktory, které rozhodují o tom, proč jsou některé druhy úspěšné a jiné nikoli.

Profesní růst se SZKT Praha
16.5.

ROK S DENDROLOGIÍ I. "Jaro - dřeviny s převládajícím jarním efektem" 

1_dendrologieIng. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami.

Profesní růst se SZKT Průhonice
11.5.

CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA ETW

20160512_115330-o-100Zvyšte si svojí profesní kvalifikaci. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Z terénních i teoretických dovedností a znalostí Vás vyzkouší zkušení komisaři. 

Zkouška Mělník
4.5.

VALNÁ HROMADA SPOD-ISA s doprovodným seminářem KTERÉ STROMY PADAJÍ?

padly-strom-2-100Valná hromada:

Na valnou hromadu jsou samozřejmě zváni nejen členové sekce ale i všichni ostatní, které zajímá arboristika, její vývoj, kdo by se rád dozvěděl o činnosti sekce, jejích členech či by se sám nějak rád zapojil. 

Seminář:

  • Kde je hranice přijatelného rizika?
  • Kde je tato hranice rozhodujete-li mezi kácením a zachováním stromu?
  • A kde je, pokud na takový strom máte vylézt?

Profesní růst SZKT

Průhonice
25.4.

HMYZ PŮSOBÍCÍ VÝZNAMNÉ ŠKODY NA NELESNÍ ZELENI 
Kurz_3-200_2Ing. Petr Martinek | Tento kurz je určen odborné veřejnosti s vazbou na management péče o nelesní dřevinnou vegetaci jak ze státního, tak soukromého sektoru.

Profesní růst se SZKT Praha
24.4.

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO STROMOLEZCE

prvni-pomoc-100Kurz je určen pro profesionální stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je zaměřen především na praktické zvládnutí krizových situací, osvojení si zásad a postupů první pomoci a bezpečný transport zraněného z koruny stromu.

  • Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW. 
  • Nejvyšší počet 10 účastníků zajistí co nejindividuálnější přístup ke každému z nich.
  • Kurz vedou dva zkušení lektoři.

Profesní růst se SZKT

Hradec Králové

4.4.

PARAZITICKÉ HOUBY A MUTUALISTICKÉ SYMBIÓZY S VAZBOU NA KOŘENOVÝ SYSTÉM DŘEVIN 

symbioza-100Ing. Jiří Rozsypálek | Kurz je zaměřen na houby s pozitivní i negativní vazbou především na kořenový systém dřevin v městském prostředí i mimo něj. 

Profesní růst se SZKT

Praha

30.3.

KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝPĚSTKŮ OKRASNÝCH ROSTLIN

kvalit-vypestky-100Ing. Stanislav Flek |  Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché neboť jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti

Profestní růst se SZKT Bohumín
21.3.

OCHRANA STROMŮ PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A JEJICH REALIZACI

ochrana_stromu_2-200David Hora, DiS. | Jak lze nejlépe ochránit strom při stavební činnosti? Jak postupovat při rekonstrukci parků, ulic nebo domů? Kdy je lepší strom zachovat a kdy raději pokácet a vysázet nový? Na co se zaměřit, aby stromy i po dokončené stavbě zůstaly dlouhou dobu zdravé, plnily všechny své funkce a byly pro okolí bezpečné? Pokud na všechny tyto aspekty myslíme už během projektové přípravy, šance jsou dobré.

Profesní růst se SZKT Praha
16.3.

PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES 
strom-ikonka-200JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa; Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu; Ochrana před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému); Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby; Výkon státní správy v ochraně dřevin, Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; Kontroly výkonu státní správy dřevin ČIŽP; Otázka odpovědnosti úředníka; Účast veřejnosti, práva ekologických spolků... 

Profestní růst se SZKT Praha
10.3.

meeting-point-755793_100VALNÁ HROMADA SEKCE SZKT ČESKÁ ASOCIACE PRO KRAJINÁŘSKOU ARCHITEKTURU

Valná hromada Praha
8.3.

NEBOJTE SE AUTORIZACE aneb VSTUP DO ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ 

nebojte-se-autorizace-100

Připravili jsme pro Vás seminář, který vám pomůže zbavit se neopodstatněných obav z autorizace. "Zvládli jsme to a zvládnete to také!" Dozvíte se vše o tom, co se musíte naučit, co musíte mít za sebou a co si musíte připravit.

Profesní růst se SZKT Brno
22.2.

