Navigace: Domů Činnost

Kalendář akcí pro rok 2017

Tisk


Kromě akcí jako jsou odborné konference, exkurze, soutěže aj., vytvořila SZKT systematický vzdělávací program jednodenních seminářů jehož základem jsou nyní dva pilíře "Profesní růst se SZKT" a "Zahradnická škola se SZKT". 

Řada Profesní růst se SZKT

Profesni_rust_i

Jednodenní specializované semináře, vždy nadstavba „školní“ úrovně poznání. Novinky (nové standardy, legislativa, trendy).

Cílová skupina: krajinářští architekti, architekti a projektanti, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, technický dozor investora,  studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy

Řada Zahradnická škola se SZKT

Zahradnicka_skola_i

  • Jednodenní semináře, rekapitulace „školní“ úrovně poznání. Příprava na nadstavbové semináře "profesního růstu".
  • .
  • Cílová skupina:Zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o certifikace Evropský arborista (ETW), Český certifikovaný arborista (ČCA) - základní úroveň, odborníci kteří si chtějí doplnit nebo zopakovat praktické operace v zahradnictví (zejména technický dozor investora, autorské dozory, zástupci investora atp.), dále studenti odborných škol, zájemci o rekvalifikaci, členové občanských sdružení a hnutí zabývajících se péčí o životní prostředí a majitelé zahrad, kteří chtějí svůj koníček dělat profesionálně. 


Kalendář je průběžně aktualizován, změny vyhrazeny

Datum

Název

Typ Místo

Způsob přihlášení

19.8.

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ XVII.

climb_champ_czechTentokrát ve spolupráci s Prahou 4 v parku Jezerka

Soutěž

Praha

prihlaska

21.-22.8.

KONFERENCE STROM PRO ŽIVOT - ŽIVOT PRO STROM XVI.

strom_zeleny_2017

Stromy s námi žijí v našich sídlech od nepaměti a vždy měly své místo a smysl v řádu tradičního světa.

Dnes musí stromy v sídlech soupeřit s výstavbou, inženýrskými sítěmi a s dopravou. V současnosti se význam stromů v sídle neustále zvyšuje. Jedním ze základních přínosů stromů v sídle je jejich vliv na zdraví, o kterém bude přednášet náš zahraniční host Anna Jorgensen z Velké Británie. Dalšími přínosy, kterými se budeme zabývat, je role stromů v sídle během současných klimatických změn nebo vliv stromů na zvyšování biodiverzity.


Odborná konference

Praha

prihlaska

24.8.

ROK S DENDROLOGIÍ II. "LÉTO - DŘEVINY S PŘEVLÁDAJÍCÍM LETNÍM EFEKTEM"

2_dendrologie

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup. 
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Cyklus

Průhonice

KAPACITA NAPLNĚNA !

12.-13.9.

ODBORNÁ EXKURZE IGA BERLÍN 2017

iga-eroeffnung_c_dominik_butzmann_17_-_kopieIng. Jana Pyšková | Unikátní možnost setkat se s ředitelem výstavy Christophem Schmidtem a zažít prohlídku s doprovodem jednoho z hlavních architektů výstavy IGA Berlin Christofem Geskesem. Další zajímavou součástí programu bude návštěva školek Lorberg v Tremmen, které se na budování výstavy také podílely. Nezapomenutelným zážitkem bude i ubytování v Postupimi (Potsdam), nedaleko od světově proslulého zámeckého parku Sanssouci.

Odborná exkurze

Berlín

KAPACITA NAPLNĚNA!!!

zima

MARKETING ZAHRADNICKÉ FIRMY

Profesní růst se SZKT

Praha

připravuje se

19.9.

KARANTÉNNÍ A EXPANZIVNÍ ORGANISMY VYSKYTUJÍCÍ SE NA SÍDELNÍ ZELENI 

Kurz_1.-200

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek | Kurz je zaměřen především na organismy významně ohrožující existenci či omezující důležité funkce zeleně v sídlech (legislativní ukotvení problematiky, rizikové druhy dřevin, možnosti obrany či ochrany dřevin).

Profesní růst se SZKT

Brno

prihlaska

21.9.

ROK S DENDROLOGIÍ III. "ROSTLINY S PŘEVLÁDAJÍCÍM PODZIMNÍM EFEKTEM"

3_dendrologie

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup.
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou. 

Cyklus Průhonice

KAPACITA NAPLNĚNA!

21.9.

