Navigace: Domů

uvod

Tisk


stary_strom_1
10. - 21.9. 2018, Obora Vříšek       PROPOZICE PRO ÚČASTNÍKY !!! ZDE !!!
Výzva na podporu stromolezeckých závodů a jako bonus praktický workshop Ošetřování senescentních stromů.

Seminář bude zaměřen především na bezobrat lé organismy, které aktuálně významně ohrožují existenci sídelní zeleně či do budoucna budou zásadně omezovat funkce dřevin v nelesním prostředí. Seminář bude orientován nejen na druhy hmyzu, které jsou ve střední Evropě původní, ale pozornost bude také věnována druhům nepůvodním se zásadním potenciálem dřeviny v podmínkách ČR poškozovat.
oudolf-1-atelierEXKURZE - ZAHRADA PIETA OUDOLFA, HUMMELO, HOLANDSKO
17. - 18.10.2018     KAPACITA NAPLNĚNA!
Zahrada Pieta Oudolfa SE KONCEM ŘÍJNA UZAVŘE NAPOŘÁD. Bude v ní klid a soukromí pro Pieta a jeho nejbližší. Proto jsme se rozhodli Vám umožnit se do této zahrady podívat s námi, prostřednictvím zájezdu s naší společností.
Trávníky pro veřejný prostor, soukromé zahrady, sportovní využití, extenzivní a alternativní využití travnatých ploch. Na semináři budou popsány jednotlivé technologie zakládání travnatých ploch (výsev, výsev předklíčeným osivem, výdrol ze sena, pokládka textilií se všitým osivem, hydroosev, pokládka travního koberce a pokládka travního koberce nestandardní velikosti), včetně obecné a speciální péče v průběhu roku.

Výběr z novinek


Prostor pro hru děti a město

25. - 26. 10. 2018, PRAHA
Fakulta architektury ČVUT pořádá na půdě CAMP konferenci zaměřenou na prostor pro hru - téma, které se velmi úzce dotýká i krajinářské architektury. Konference se koná pod záštitou SZKT.

 DISKUZE - ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMOCÍ ZELENÉ INFRASTRUKTURY

Diskuze proběhne v rámci Landscape festivalu Praha 2018 ve středu 19. září od 17 hod. v Přístavu 18600 — v Plovárně ve druhém patře na Rohanském ostrově. Pozvánka s podrobnostmi -  zde