ZAHRADY A HŘIŠTĚ PRO DĚTI 

baby-1676752_1920-100

Více přednášejících | Jak navrhovat prostory pro děti? Kterých pravidel se držet a na co nezapomenout? Co děti vlastně baví? Jak správně vést participativní proces, kterého se účastní také děti? Jakých chyb se při navrhování zahrad a hřišť pro děti vyvarovat?

Profesní růst se SZKT Praha
7.2.

KARANTÉNNÍ A EXPANZIVNÍ ORGANISMY VYSKYTUJÍCÍ SE NA SÍDELNÍ ZELENI 

Kurz_1.-200

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek | Kurz je zaměřen především na organismy významně ohrožující existenci či omezující důležité funkce zeleně v sídlech (legislativní ukotvení problematiky, rizikové druhy dřevin, možnosti obrany či ochrany dřevin).

Profesní růst se SZKT Praha
31.1.

VAZBY STROMŮ 
vazbaIng. Marek Žďárský | Jednodenní praktické školení se věnuje zejména historii, vývoji a praktickému použití základních systémů instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů

Profesní růst se SZKT Praha
23.1.

OMEZOVÁNÍ RŮSTU PLEVELŮ - INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE, EKOLOGICKÉ MOŽNOSTI  

plevel_wave_1

Ing. Marek Hamata, Milan Hrubý | Seminář je zaměřen na širokou škálu možného omezování růstu plevelných rostlin ve veřejném prostoru.

Profesní růst se SZKT Praha
 

Uskutečněné akce - rok 2016

Tisk

Datum Akce Forma Místo
12.12.

NEBOJTE SE AUTORIZACE aneb VSTUP DO ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ 
Připravili jsme pro Vás seminář, který vám pomůže zbavit se neopodstatněných obav z autorizace. "Zvládli jsme to a zvládnete to také!" Dozvíte se vše o tom, co se musíte naučit, co musíte mít za sebou a co si musíte připravit.

Profesní růst se SZKT Praha
30.11.-2.12.

DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY XXI. "ZELENÁ INFRASTRUKTURA" 
Objekty krajinářské architektury mohou být krásné a oblíbené. Je to ale dostatečný argument? Moderní pojem „zelená infrastruktura“ označuje systém zeleně, který přináší benefity člověku, přírodě i rozpočtu. 

Konference Luhačovice
8.11.

VAZBY STROMŮ 
Ing. Marek Žďárský | Jednodenní praktické školení se věnuje zejména historii, vývoji a praktickému použití základních systémů instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů

Profesní růst se SZKT

Olomouc

3.11.

PROVOZNĚ NEBEZPEČNÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY 
Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.

Profesní růst se SZKT

Brno
19.10.

TRAVNATÉ PLOCHY VE VEŘEJNÉM PROSTORU 

Ing. Marek Hamata, Milan Hrubý | Zpracování půdy, založení a následná péče (zaměření zejména na sídlištní travnaté plochy, parkové trávníky a travnaté plochy při komunikacích).

Profesní růst se SZKT

Praha

11.10.

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI, APLIKACE STANDARDU V PRAXI
David Hora, DiS. | Seminář je zaměřen především na navrhování technologií řezů v projektech,  jejich aplikaci na konkrétních stromech a kontrolu kvality po provedení řezu. Seminář je dále zaměřen na technologie řezu specifikované ve standardu řezu stromů (SPPK: A02 002:2013 - Řez stromů). Při semináři budou představeny  i situace, které standard neřeší.

Profesní růst se SZKT

Praha

4.10.

PROVOZNĚ NEBEZPEČNÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY
Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.

Profesní růst se SZKT

Praha

21.-22.9.

VEŘEJNÁ ZELEŇ - HODNOTNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY 
Odborná konference se zahraničními přednášejícími volně navazuje na oficiální slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla), který letos proběhne v Brně den po konferenci 23.9.2016. 

Konference

Brno
16.9.

VÝSADBA STROMŮ V URBANIZOVANÉM PROSTORU, NOVÝ STANDARD VÝSADBY STROMŮ
Ladislav Kejha | Seminář se bude zabývat výsadbou stromů na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Cílem každé výsadby je ujmutí vysazených stromů a zajištění perspektivního růstu a jejich dlouhodobé životnosti a provozní bezpečnosti na stanovišti.