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY PRO DOMY A OBCE, ZELENÉ MOKŘADNÍ STŘECHY A FASÁDY, VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ A ODPADNÍ VODY

+ navazující  valná hromada sekce ČAKA

korenovky_5_b_-_kopie

Ing. Michal Šperling, Ing. Jaroslav Kršňák, Ing. Michal Kriška-Dunajský Ph.D., Ing. Vít Rous, Petr Jeništa | Soubor přednášek zahrnuje základní informace o kořenových čistírnách,historii výstavby a jejich vývoje v ČR i ve světě,principy fungování a vhodnost použití pro domy i obce. Součástí přednášek je seznámení s legislativou a povolováním výstavby kořenových čistíren odpadních vod. Ekonomika výstavby KČOV je prakticky ukázána na příkladu domovní i obecní čistírny ve srovnání s konvenčními čistírnami odpadních vod. Jako příklad úspěšného fungování KČOV v obci je zahrnuta přednáška o obci Velká Jesenice


Profesní růst se SZKT Praha prihlaska
5.10.

Workshop s Markem Bridgem: PROFESIONALIZACÍ NA ŠPIČKU STROMOLEZENÍ V ARBORISTICE

IMG_3971-100

• Výstupové systémy • Dynamické zatížení • Vyhodnocení bezpečnostních rizik • Výběr kotevního bodu 

Velice prakticky založený workshop určený hlavně pro arboristy - stromolezce, vedoucí pracovních týmů nebo majitele arboristických firem. Celodenní seminář bude složen ze čtyř hlavních tematických částí, které se odehrají částečně formou přednášek v učebně a částečně venku během praktických ukázek.

Profesní růst se SZKT

Mělník

prihlaska

10.10.

PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES

strom-ikonka-200JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. | Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa; Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu; Ochrana před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému); Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby; Výkon státní správy v ochraně dřevin, Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; Kontroly výkonu státní správy dřevin ČIŽP; Otázka odpovědnosti úředníka; Účast veřejnosti, práva ekologických spolků... 

Profesní růst se SZKT

Brno

prihlaska


31.10.

VÝSADBA STROMŮ V URBANIZOVANÉM PROSTORU

vysadba_kejha_100

Ladislav Kejha | Seminář se bude zabývat výsadbou stromů na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Cílem každé výsadby je ujmutí vysazených stromů a zajištění perspektivního růstu a jejich dlouhodobé životnosti a provozní bezpečnosti na stanovišti. Zopakujeme si základní předpoklady jak ujmutí a dlouholeté perspektivy dosáhnout a jak nám v tom může pomoci standard výsadby stromů  (SPPK A02 001: 2013 - Výsadba stromů). 


Profesní růst se SZKT Brno

prihlaska

29.11.-1.12.

KONFERENCE DNY ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY XXII.

Odborná konference Luhačovice

připravuje se

7.12.

ROK S DENDROLOGIÍ IV. "JEHLIČNANY A DŘEVINY S PŘEVLÁDAJÍCÍM ZIMNÍM EFEKTEM" 

4_dendrologie

Ing. Josef Souček | Cyklus přednášek poskytne ucelenou informaci o dostupném sortimentu dřevin možnostech jejich poznávání a způsobech použití v návaznosti na jejich nároky. Přednášky probíhají vždy alespoň částečně v terénu, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a přímý kontakt s rostlinami. Maximální počet 20 účastníků zajistí individuální přístup.
Výhodná sleva při zakoupení všech čtyř nebo alespoň tří částí tohoto cyklu najednou.

Cyklus Průhonice

KAPACITA NAPLNĚNA!

Obchodní podmínky účasti na akcích SZKT.


Doplňkový kalendář některých akcí, které nezajišťuje SZKT

Datum Název Místo Pořadatel

V případě zájmu o akci se obraťte přímo na příslušného pořadatele. Následující akce nezajišťuje SZKT.

25.-26.5.

 Mezinárodní konference - Ochrana kulturní krajiny

Kladruby nad Labem Národní hřebčín Kladruby

3.6.

Slavnostní otevření 

Parku Nábřeží řeky Loučné

Litomyšl Nadace Proměny K. Komárka

11.-14.6.

WFRS Regional Rose Convention

Lublaň, Slovinsko v pozvánce
28.7.-2.8.

ISA KONFERENCE A MISTROVSTVÍ SVĚTA VE STROMOLEZENÍ 

Washington, DC
a Maryland, USA  

ISA