Navigace: Domů

uvod

Tisk

Výběr z kalendáře akcí


18.-19.3. A 3.-.4.6., OLOMOUC
Ing. Jakub Beránek, Ph.D. | Dva na sebe navazující dvoudenní bloky s obsáhlými ukázkami škůdců. V obecné části kurz nabídne seznámení se základními rozlišovacími diagnostickými znaky larev, dospělců a symptomů poškození jednotlivých skupin škůdců dřevin (dle taxonomických čeledí) využitelnými v běžné rostlinolékařské praxi. Navazující speciální část seznámí s hlavními škůdci jednotlivých druhů listnatých a jehličnatých dřevin. Součástí kurzu budou i informace o vybraných karanténních škůdcích dřevin a Rostlinolékařském portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

4.4. 2019, PRAHA
Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut | Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále upozornění na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci dotačních programů AOPK. Další novinkou tohoto semináře je nabídka možného položkového rozpočtování zahradnických a krajinářských prací tak, aby byly pro zadavatele zakázek srozumitelnější a snazší k následné (zpětné) kontrole.  Námi nabízená struktura položkových rozpočtů by měla usnadnit i práci rozpočtářům v zahradnických firmách, které zakázky naceňují a soutěží o ně.

Prvni_pomoc_1
12.4. 2019, ŽĎÁR NAD ORLICÍ
Jindřich Pražák | Kurz je zaměřen především technickou stránku záchrany stromolezce z koruny stromu v různých situacích. Současně budete stručně seznámeni s obecnými principy bezpečnosti práce z organizačního pohledu a základy poskytování první pomoci v místech dobře dostupnou zdravotní péčí. Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.
Na závěr kurzu se mohou účastníci nechat přezkoušet z technické záchrany a poskytování první pomoci, a pokud zkoušku úspěšně zvládnou, bude jim uznávána jako nahráda za zkoušku Záchrana zraněného v rámci certifikace ETW pořádané SZKT. 

25.4. 2019, OLOMOUC
Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. | Interiérová zelená stěna – vertikální zahrada je v současnosti ten nejexkluzivnější prvek, který nám interiérové květinářství nabízí. Dodává interiéru prvek luxusu a zároveň představuje bezprostřední styk s přírodou – evokuje zeleň deštných pralesů. Je ale zároveň jedním z nejnáročnějších prvků na údržbu a udržitelnost v interiéru. Účastníci se  dozví o způsobu zakládání zelených stěn a jejich rozdělení na jednotlivé typy. Na semináři se bude lektor hlouběji věnovat především praktickým zkušenostem – jak se rostliny v těchto stěnách chovají, praktickým poznatkům z péče o zelené stěny, ale také problémům, jako je udržitelnost takto drahého prvku v interiéru.

P1050471_-_kopieTRVALKY - JARNÍ A ČASNĚ LETNÍ ASPEKT
30.5. 2019, PRŮHONICE
Ing. Adam Baroš | Přímo v terénu na Dendrologické zahradě si ukážeme přelom jarního a časně letního aspektu. Na osluněných lokalitách se záhony začínají dostávat do svého největšího květu. Řízená diskuze se bude týkat zejména všech aktuálních otázek stran zakládání a dlouhodobého rozvoje trvalkových výsadeb různých typů. Seminář bude rozdělen na kratší teoretickou část v učebně a hlavní část přímo v terénu.

Výběr z novinek


Zpráva ze Shromáždění členů Sekce Správa zeleně - Dne 28. února 2019 proběhlo ustavující Shromáždění členů Sekce Správa zeleně....... pokračování zde.


Podpořte, prosím, český národní strom v anketě Evropský strom roku 2019. Lípa svobody z Velkých Opatovic reprezentuje Českou republiku v konkurenci 14 evropských zemí.


Memorandum Děti a město / Prostor pro hru vzniklo jako výstup druhého ročníku  konference Architektura dětem 2018, která proběhla ke konci října minulého roku v prostorách CAMP (Centrum Architektury a Městského Plánování) v Praze.

Cílem memoranda je přispět ke zkvalitnění prostředí pro hru a trávení volného času dětí, mládeže a celé komunity.  Memorandum můžete podpořit na stránkách  www.architekturadetem.cz, kde naleznete také více informací o proběhlé konferenci včetně videozáznamů příspěvků jednotlivých přednášejících.


  Školení závlahy 2019 - IRIMON

Pro členy SZKT, z.s. je možná sleva 50% z výše vložného.


 ... kdo ví proč, dokáže jakékoliv jak ... :-) 
Firma ITTEC, s.r.o. pokračuje v úspěšném programu seminářů a školení v oblasti závlah, které firmám mohou pomoci osvojit si nové, případně prohloubit dosavadní dovednosti, a také získat certifikáty, kterými se budou moci prezentovat.
Letošní typy školení:
20.2.2019 - C1   Závlaha sportovních ploch (fotbal, tenis, baseball, jízdárny ...) / Inteligentní ovládání závlah
21.2.2019 - B1   Teorie a praxe instalace závlahových systémů – dílna
22.2.2019 - B2   Teorie a praxe návrhu závlahových systémů – dílna
Na školení je nutno se předem přihlásit!! Více informací najdete na www.ittec.cz.

 Ochrana dřevin při stavebních činnostech - nabídka semináře na klíč pro stavební firmy