Profesní růst se SZKT

Praha
5.9.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA 
Soutěž je zaměřena na propagaci a rozvoj oboru zahradní architektury, spolu s představením zúčastněných architektů a realizačních firem široké veřejnosti. Soutěž a propagace probíhá formou ukázkové realizace soutěžních zahrad. Pořádá Zahrada Čech.

Soutěž Litoměřice, areál Zahrady Čech
22.-23.8.

STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM, 15. ročník konference s podtitulem "Město a krajina - dva světy, jeden strom" 
Prostor, ve kterém žijeme, je velice rozmanitý a stromy nás obklopují jak od počátku věků ve volné krajině tak později i ve městech. Všichni ten rozdíl dokážeme poznat. Krajina – prostor, kde silněji vnímáme prvky přírody. Město – intenzivně urbanizovaný prostor. Ale rozeznají to i stromy? V dnešní době urputné zástavby a rozsáhlé infrastruktury zcela jistě.

Odborná konference Plzeň 
20.8.

MISTROVSTVÍ ČR STROMOLEZENÍ 
Profesní soutěž. Závodníci během soutěže ukazují nejvyšší stupeň profesionálního umění i bezpečnosti práce a kromě profesních výhod, jako je zdokonalování technik a posunování inovací ve vybavení, tyto národní a nadnárodní soutěže výrazně zvyšují povědomí široké veřejnosti o významu veřejné zeleně a systému péče o stromy, její udržitelnosti, životního prostředí a ekologických přínosech.

Soutěž Tachov
2.-3.7.

MISTROVSTVÍ EVROPY VE STROMOLEZENÍ 
Profesní soutěž. Závodníci během soutěže ukazují nejvyšší stupeň profesionálního umění i bezpečnosti práce a kromě profesních výhod, jako je zdokonalování technik a posunování inovací ve vybavení, tyto národní a nadnárodní soutěže výrazně zvyšují povědomí široké veřejnosti o významu veřejné zeleně a systému péče o stromy, její udržitelnosti, životního prostředí a ekologických přínosech. 

závody Praha
20.-24.6.

ZA VODOU A ZELENOU INFRASTRUKTUROU - ODBORNÁ EXKURZE SE ŠPIČKOVÝMI PRŮVODCI NA MÍSTĚ VE SPOLUPRÁCI S BDLA 
Program bude zaměřen na hospodaření s dešťovou vodou, protipovodňová opatření, implementaci Zelené infrastruktury, adaptaci na změnu klimatu, revitalizaci průmyslových oblastí, úpravy parků a krajiny.  Na všech místech nás budou provázet krajinářští architekti, městští plánovači, vědci a další specialisté. 

exkurze Německo
11.-12.6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

otevřené zahrady celá ČR

26.5.

VALNÁ HROMADA SPOD-ISA spojená se seminářem VYLEPŠOVÁNÍ VITALITY STROMŮ

Profesní růst se SZKT Praha

12.5.

CERTIFIKACE ETW 
Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. Bližší informace dostanou přihlášení emailem před zkouškou. Pozorně si přečtěte "Pravidla certifikační zkoušky", kde je obsažena většina informací o průběhu zkoušky. Přihlášení je možné pouze do 12. dubna 2016!

Certifikace Mělník

17.5.

NEZPEVNĚNÉ POVRCHY CEST - VÍME CO NAVRHUJEME A REALIZUJEME? 
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., Ing. Zdenek Sendler | Co použít a kdy? Jakými vlastnostmi se od sebe technologie liší? Jaká je historie použití a jaké jsou nové možnosti? Hlavní zásady, praktické ukázky stavby cest přímo v terénu, včetně kontroly materiálu, podloží apod.. O těchto a dalších tématech budou hovořit naši přednášejcí.

Profesní růst se SZKT Litoměřice

10.5.

PRÁVO V ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBĚ
JUDr. PhDr. Jiří Plos | Workshop s předním českým právníkem, zabývajícím se právem v architektuře a realizaci bude orientován na denní praxi zahradní a krajinářské tvorby od projektu po realizaci. 

Profesní růst se SZKT Praha

22.4.

PROVOZNĚ NEBEZPEČNÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY  
Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin

Profesní růst se SZKT Praha

21.4.

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI 
David Hora, DiS. | Seminář je zaměřen především na navrhování technologií řezů v projektech,  jejich aplikaci na konkrétních stromech a kontrolu kvality po provedení řezu. Seminář je dále zaměřen na technologie řezu specifikované ve standardu řezu stromů ale také na případy, které standard neřeší.

