Zdravé stromy pro zítřek

Tisk
logo_szkt_s_nazvem_web np-nove-i

logo_ldf

mendelu_cesky_barevne_pozitiv_web
Zdravé stromy pro zítřek jsou společným projektem Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s. a Mendelovy univerzity v Brně, který vznikl v roce 2009. V rámci projektu všechny přihlášené stromy získávají posouzení zdravotního stavu a doporučení pro další postup. Vybrané stromy pak obdrží ukázkové ošetření od arboristů s certifikátem European Tree Worker (Evropský arborista). Cílem projektu je upozornit na důležitost včasného a hlavně kvalitního ošetřování stromů. 

 ČASOVÝ HARMONOGRAM 7. ROČNÍKU 2015-2016

Informace pro zapojené arboristy ke stažení (pdf)

Tisková zpráva: Svěřte zdraví a bezpečnost stromů do rukou odborníků

Aktuální informace na: zdravestromy.czarborista

Kontakty:

Šárka Weberová, garant projektu 
Informace o certifikaci ETW a odborném ošetřování stromů, zprostředkování kontaktu s arboristy
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Hana Zuchnická, koordinátorka projektu
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
mobil: 775 863 865

Adéla Mráčková, PR manažerka projektu
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Barbora Vojáčková, odborná poradkyně
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

.

.


Partneři projektu:

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. je neziskovým sdružením odborníků - profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba). Činnost společnosti je spojena s úsilím pracovníků, zaměřeným na zvyšování kvality životního prostředí, popularizaci otázek zeleně v sídlech a krajině jako významného prvku životního prostředí, růst odborné úrovně v oboru a k posílení společenského postavení oboru i jeho zastánců a pracovníků. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu je součástí mezinárodních organizací zabývajících se péčí o stromy International Society of Arboriculture a European Arboricultural Council.

www.szkt.cz

Nadace Partnerství již 24 let pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, péči o zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.

www.nadacepartnerstvi.cz

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně jako první v roce 2009 otevřela bakalářský studijní obor Arboristika, jehož náplň je zaměřena výhradně na péči o dřeviny rostoucí mimo les. Kromě studijního oboru věnovanému této problematice je nositelem certifikačního programu Český certifikovaný arborista a podílí se na organizaci vývoje Oborových standardů (Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy). Činnost fakulty se v oblasti péče o dřeviny zaměřuje na zajištění celoživotního vzdělávání a prostředků, které budou podporovat kvalitu prací v oboru.

www.ldf.mendelu.cz