Profesní růst se SZKT Jihlava

7.4.

VAZBY STROMŮ 
Ing. Marek Žďárský | Jednodenní praktické školení se věnuje zejména historii, vývoji a praktickému použití základních systémů instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů

Profesní růst se SZKT Praha

5.4.

DEŠŤOVÁ VODA - TÉMA DNEŠKA aneb TEČE NÁM DO BOT? 

Workshop o hospodaření s dešťovou vodou s navazující valnou hromadou sekce krajinářské architektury (SKA CZLA)

Profesní růst se SZKT Praha

22.3.

NEZPEVNĚNÉ POVRCHY CEST - VÍME CO NAVRHUJEME A REALIZUJEME? 
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., Ing. Zdenek Sendler | Co použít a kdy? Jakými vlastnostmi se od sebe technologie liší? Jaká je historie použití a jaké jsou nové možnosti? Hlavní zásady, praktické ukázky stavby cest přímo v terénu, včetně kontroly materiálu, podloží apod.. O těchto a dalších tématech budou hovořit naši přednášejcí. 

Profesní růst se SZKT

Litoměřice

17.3.

PROVOZNĚ NEBEZPEČNÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY  
Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin

Profesní růst se SZKT

Praha
2.3.

ROZPOČTOVÁNÍ V KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAVÁCH
Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut | Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále agregované položky rozpočtů v rámci dotačních programů AOPK ČR. Nabídka možného položkového rozpočtování zahradnických a krajinářských prací tak, aby byly pro zadavatele zakázek srozumitelnější a snazší k následné (zpětné) kontrole. 

Profesní růst se SZKT Praha
23.2.

KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝPĚSTKŮ OKRASNÝCH ROSTLIN
Ing. Stanislav Flek |  Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché nebot´ jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti.

Profesní růst se SZKT Brno

17.2.

OMEZOVÁNÍ RŮSTU PLEVELŮ - INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE, EKOLOGICKÉ MOŽNOSTI 
Ing. Marek Hamata, Milan Hrubý | Seminář je zaměřen na širokou škálu možného omezování růstu plevelných rostlin ve veřejném prostoru. Seminář  navazuje na přednášku, která zazněla na konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby (2.-4.12.2015, Luhačovicíce)

Profesní růst se SZKT Praha

19.1.

PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ - VĚC VEŘEJNÁ, ALE PŘEDEVŠÍM ODBORNÁ 
Po úspěšných minulých třech ročnících konference, které jsme pořádali ve spolupráci s Městskou částí Praha 3, Vám přinášíme další a tentokrát se zaměříme na péči o veřejnou zeleň, která je koncepční, kvalitní a smysluplná. Přednášející: Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. Radko Květ, Ing. Zdenek Sendler, Ing. Štěpán Špoula, Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Josef Souček a Ing. Marek Hamata.

odborná
konference 

Praha

21.1.

SOUČASNÁ KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA VE VIŠEGRÁDSKÝCH ZEMÍCH

vernisáž

výstava Praha

22.1.

ROLE KRAJINÁŘSKÉHO ARCHITEKTA VE VIŠEGRÁDSKÝCH ZEMÍCH

diskuse

diskuse Praha
25.1. PROVOZNĚ NEBEZPEČNÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY  
Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.
Profesní růsu se SZKT Praha
28.1.

ZELENÉ FASÁDY - VERTIKÁLNÍ ZAHRADY VS. PNOUCÍ DŘEVINY
Ing. Samuel Burian | Typy, funkce a působení „zelených“ fasád, vertikální zahrady a pnoucí rostliny, použití v interiéru, hygiena prostředí.  Porovnání - výhody a nevýhody, sortiment rostlin, zásady výběru, konstrukce, zahrady bez substrátu a se substrátem, zavlažování, amatérská a experimentální řešení. Nejnovější poznatky a příklady realizací v ČR i okolní Evropě.

Profesní růsu se SZKT Olomouc
 

Uskutečněné akce - rok 2015

Tisk
Datum

Akce

Forma/řada

Pořadatel

Místo

2.-4.12.

DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY - "Tvoříme ve spolupráci s přírodou, ve vyváženosti a harmonii" 
Tradiční a hojně navštěvovaná konference otevírá prostor pro mezioborová jednání a přináší nejen odborné přednášky se zaměřením na praktické využití a pozitivní příklady, ale i významnou společenskou událostkterá je v našem zahradnickém světě dobře známá

konference

SZKT Luhačovice
29.10.

OCHRANA STROMŮ PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB A JEJICH REALIZACI
David Hora, DiS. | Jak lze nejlépe ochránit strom při stavební činnosti? Jak postupovat při rekonstrukci parků, ulic nebo domů? Kdy je lepší strom zachovat a kdy raději pokácet a vysázet nový? Na co se zaměřit, aby stromy i po dokončené stavbě zůstaly dlouhou dobu zdravé, plnily všechny své funkce a byly pro okolí bezpečné? Pokud na všechny tyto aspekty myslíme už během projektové přípravy, šance jsou dobré. 

Profesní růst se SZKT

SZKT Praha
13.10.

VÝSADBA A VÝCHOVNÝ ŘEZ STROMŮ

Ladislav Kejha

Zahradnická škola se SZKT SZKT Litoměřice
11.-19.9.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA

Soutěž nabízí příležitost k šíření myšlenek současné zahradní a krajinářské tvorby. Přehlídka originálních a dobře provedených zahrad by měla být obdobou módní přehlídky – často se jedná o věci běžně neproveditelné, ale inspirující a udávající trendy.


soutěž

Zahrada Čech ve spolupráci se SZKT

Zahrada Čech, Litoměřice

22.9.

RŮŽE A DALŠÍ OKRASNÉ KEŘE VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Ing. Martin Vlasák, Ph.D. | Okrasné keře se poslední dobou ocitly mimo hlavní proud zájmu současné tvorby zeleně, hlavně ve prospěch trvalek. 

Profesní růst se SZKT SZKT Praha
15.9.

PROVOZNÍ BEZPEČNOST A JEJÍ ZAJIŠTĚNÍ VE MĚSTECH A OBCÍCH
Bc.  Vladimír Másilko, Ing. Jiří Lederer | Vytrvalost a mohutnost nadzemních částí stromů činí tuto skupinu rostlin nejvýznamnějším prvkem městské zeleně. A to často bohužel i z hlediska možnosti ohrožení bezpečnosti osob i majetku.

Profesní růst se SZKT SZKT

Praha
24.-25.8.

STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM "STROMY OČIMA SPECIALISTŮ" 
Program národní arboristické konference se letos bude zabývat problematikou pěstebních a obnovných opatření ve starých parcích. Jako již tradičně tak i letos na konferenci uvítáme mezi přednášejícími zahraničního hosta  tentokrát dobře známého prof. Andrease Roloffa.

konference

SPoD-ISA

Olomouc
22.8.

15. MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ 
Arboristé - stromolezci jsou odborníci, kteří pečují o stromy v našich sídlech. Během závodů ukazují nejvyšší stupeň profesionálního umění a bezpečnosti práce a zároveň skrze atraktivní podívanou přibližují svou práci divákům.

závody

SPoD-ISA

Olomouc
13.-14.6.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

prohlídka

SZKT celá ČR
11.6.

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI, APLIKACE STANDARDU ŘEZU V PRAXI
David Hora, DiS. | Seminář je zaměřen především na navrhování technologií řezů v projektech,  jejich aplikaci na konkrétních stromech a kontrolu kvality po provedení řezu. Seminář je dále zaměřen na technologie řezu specifikované ve standardu řezu stromů ale také na případy, které standard neřeší.

Profesní růst se SZKT

SZKT

Jihlava
18.5.

VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ
Ing. Martin Vlasák, Ph.D. | Seminář je zaměřen na výsadbu keřů a jejich následnou péči, především řez. Východiskem je představení této problematiky v intencích nově vznikajícího standardu výsadby a řezu keřů, který je součástí arboristických standardů AOPK ČR.

Zahradnická škola
se SZKT

SZKT Litoměřice

14.5.

STŘEŠNÍ ZAHRADY
Ing. Radek Pavlačka | Zakládání, údržba, exkurze - odborný seminář se věnuje se seznámení s technologiemi střešních zahrad. Součástí bude také odborná vycházka s praktickými ukázkami. 

Profesní růst se SZKT

SZKT Olomouc
28.4.

OD STUDIE K REALIZACI NEJEN Z POHLEDU INVESTORA | Zadání projektu, Zásady zhotovení dokumentace, Stavební řízení, Pohled projektanta, Pohled realizátora

Konference SZKT a MÚ Praha 3

Praha 3
23.4.

CERTIFIKACE ETW

Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. 

Zkouška SPoD-ISA

Mělník
16.4.

ŘEZ STROMŮ
Ing. Jiří Skotnica | Kurz je určen pro pracovníky veřejné zprávy, zahradnických firem a společností zabývajících se péčí o doprovodnou zeleň komunikací a liniových staveb a začínající stromolezce. Kurz je zaměřen především na vysvětlení problematiky udržovacích a stabilizačních řezů v návaznosti na standard AOPK ČR, Řez stromů AS02002.Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Zahradnická škola se SZKT

SPoD ISA

Litoměřice
14.4.

TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR BĚHEM REALIZACE DÍLA KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY 

přednáší JUDr. PhDr. Jiří Plos, koreferát doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. | Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled nejen v oblasti právních úprav v souvislosti vztahující se k výkonu činnosti TDI, ale také v praktické oblasti samotného výkonu - postupy a výkon kontrolní činnosti na stavbě 

Profesní růst se SZKT SZKT Praha
14.4.

VALNÁ HROMADA SEKCE KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURYspojená s "kulatým stolem" na téma KAM KRÁČÍŠ KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURO?

Valná hromada SZKT Praha
9.4.

VAZBY STROMŮ

Ing. Marek Žďárský | Jednodenní praktické školení se věnuje zejména historii, vývoji a praktickému použití základních systémů instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů.

Profesní růst se
SZKT 
SZKT Brno
7.4.

VALNÁ HROMADA SPoD-ISA spojená se seminářem VLIV DEFEKTŮ NA STABILITU STROMŮ

Profesní růst se SZKT SPoD ISA Praha
2.4.

ÚSES JAKO NÁSTROJ OCHRANY KRAJINY

Profesní růst se SZKT

SZKT Brno
27.3.

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO STROMOLEZCE

Profesní růst se SZKT

SPoD ISA

Hradec Králové
26.3.

TRAVNATÉ PLOCHY VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Profesní růst se SZKT

Praha
17.3.

ZÁKLADY HODNOCENÍ STROMŮ

Zahradnická škola se SZKT

SPoD ISA

Litoměřice
16.3.

ŘEZ STROMŮ

Zahradnická škola se SZKT

SPoD ISA

Litoměřice
19.2.

KVALITATIVNÍ PARAMETRY VÝPĚSTKŮ OKRASNÝCH ROSTLIN
Ing. Stanislav Flek | Okrasné dřeviny jsou základním materiálem se kterým sadovník pracuje. Je to výsledek často mnohaletého snažení / a někdy nesnažení/ školkaře dodavatele. Specifikovat kvalitu není vždy jednoduché nebot´ jde o živý materiál a tudíž do určité míry má variabilní vlastnosti. V přednáškovém bloku se dozvíte...

Profesní růst se SZKT

SZKT Praha

5.2.

VÝSADBA STROMŮ V URBANIZOVANÉM PROSTŘEDÍ, NOVÝ STANDARD 
Ladislav Kejha | Seminář se bude zabývat výsadbou stromů na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Dozvíte se základní předpoklady jak ujmutí a dlouholeté perspektivy dosáhnout a jak nám v tom může pomoci standard výsadby stromů (SPPK A02 001: 2013 - Výsadba stromů)

Profesní růst se SZKT

SZKT Praha
 

Uskutečněné akce - rok 2014

Tisk

Datum Akce Forma Pořádal Místo
6.2.2014

ŘEZ STROMŮ
David Hora, DiS. 

seminář na klíč SZKT

Praha

13.2.2014

ROZPOČTOVÁNÍ
Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut 

profesní růst se SZKT SZKT

Praha

19.3.2014

STROMY V ULICÍCH
odborný garant Ing. Josef Souček 

seminář SZKT ve spolupráci s MÚ Praha 3

Praha

22.3.2014

DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU  FOR GARDEN
odborný garant Ing. Samuel Burian 

seminář pro odbornou veřejnost SZTK

Praha

27.3.2014

ZAHRADA DNES
odborný garant Ing. Ferdinand Leffler 

seminář pro veřejnost SZKT

Praha

17.4.2014

PRVNÍ POMOC PŘI STROMOLEZENÍ
Ing. Martin Honzík 

profesní růst se SKZT SPoD-ISA

Hradec Králové

24.4.2014

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI
David Hora, DiS. 

profesní růst se SZKT SZKT

Praha

29.4.2014

VÝSADBA STROMŮ - NOVÝ STANDARD
Ladislav Kejha 

profesní růst se SZKT SPoD-ISA

Praha

5.5.2014

VÝCHOVNÝ ŘEZ
Ladislav Kejha 

zahradnická škola SZKT SPoD-ISA

Litoměřice

6.5.2014

ŘEZ STROMŮ
Ing. Jiří Skotnica 

zahradnická škola SZKT SPoD-ISA

Litoměřice

19.5.2014

ZÁKLADY HODNOCENÍ STROMŮ
Ing. Ingrid Hlinomazová 

zahranická škola SZKT SPoD-ISA

Litoměřice

22.5.2014

CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA ETW

zkouška SPoD-ISA

Mělník

3.6.2014

PROVOZNÍ BEZPEČNOST
Vladimír Másilko, Bc. 

profesní růst se SZKT SZKT

Praha

19.6.2014

NÁVRH OCHRANY STROMŮ NA STAVENIŠTI
David Hora, DiS. 

profesní růst se SZKT SPoD-ISA

Praha

13.6.2014

BROUŠENÍ PIL A ŘETĚZŮ MOTOROVÝCH PIL
Ing. Martin Pražák, Ing. Aleš Frel 

seminář SPoD-ISA

Praha

16.8.2014

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ

soutěž SPoD-ISA

Praha

18.-19.8.2014

STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM, národní arboristická konference

konference SPoD-ISA

Praha

9.9.2014

VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ
Ing. Martin Vlasák, Ph.D. 

zahradnická škola SZKT SZKT

Litoměřice

19.9.2014

EXKURZE BRATISLAVA 2014 - PO ZAJÍMAVÝCH REALIZACÍCH KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY
Ing. Zoltán Balko, Ing. Katarína Serbinová | Železná studnička – rekreační areál; Hřbitov z I. světové války v Kopčanech (Petržalka) ; Apollo business centrum; Eurovea – nová městská čtvrť s nábřežím a náměstím před novým Národním divadlem

odborná exkurze SZKT

Bratislava

2.10.2014

ROZPOČTOVÁNÍ
Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut 

profesní růst se SZKT SZKT

Olomouc

9.10.2014

PRAKTICKÁ REALIZACE OCHRANÝCH OPATŘENÍ U STROMŮ NA STAVBĚ 
David Hora, DiS.  

zahradnická škola SZKT SZKT

Litoměřice

16.10.2014

VAZBY STROMŮ
Ing. Marek Žďárský | Jednodenní praktické školení se věnuje zejména historii, vývoji a praktickému použití základních systémů instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů.

profesní růst se SZKT SZKT

Praha

21.10.2014

HOSPODAŘENÍ S VODOU
Ing. Jiří Vítek, Ing. Samuel Burian 

profesní růst se SZKT SZKT

Jihlava, magistrát

31.10.2014

POUŽITÍ OVOCNÝCH DŘEVIN V KRAJINĚ
Ing. Roman Chaloupka | Od determinace k výsadbě (historie, filosofie, determinace, výsadba, sortiment, péče, specifika jednotlivých druhů)

profesní růst 
se SZKT 
SZKT

areál Flora Olomouc

4.11.2014

ZELEŇ NA KONSTRUKCI
Lektor: Ing. Samuel Burian | Historie; Typy, funkce a působení; Sortiment rostlin a jejich využití

profesní růst 
se SZKT
SZKT Praha

6.11.2014

ÚSES - JAKO NÁSTROJ OCHRANY KRAJINY
Lektor: Ing. Eva Voženílková | Cílem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům přehlednou informaci o legislativním a věcném rámci územního systému ekologické stability

profesní růst 
se SZKT
SZKT Praha
11.11.2014

ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI, APLIKACE STANDARDU ŘEZU V PRAXI
Lektor: David Hora, DiS.

profesní růst 
se SZTK
SZKT Praha
27.11.2014

OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
David Hora, DiS. 

seminář na klíč SZTK Brno
3.-5.12.2014 DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY XIX. - VEŘEJNÝ PROSTOR V SOUVISLOSTECH| Tradiční třídenní odborná konference odborná
konference 
SZKT

Luhačovice

SR - správní rada SZKT
SPoD-ISA - rada Sekce péče o dřeviny - ISA
SKA IFLA CZ - rada Sekce krajinářské architektury IFLA CZ